Käänteentekevä osa

Saranoita on suuri määrä erilaisia. Yksinkertaisia ja monimutkaisia. Isoja ja pieniä. Pikku rasian saranoista raskaan autotallinoven saranoihin.

Niitä on laatikoittain rakennustarvikeliikkeen hyllyllä. Saranoita nimittäin. Muo-toja, kokoja ja värejä on paljon. Koska edes kokenut nikkari ei ostele ja asenna niitä joka päivä, sa-ranan tai saranatyypin valinnassa tehdään helposti virheitä.

Kun suunnitelmat kaapinovien uusimisesta tai lapsille tehtäväs-tä lelulaatikosta ovat lähes to-teuttamisvaiheessa, tekijän pitää tietää miten ovet tai laatikon kansi saranoidaan. Saranoistakin pitää silloin tietää keskeiset ominaisuudet, ettei oviin tai kansiin osteta huonosti sopivia tai aivan kelvottomia saranoita.

Lue lisää: helat

Tietoa pitää etsiä

Rautakaupan irtosaranoissa ei ole tuoteselostetta. Yksittäispaka-tuissa on kyllä mitat ja ehkä nimi, joka kertoo pääasiallisen käyttötarkoituksen. Mutta ovensarana-nimellä ei ko-vin pitkälle edetä. Ovia on niin erilaisia.

Asiakaspalveluun panostavas-sa rautakaupassa on ehkä mies, joka tuntee saranatkin. Saranoi-den valmistajilla on hyviä luette-loita, jollaisia varmaan löytyy kaupastakin, kun niitä kysyy.

Ainakin parilla tunnetulla sa-ranoidenkin valmistajalla on net-tisivut, joilta löytää hyvää tietoa. Rautakaupasta löytyvän luette-lon tai nettisivujen tietojen perusteella voi jo päätellä kuinka suu-ria saranoiden tulee olla ja mon-tako niitä täytyy asentaa.

Saranoita joka lähtöön

Valintaa vaikeuttava saranoiden tyyppien, kokojen ja muunnosten määrä merkitsee samalla sitä, et-tä joka tarkoitukseen on räätälöi-ty sarana. Harvoin se on kuitenkaan ainoa mahdollinen.

Seuraavilla sivuilla tarkastelemme tavallisimpia saranoita neljäksi ryhmäksi jaoteltuina. Joten tämä suppeakin saranaopas on hyvä apu, kun seuraavan ker-ran tarvitset saranoita.

Saranoiden käyttökohteita

Saranoita on ympärillämme kaikkialla. Tarkastelemme nyt neljää käyttökohdetta, joissa ne ovat aivan välttämättömiä.

1

Ovet ja ikkunat

Uudenaikaisten ikkunoiden ja ovien sa-ranat ovat aivan erilaisia. Ennen ne olivat aika samanlaisia, mutta erikokoisia. Ikkunoihin on kehitetty tehdastyössä helppoasenteinen saranatyyppi. Ulko-ovien säädettävät turvasaranat ovat kes-täviä ja ne asennetaan erikoisheloille.

Uusissa ovissa ja ikkunoissa on tehtaalla asennetut saranat. Saranoiden os-to- ja asennustarvetta ei siksi ole juuri lainkaan. Joskus niitä pitää vaihtaa kulumisen tai turvallisuuden vuoksi.

2

Saranoita nikkarointiin

Nikkarinverstaissa tarvitaan eniten yk-sinkertaisia saranoita, joita voi käyttää moniin erilaisiin tarkoituksiin. Muotoja ja kokoja on niin monia, että sopiva löy-tyy aina riippumatta siitä, onko tekeillä vankka levikepöytä, kansi lelulaatikkoon tai ovi marsun häkkiin.

3

Kaapit ja huonekalut

Sisätiloissa on joukoittain saranoita. Nii-tä on keittiössä, eteisessä, kylpyhuonees-sa ja makuuhuoneessa. Mutta pitääkö saranan olla kaapin sisällä vaiko ulkona? Saako se jäädä näkyviin? Ja onko se maalattu vai messinkiä tai terästä? Näi-tä joudut pohtimaan saranoita etsiessäsi.

4

Portit, ovet ja luukut

Pihaporttien, ovien ja luukkujen saranoille ominaista on iso koko ja vankka ra-kenne. Niiden täytyy kantaa raskaita rakenteita ja ne joutuvat usein isku- ja murtokuormien kohteeksi. Ulkokäyttöön tulevien saranoiden pi-tää olla kuumasinkittyjä tai maalattuja.

Oven avautumissuunta ja kätisyys

Nostosaranoiden puolis-kot eli lehdet voi irrottaa toisistaan niin, että ovi tai ikkuna yksinkertaisesti nostetaan pois saranoil-taan. Se on etu, mutta samalla se rajoittaa oven avautumissuunnan eli kätisyyden vaihtoa. Sara-nat voi asentaa vain toiselle puolelle aukkoa, kun avautumissuunta on määrätty. Ovien ja ikku-noiden nostosaranoita on oikea- ja vasenkätisiä.

Oven (sara-nan) kätisyys katsottuna saranapuolel-ta eli avautu-missuunnasta.

A: Oikea-kätinen ovi.

B: Vasen-kätinen ovi.

1. Ovet ja ikkunat

Tavallinen ovisarana

Vanha hyvä nostosarana, jolla kiinnitetyn oven tai ikkunan voi nostaa irti. Saranan lehdet pitää upottaa oveen/ikkunaan ja huullokseen. Ota malliksi tai mittaa, kun menet kauppaan.

Käyttö: Vanhat ovet ja ikkunat.
Materiaalit: Teräs (sinkitty, niklattu, maalattu, lakattu, mes-singöity), ruostumaton teräs, messinki.
Tyypit: Oikea- tai vasenkätinen sarana, symmetrinen tai epäsymmetrinen.

Turvasarana

Rakenteeltaan lähes normaali sokkasarana, mutta tarkoitet-tu turvasaranaksi. Lehtien taivutetut päät upotetaan karmiin ja oveen/ikkunaan. Myös tappiosa upotetaan osittain karmiin ja oveen, jolloin tappiin on vaikea tarttua tai sahata sitä.

Käyttö: Tehdasvalmisteiset ulko-ovet ja ikkunat.
Materiaalit: Sinkitty, ruostumaton teräs ja messinki.
Tyypit: Puu-, alumiini- ja teräsoviin sekä -karmeihin.

Symmetrinen väliovensarana

Yleinen symmetrinen (käännettävä) väliovensarana. Tunne-taan myös valmistajan mukan Solifer-saranana. Ovi voidaan saranoida samalla saranalla sekä oikea- että vasenkätisesti.

Käyttö: Sisäovet, kaapinovet.
Materiaalit: Teräs (maalattu, sinkitty ym.), messinki.
Tyypit: Kiinnitys ruuvein sekä painamalla (keveät ovet).

2. Saranoita nikkarointitöihin

Nivelsarana

Nivelsaranan lehti on tapin suuntaan kapea ja kohtisuoraan leveä. Tapin pystysuunnassa se on siis matala ja leveä. Lehdet yleensä suorakulmaisia, kulmat terävät tai pyöristetyt.

Käyttö: Laudan, levyn syrjä, luukut, kääntöpöydät ym.
Materiaalit: Teräs (kaikki tavanomaiset pintakäsittelyt), ruostumaton teräs, messinki.
Tyypit: Eri leveyksiä ja eripituisia lehtiä.

Suora kaapinsarana

Saranan lehdet ovat pitkät ja kapeat pystysuunnassa ja sarana sopii asennettavaksi levyihin ja listoihin sekä lautojen pit-kiin reunoihin. Asennetaan suoraan pintaan tai loveukseen.

Käyttö: Levyt ja ovet, kehykset ja monet muut kohteet.
Materiaalit: Teräs, ruostumaton teräs ja messinki.
Tyypit: Eri kokoja, kiinteä tai irrotettava tappi.

Pianosarana

Pitkä ja kapea reuna- ja levysarana. Asennetaan koko reunan pituudelta. Valmistetaan myös ilman reikiä pääasiallisena tarkoituksena kiinnitys hitsaamalla tai niittaamalla.

Käyttö: Pienet, keveät ovet ja kannet.
Materiaalit: Teräs, messingöity teräs, messinki, ruost. teräs.
Tyypit: Pitkiä salkoja (lähes metritavaraa), yleensä rei’tetty.

3. Kaapit ja huonekalut

Levyovien säätösaranat

Saranan osia voi säätää kohtisuorassa suunnassa ja sivuttain. Asennus vaatii hieman tarkkuutta. Sarana on piilossa kaapin sisällä, mutta ovi sulkeutuu normaalilla tavalla ulkopuolelle.

Käyttö: Kirja- sekä eteiskaappien ovet ja kylpyhuoneet.
Materiaalit: Teräs tai teräs ja muovi, kevytmetallivalu.
Tyypit: Erilaisia säätömahdollisuuksia ja avautumiskulmia.

Kytkinsarana

Kytkettyjen ovien ja ikkunoiden saranoita, esim. ikkunan-puitteeseen kytketty välipuite. Saranan lehtiä ei yleensä upo-teta. Sen jättämään rakoon voidaan asentaa tiiviste.

Käyttö: Kaappien ovet ja välipuitteet
Materiaalit: Teräs (maalattu, sinkitty), messinki.
Tyypit: Eri kantavuusluokkia.

Pulttisarana

Laaja ryhmä ikkunoihin, välipuitteisiin ja kaapinoviin tar-koitettuja puuhun ruuvattavia saranoita. Symmetrisiä ja epäsymmetrisiä, tappikantavia ja sokkasaranoita.

Käyttö: Ikkunat, kaappien ovet.
Materiaalit: Teräs, maalattu, sinkitty, messingöity ym.
Tyypit: Eri kokoja, myös lukittuvia kytkinsaranoita.

Taivutettu sokkasarana

Saranan toinen lehti on leveämpi ja taivutettu 90° kulmaan. Sillä saranoitu ovi sulkeutuu kaapin ulkopuolelle. Tämä on hieman helpompi asentaa kuin piilosarana.

Käyttö: Kaappien ovet, levyovet, lautakehyksiset ovet.
Materiaalit: Teräs (maalattu, sinkitty ym.), messinki.
Tyypit: Erilaisia malleja ja kokoja.

4. Portit, ovet ja luukut

Portinsarana (PK)

Sarana koostuu kahdesta osasta. Koukkumainen tappiosa kiinnitetään karmiin tai seinään ja irti nostettava lehtiosa oveen tai porttiin. Saranat kiinnitetään ruuveilla tai niitaten.

Käyttö: Portit, ulkorakennusten ja kellarien ovet, luukut.
Materiaalit: Kuumasinkitty teräs, myös taottuja.
Tyypit: Monia kokoja. Asennus nauloilla, niiteillä ja ruuveilla puuhun, tulpparuuveilla tai ruuviankkureilla kiviseiniin.

T-sarana

T-sarana muistuttaa porttisaranaa, mutta on tarkoitettu kevyempiin ulkorakenteisiin. T-saranan osia ei voi irrottaa, joten ovea, luukkua tai kantta ei voi nostaa pois.

Käyttö: Luukut, kannet, ovet ja vastaavat.
Materiaalit: Teräs, sähkö- tai kuumasinkitty.
Tyypit: Eri kokoja.

Luukkusarana

Sarana on kuin nivelsarana, mutta hyvin pitkälehtinen. Se on kooltaan sisäsaranoita suurempi ja tarkoitettu ulkokäyttöön. Se sopii hyvin riippuvien luukkujen saranointiin.

Käyttö: Luukut, avattavat pöytälevyt, ovet ja vastaavat.
Materiaalit: Kuumasinkitty teräs.
Tyypit: Eri kokoja ja lehtien päiden muotoja, myös taottuja.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Helat