Tukeva välipohja

Rakennettiinpa millainen lattia tahansa, sen alla pitää olla tukeva alusta. Rakennamme vankan välipohjan tähän asti käyttämättömälle yläkerran huoneelle. Välipohjasta tulee niin kestävä, että sen voi lopuksi laatoittaa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
50 €/m2

Johdanto

Ullakkohuone ei oikeastaan ollut ullakkohuone, vaan käyttämätön tila, johon on vain kerääntynyt muuttolaatikoita ja säilytettävää tavaraa. Nyt tila halutaan käyttöön. Ensi töiksi pitää asentaa lattia. Vanhat lattiapalkit ovat tässä kohteessa vahvuudeltaan lähes ylimitoitetut, joten välipohjasta on helppo saada riittävän vankka.

Sen sijaan ongelmana ovat palkkien väliset korkeuserot. Ensi alkuun palkit on oikaistava niin, että lattialevyt voidaan asentaa niiden päälle. Palkkien molemmille sivuille kiinnitetään laudat tätä varten. Näin voimme oikaista kaikki palkit asentamalla tukilaudat tarkasti samaan tasoon. Tämän jälkeen asennetaan lattialevyt, jos palkkivälit eivät ole liian suuret. Yleensä lattiavalmistajat suosittelevat, että kantavien lattiapalkkien väli ei saisi olla 600 mm:ä suurempi. Tässä kohteessa lattia verhoillaan laatoilla, ja tämän vuoksi palkkien väliin asennetaan poikkipalkit jäykisteeksi, jotta lattiasta tulee riittävän jäykkä laattoja varten eivätkä laatat halkea. Koska tilasta halutaan tehdä vedenkestävä, vanerilevyjen päälle asennetaan märkätilalevyt (esimerkiksi tässä käytetyt Wedi-levyt).

Ohjeet

Vankan välipohjan malli

Palkkien sivuille on ruuvattu laudat, jotta lattian alustasta saadaan täysin suora. Poikkipalkit jäykistävät lattiaa, joten se voidaan kattaa laatoilla ilman, että laatat halkeavat. Jos alustan päälle asennetaan puulattia, poikkipalkkeja ei tarvita.

Tukeva välipohja

Vanhat palkit olivat kaikkea muuta kuin suorat. Niiden pinta oli epätasainen eikä niiden päälle voinut asentaa lattialevyjä. Niinpä aloitimme kiinnittämällä laudat jokaisen palkin molempiin reunoihin, jotta saimme alustan vaateriin.

Työ helpottuu, jos laudat asetetaan hieman palkkien tasoa ylemmäksi, mutta koska palkit eivät ole keskenään samalla tasolla, kaikkia lautoja ei voida kiinnittää samaan korkeuteen.

Tässä kohteessa laudat jäävät yhden palkin kohdalla hieman palkin yläreu-naa alemmas. Koska kyse on vain muu-tamasta millimetristä, höyläämme pal-kin haluamaamme tasoon.

1

Päätä lattian korkeus. Jos sen pitää esim. olla samassa tasossa viereisen lattiapinnan kanssa, sahaa puukiilat, joiden korkeus vastaa levyjen ja valmiin lattia-pinnoitteen (esim. kaakelit) tasoa. Pitkällä vesivaa’alla näkee, tuleeko lattia tasoon.

2

Kiinnitä laudat palkkeihin. Puukiilat vastaavat lopullisen lattian korkeutta, ja vesivaaka osoittaa, että laudat tulevat juuri siihen kohtaan mihin halutaan.

3

Mittaa muiden lautojen taso vesivaa’an avulla. On hyvä, jos voit asentaa uloimmat laudat ensin paikoilleen ja sitten vetää narun niiden väliin keskim-mäisiä palkkeja varten. Laita vesivaa’an molempien päiden alle vaneripalat.

4

Asenna keskimmäiset laudat. Nyt voit määritellä kiilapalalla muiden lau-tojen tarkat paikat, kun olet ensin kiilannut vesivaa’an molemmista päistä (vaihe 3). Näin et työnnä vaakaa, kun asetat lautoja tasoon. Kiila osoittaa oikean korkeuden.

5

Tarkasta lautojen suoruus. Niiden pitää olla mahdollisimman suorat. Jos ne käyristyvät hieman, käyristyvä puoli käännetään ylöspäin.

6

Höylää vanhojen palkkien päällipinta, jos ne asettuvat yli lautojen. Jos tasoerot ovat suuret, voit jättää ensimmäisen levykerroksen lautojen päälle. Toinen kerros peittää sitten palkit.

7

Mittaa poikkipalkit. Poikkipalkkien 30 cm:n etäisyydet ja kaksi vaneri-levykerrosta tekevät lattiasta riittävän jäykän kestämään laatoitusta. Jos aiot asentaa puulattian tai lamelliparketin, poikkipalkit ovat turhia.

Lisäjäykisteet

Esiporaa poikkipalkkeihin. Poraa sivulta päin ja viistosti palkin päädystä ulos. Poraa kaksi reikää toiselle puolelle ja yksi keskelle toisella puolella. Poraa 5 mm poralla 5 mm:n ruuveja varten.

2

Kiinnitä ruuvit. Palkin toisesta sivusta laitetaan kaksi ruuvia läpi. Toisesta sivusta kulkee ruuvi vastakkaiseen suuntaan. Poikkipalkki lukittuu varmasti ja tukevasti lautaan.

3

Kiinnitä poikkipalkit lautoihin. Aloita huoneen keskellä olevasta poikkipalkista. Ole tarkkana, että saat poikkipalkit asennettua suoraan.

4

Sijoita ruuvit limittäin jokaiseen palkkipäätyyn, jotta rakenteesta tulee mahdollisimman vahva. Jos etenet suunnitelmallisesti, työ sujuu helposti.

Mikäli lattiaa lasketaan

Vanhemmissa taloissa välipohjapalkkien koko saattaa olla turhankin järeä suhteutettuna sen ajateltuun käyttöön. Lattian voi asentaa ilman, että huonekorkeudesta joutuu tinki-mään, jos palkeista höylää hieman korkeutta pois. Ensimmäiseksi on kuitenkin konsultoitava rakennesuunnittelijoita ja insinöörejä, jotta voi olla varma, että rakenteen vahvuus ei uudistusten myötä heikkene. Asenna pyörösahan terä siihen syvyyteen, joka vastaa sitä määrää puuta, joka palkeista poistetaan. Sahaa palkkiin pitkä rivi viiltoja ja talttaa puu irti.

Vahva aluslattia

Vankan palkkiperustan ja lautojen päälle asennetaan 21 mm:n vanerilevyt. Liimaamme ja ruuvaamme levyt lautoihin ja palkkeihin. Mitä paremmin levyt saa-daan asennettua, sitä vakaampi lattiasta tulee, joten liimalla on merkitystä - ja mitä useampia ruuveja, sitä parempi. Jos aiot asentaa märkätilalevyt vanerilevy-jen päälle kuten tässä tehdään, kiinnitä levyt harkitusti, jotta et vahingossa osu alla oleviin ruuveihin.

Lattialevyissä on urat ja pontit, ja nii-hin sivellään myös liimaa, jotta ne levyt lukkiutuvat toisiinsa. Yhdessä ruuvien kanssa levyt pysyvät varmasti tiiviisti alustassa kiinni.

1

Sahaa lattialevyt. Käytä upotus- tai pyörösahaa ohjauskiskon kanssa tai pyörösahaa ja sivuttaisohjainta. VINKKI: Jos sahaat ohjainkiskoa myöten, kiskon pitää olla sillä puolen levyä, joka tu-lee käyttöön, jos vaikka sahaat vinoon tms.

2

Sivele alustalle liimaa. Sivele liimaa myös lautoihin ja palkkeihin, jotta lattialevyt asettuvat vakaasti.

3

Aseta lattialevyt paikoilleen. Varmista, että ne tulevat oikein päin. Lue levyissä oleva teksti. Sivele ponttiliitoksiin puusepänliimaa.

4

Kiinnitä lattialevyt alustaan 4 x 60 mm:n puuruuveilla 30 cm:n välein. Ruuvaa pitkää sivua pitkin ja poikkipalkkeihin. Käytä mielummin liian monta ruuvia kuin liian vähän. Asenna tarvittaessa märkätilalevyt päälle.

Materiaalit

45 x 95 mm lautoja:

 • 2 lautaa / palkki
 • Poikkipalkit

21 mm vaneria:

 • 1 aluslattialevy
 • Tarvitt. märkätilalevy

Lisäksi:

 • 4 x 60 mm ja 5 x 100 mm puuruuveja
 • Puusepänliimaa

Erikoistyökalut

 • Tarvitt. sähköhöylä

Vie aikaa

15 m2:n lattian rakentaminen vie pari päivää.

Hinta

Noin 50 €/m2

Vaikeusaste

Tarkkuus on tärkeintä, mutta kokemus kirvesmiehen töistä on ilman muuta etu.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

TYÖKALUT: Näin käytät sähköhöylää

Tällä videolla näytetään, miten sähköhöylä muuttaa sahapintaiset laudat sileiksi puiksi. Höylää voi säätää millintarkasti, joten sillä on helppo tehdä siistiä jälkeä.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …

  Lisää samasta aiheesta Lattiat