Nyt lattia on lämmin ja tosi luja

Bambusta, saumoista ja lakkakerroksista syntyykova, kulutusta kestävä ja helposti puhdistettavalattia. Tämän lattian alla on lisäksi lattialämmitys.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
110 €/m2

Huoneen voi kalustaa ja ottaa käyttöön noin viikon kuluttua. Lattia on paitsi lämmin, myös erittäin hyvin kulutusta kestävä ja helppo-hoitoinen.

Johdanto

Bambu on kovempaa kuin saarni, tammi ja pyökki, eikä se elä ilman kosteuspitoisuuden muuttuessa niin paljon kuin muut puulattiat. Tämän ansiosta bambulattia ja lattialämmitys sopivat hyvin yhteen.

Näytämme, miten oikaiset vanhan lat-tian ja asennat aluslattian, jolle voidaan asentaa lattialämmitys. Päälle tulee bam-bulattia, jonka lankkuihin on jo tehtaalla työstetty urat laivankansisaumoja varten. Toimitukseen sisältyvät lankut ja sau-mausaine. Lopuksi lattia hiotaan ja laka-taan. Lattian voi asentaa kaikkiin huonei-siin kylpyhuonetta lukuunottamatta.

Ennen kuin tartut tämän kaltaiseen hankkeeseen, työstä tarkat työpiirustuk-set, jotta tiedät, miten sijoitat lämpökaape-lit. Lattialämmitystä ei pidä asentaa esimerkiksi keittiönkaappien alle.

Ohjeet

01
Pura lattia 3 Vaihe

Vanha lattia puretaan, jotta uuden lat-tian korkeus nousee mahdollisimman vähän ja vanhat lattiapalkit saadaan oikaistua.

Vanhoissa taloissa palkit ovat toden-näköisesti liikkuneet, jolloin aluslattian oikaiseminen palkeittain on hankalaa, epätarkkaa ja aikaa vievää. On helpompi kiinnittää soirot palkkien sivuille.

Jos palkkivälit ovat liian suuret uusille lattialaudoille, voit kiinnittää soirot palk-kien molemmille sivuille. Tällöin uuden lattian alla olevien tukipisteiden väliset etäisyydet ovat huomattavasti pienem-mät. Tämän kohteen lattia on kooltaan 30 neliömetriä.

1

Pura vanha lattia kappaleiksi. Sijoita viillot palkkien väliin ja säädä pyörösaha tarkasti sellaiseen syvyyteen, ettet vahingossa sahaa kaapeleita ja muita vanhan lattian alle piilotettuja asennuksia.

2

Tarkista, ovatko lattiapalkit kunnossa. Pistä palkkeihin ruuvitaltalla tai puukolla ja tarkista pehmenneet kohdat. Tutki huolellisesti varsinkin päätyjä. Huonokuntoiset palkit on vaihdettava joko kokonaan tai osittain.

3

Aseta palkkien päälle pari vankkaa puulevyä, jotta voit liikkua huoneessa, vaikka lattialaudat on poistettu. Palkilta palkille hyppiminen on hankalaa.

02
Oikaise aluslattia 8 Vaihe

Palkkien sivuille ruuvataan soirot. Niitä käytetään alustan oikaisemiseen. Soiro-jen päälle rakennetaan aluslattia, joka kannattelee lämmönjakolevyjä ja kellu-vaa lattiaa. Tässä aluslattia tehdään muottilaudoista. Niissä ei ole pontteja ja uria, joten ne on asennettava parin milli-metrin raoin, jotta ne eivät hankaa toi-siaan vasten. Muussa tapauksessa vaarana on, että valmis lattia narisee.

Kun olet asentanut kolme lautaa, tee lämmönjakolevyille ja lämpökaapeleille tilaa, joten 3. ja 4. laudan väliin tulee jät-tää 25 mm rakoa. Näin jatketaan koko aluslattian alalta.

1

Etsi korkein kohta. Aloita oikaisemi-nen tästä korkeuspisteestä. On helpoin-ta käyttää ristilinjalaseria ja vetää vaakaviiva, josta voi ottaa mitan alaspäin. VINKKI: Jos sinulla ei ole ristiviivalaseria, käytä letkuvesivaakaa ja vesivaakaa.

2

Kiinnitä ensimmäinen soiro korkeimpaan palkkiin 5 x 80 mm lastulevyruuveilla. Työnnä eristeitä sen verran sivuun, että saat soiron oikeaan kohtaan. Jätä eristeet kuitenkin paikoilleen, jos ne ovat yhä hyväkuntoiset.

3

Nyt voit oikaista muut palkit soirojen kanssa samalle korkeudelle punaisesta laserlinjasta. Oikaise joka 2. tai 3. palkki tähän tapaan ja kiinnitä soirot palkkeihin 5 x 80 mm lastulevyruuveilla.

4

Ota mitat asettamiesi soirojen kohdalta. Käytä apuna pitkää vesivaakaa tai ohjainkiskoa.

5

Aseta soirot paikoilleen ja oikaise ne laserin tai vesivaa’an mukaan. Kiinnitä ne sivusta palkkeihin 5 x 80 mm ruuveilla noin 40-50 cm:n välein.

6

Tee nyt muottilautoihin merkinnät uloimpien lautojen kumpaankin päähän. Nyt tarvitset piirustustasi. Tee merkinnät joka kolmanteen palkkilautaan. Tämä on helpointa tehdä liitunarun avulla.

7

Asenna muottilaudat merkintöjesi mukaan ja kiinnitä ne 5 x 60 mm ruuveilla. TÄRKEÄÄ! Jos joudut tekemään liitoksia muottilautoihin, limitä liitoskohtia vähin-tään kolmen palkkilaudan verran.

8

Muottilaudat yhdistyvät toisiinsa tarkasti laudan keskikohdassa. Käytä suorakulmainta mitataksesi, miten laudat on sahattava ja sahaa ne pisto-sahalla. Ruuvaa lautojen päät liitoskohdassa lautaan kiinni 5 x 50 mm ruuveilla.

03
Lattialämmitys 4 Vaihe

Lattialämmitysjärjestelmä koostuu metallilevyistä, joilla lämpö saadaan jaettua tasaisesti koko lattia-alaan, sekä muutamista muoviputkista (PEX-putket), jotka painetaan metallilevyjen uriin.

Molemmat tuotteet on helppo asentaa, jos muottilaudat on asennettu oikein. Metallilevyt asetetaan pienin raoin ja lämpökaapeleille tarkoitetut urat painetaan laudoituksen rakoihin.

Kaapelit ohjataan metallilevyjen uriin sitä mukaan kun niitä vedetään rullalta. Kaapeleihin ei saa tehdä teräviä mutkia. Kaapeleiden ohjaus urasta toiseen tulee toteuttaa pehmein kaartein.

1

Asenna lämmönjakolevyt. Ne tulevat peräkkäin, mutta pienin keskinäisin raoin, jotta ne voivat elää. Kaapeleille tarkoitetut urat painetaan laudoitukseen jätettyihin rakoihin.

2

Jyrsi lattian keskellä oleviin kaar-rekohtiin ura lämpökaapeleille. Työstä pieni kaava, jota pitkin voit jyrsiä. Leikkaa seinustaa varten pieni muotti-laudanpätkä, jonka avulla saat ohjattua kaapelin edellisestä urasta seuraavaan.

3

Levitä kaapelit piirustuksesi mukaan. Ne on helpointa asemoida uriin sitä mukaan kun vedät kaapelia rullalta. TÄRKEÄÄ! Varo, ettet tee lämpökaapeliin terävää mutkaa, kun käännyt uudelle uralle. Asenna kaapelit VAIN pehmein kaartein.

4

Asenna lattialämmityksen päälle paksu lattiapahvi. Pahvi tasaa pieniä epätasaisuuksia ja sopii askelääni-eristekerroksesi lattialämmityksen päälle, koska se ei eristä lämpöä kuten esimerkiksi vaahtomuovi.

04
Kelluva lattia 4 Vaihe

Ennen kuin asennat askeläänieristeen, tarkista, että lattialämmitys toimii ja koko järjestelmä on täysin tiivis.

Lattia tehdään täyspitkistä bambu-laudoista. Ne asennetaan suoraan askel-äänieristeelle ilman nauloja tai ruuveja (kelluvaksi). Laudat liimataan päädyistä yhteen ja pitkät sivut isketään yhteen.

Bambulattian pitää saada elää hieman ilman kosteuspitoisuuden muutos-ten mukaan kuten muidenkin kelluvien lattioiden. Tämän takia seinään, putkiin ja muihin kiinteisiin rakennusosiin tulee jättää noin 8 mm rakoa. Jos lattialle asetetaan raskaita huonekaluja, työstä liikuntasauma (kts. vinkki)

1

Aloita asennus kulmasta ja etene vasemmalta oikealle. Lattialaudat asennetaan pontit eteenpäin ja niitä tuetaan kiiloilla tai välikkeillä, jotta seinää vasten jää noin 8 mm rakoa.

2

Jokainen uusi rivi aloitetaan edellisestä rivistä ylijääneellä laudanpätkällä - limittämällä pääty-liitoksia kuitenkin vähintään 30 cm. Aseta välikkeet myös lautojen päätyihin.

3

Lautojen pitkät sivut isketään yhteen niin, että pontit työntyvät urien pohjaan asti. Tee laudanpalasta lyöntipalikka, jottet iske suoraan lautaan. Liimaa päätyliitokset yhteen. Pyyhi ylimääräinen liima pois kostealla liinalla.

4

Isot pinnat on nopea asentaa. Iske laudat tiiviisti yhteen ja muista tarkistaa muutaman kerran työn aikana, että etureunat pysyvät linjassa. Pidä esimerkiksi narua tiukalla laudan etureunassa tai aseta laudan reunaan pitkä ohjainkisko.

05
Saumat ja lakkaus 4 Vaihe

Näissä bambusta tehdyissä laivankansi-laudoissa on jo tehtaalla tehty, valmis ura. Ura täytetään lautojen mukana tulevalla saumamassalla.

Saumamassa on tavallisen kumisau-mamassan ja asennusliiman yhdis-telmä. Saumasta tulee elastinen samalla kun se liimaa laudat yhteen. Massa kiin-nittyy puuhun niin hyvin, että sauman pohjalle ei tarvita saumanauhaa, kuten yleensä laivankansilattiaa asennet-taessa. Pinta viimeistellään silkinhim-meällä lattialakalla, joka suojaa sekä saumoja että bambulautoja. Imuroi lattia huolellisesti sekä ennen saumausta että ennen lakkausta.

1

Pursota saumamassaa pari riviä kerrallaan. Hyvästä saumapistoolista on tässä työssä iso etu. Varmista, että ura täyttyy saumamassasta kokonaan -pursota massaa mieluummin liikaa kuin liian vähän.

2

Painele ja silota saumat, kun olet täyttänyt pari riviä, saumaa ja silota vuorotellen. Käytä saippuavedessä kylläs-tettyä saumatikkua. Paina saumamassa kunnolla uraan ja täytä ura kokonaan.

3

Poista ylimääräinen sauma-massa, kun se on 1-2 päivän päästä kovettunut. Käytä työhön kaavinta. Varo, ettet tee bambulattiaan lovea. VINKKI: Hieman kulunutta kaapimen terää on helpompi ohjata kuin täysin uutta.

4

Lakka korostaa mustia saumoja ja muodostaa vahvan kulutuskerroksen. Sivele lakkaa ohuesti. Lakkaa kolmesti ja anna jokaisen kerroksen kuivua vuorokauden. VINKKI: Monta ohutta kerrosta on vahvempi kuin yksi paksu.

Materiaalit

• 25 x 125 mm muottilautoja (koolaussoirot))
• 25 x 100 mm muottilautoja (aluslattiaa varten)
• 280 x 1150 mm alumiinisia lämmönjakolevyjä
• 20 mm lattialämmityskaapelia
• Lattiapahvi lattioiden väliin/askeläänieriste
• Bambulankkuja + saumamassaa
• Puolikiiltävää lattialakkaa
• Pintakäsittelyainetta

Lisäksi:
• 5 x 50, 5 x 70 ja 5 x 80 mm lastulevyruuveja
• PVA-liimaa (valkoista puuliimaa)

Erikoistyökalut

• Ristilinjalaser
• Yläjyrsin
• Lattiahiomakone

Vie aikaa

Noin viikko.

Hinta

Suuntaa antavia hintoja: Muottilaudat 15 €/m2. Lattialämmitys 10 €/m2. Lattiapahvi, lattian sauma-massa ja lakka 85 €/m2.

Vaikeusaste

Jos aluslattian oikaisemisen tekee tarkasti ja huolellisesti, päälle tuleva lattia on helppo asentaa.

Vinkit & niksit

Viimeinen lauta

Seinää vasten tuleva viimeinen lauta on huomattavasti helpompi saada paikalleen, jos sahaat sen viistoon tämän ohjeen mukaan.

Aseta sahattava lauta tarkasti vii-meksi asentamasi laudan päälle. Käytä sitten täysleveää laudanpätkää mit-tapalikkana. Aseta palikka nyt sahattavan laudan päälle mutta tiiviisti seinää vasten - muista kuitenkin, että sahattavan laudan ja seinän väliin tulee jäädä 8 mm rakoa. Nyt voit piirtää merkkiviivan etäisyysmitta-palikan etureunaa seuraamalla koko laudan pituudelta.

Aseta lauta tarkasti toiseksi viimeisen laudan päälle ja käytä etäisyysmittapalikkaa apuna piirtääksesi lautaan sahauslinjan.

Viistosahaus helpottaa laudan paikalleen asentamista. Paina lautoja varovasti yhteen sorkkaraudalla tai vastaavalla.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …