Rakennusohjeet
Helppo
Vaikea

Ullakkohuone ei oikeastaan ollut ullakkohuone, vaan käyttämätön tila, johon on vain kerääntynyt muuttolaatikoita ja säilytettävää tavaraa. Nyt tila halutaan käyttöön. Ensi töiksi pitää asentaa lattia. Vanhat lattiapalkit ovat tässä kohteessa vahvuudeltaan lähes ylimitoitetut, joten välipohjasta on helppo saada riittävän vankka. Sen sijaan ongelmana ovat palkkien väliset korkeuserot. Ensi alkuun palkit on oikaistava niin, että lattialevyt voidaan asentaa niiden päälle. Palkkien molemmille sivuille kiinnitetään laudat tätä varten. Näin voimme oikaista kaikki palkit asentamalla tukilaudat tarkasti samaan tasoon. Tämän jälkeen asennetaan lattialevyt, jos palkkivälit eivät ole liian suuret. Yleensä lattiavalmistajat suosittelevat, että kantavien lattiapalkkien väli ei saisi olla 600 mm:ä suurempi. Tässä kohteessa lattia verhoillaan laatoilla, ja tämän vuoksi palkkien väliin asennetaan poikkipalkit jäykisteeksi, jotta lattiasta tulee riittävän jäykkä laattoja varten eivätkä laatat halkea. Koska tilasta halutaan tehdä vedenkestävä, vanerilevyjen päälle asennetaan märkätilalevyt (esimerkiksi tässä käytetyt Wedi-levyt).