Lautalattia lämpimän betonin päälle

Puulattia on hyvä valinta asuinhuoneisiin. Puu on alustana lämmin ja ääntä vaimentava sekä helppo puhdistaa ja hoitaa. Asennamme lautalattian kylmältä ja kosteudelta eristävälle betonialustalle.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 viikkoa
Hinta
1.200 euroa

Johdanto

Perusteellinen remontointi tuottaa joskus ikäviäkin yllätyksiä, mutta yllättyä voi myös iloisesti. Uusia ratkaisuja etsittäessä eteen voi tulla myös täysin uusia materiaaleja ja vaihtoehtoja, jotka ratkaisevat
ongelmat jopa luultua paremmin.

Näin kävi tällä kesämökillä, jonka tupaan päätettiin lopulta valaa uusi aluslattia, ennen kuin tilaan asennettiin uusi lautalattia. Lattia valettiin uudenlaisesta eristävästä betonista, joka koostuu pienistä, sementin yhteen sitomista styroksikuulista.

Tarkoituksena oli vain ehostaa vanha ponttilattia, mutta kun tilan poikki kulki muurahaisten polku, halusimme kaivaa syvemmälle. Lattiasta ei löytynyt muurahaispesää, mutta selvisi, että eristeet ja kannattimet olivat kostuneet.

Ne nostettiin ylös, jolloin jäljelle jäi vain ohut ja halkeillut betonialusta. Jos se uusittaisiin samaan tapaan, ongelmat palaisivat. Ratkaisimme asian uudenlaisella EPSbetonilla, joka oikaisee pohjan, muodostaa vankan alustan ja eristää kosteudelta ja kylmyydeltä. Tähän materiaaliin kannattaa tutustua lähemmin.

Ohjeet

01
Vanhan lattian purku 3 Vaihe

Kun näimme muurahaiset, päätimme saman tien luopua vanhasta ponttilattiasta.

Kun ryhdyimme purka-maan lattialautoja ja avaa-maan lattian rakennetta, huomasimme, että levyt ja kannattimet olivat kostuneet. Oli siis selvää, että uuden lattian alus rakenteen tulisi olla parempi.

Olimme kuulleet EPS-betonista jo aikaisemmin, joten lattian alusrakenne päätettiin perustaa sen varaan.

1

Jalkalistat ja lattialaudat purettiin. Vanha ponttilattia oli jo entuudestaan kulunut, eivätkä jalkalistat olleet sen paremmassa kunnossa. Myös levyt ja eristeet saivat kyytiä.

2

Kannattimet irrotettiin. Ne eivät olleet vaurioituneet vähäisestä kosteudesta kovin paljoa, mutta jotta alusraken-ne saatai siin mahdollisimman tiiviiksi, koolaus purettiin.

3

Alimpana oleva betonipinta harjattiin puhtaaksi. Siinä oli halkea mia, se oli epätasainen, eikä se suojan-nut maasta nouse valta kosteudelta. Betonialus tan saattoi kuiten kin jättää paikalleen.

02
Kosteuseriste ja raudoitusverkko 5 Vaihe

Ennen kuin sekoitamme EPS-betonin, valmistaudumme valuun huolellisesti.

Paikkaamme reiät ja hal-keamat, jotta valumassa ei valu väärään suuntaan, estämme kosteuden nousun ja asennamme tukevan rau-doitusverkon, jotta betoni ei halkea vanhan, hiukan arveluttavan betonilaatan päällä.

Teemme korkeusmerkin-töjä eri puolille lattiaa, jotta saamme betonipinnan oikeaan korkeuteen.

1

Tiivistämme kaikki halkeamat mineraali villalla, jotta pehmeä betoni mas sa ei valu niihin. Voit käyt tää myös saumavaahtoa. Tavoit teena on myös estää tuholaisten pääsy rakenteeseen.

2

Asennamme kosteuseristeen (A) vanhan betonin päälle. Jos ylös nousevan kosteuden riskiä ei ole, eristettä ei tarvita. Tällöin betoni vaatii tartuntaaineen, jotta uusi valu kiinnittyy hyvin alustaan.

3

Raudoitusverkko (C) asetetaan lattialle ja nostetaan korokkeille (B), jotta uutta betonimassaa voidaan ohjata.

VINKKI: Verkko on nopea ja helppo leikata mittaan jo liikkeessä pultti saksilla.

4

Korokkeet kiinnitetään eri puolille lattiaa. Pienet jalalliset muovipinnat voi ostaa yhdessä betonin kanssa ja niiden itse kiinnittyvät pohjat helpotta-vat niiden asennusta.

5

Valukorkeus merkitään tussilla korokkeisiin. Vesi-vaa’alla tarkistetaan, että mer kit ovat samalla tasolla. Nyt valua on helppo ohjata oikein.

VINKKI: Verkolle laitetun levyn päällä on helppo työskennellä.

03
Valukerros eps-betonista 7 Vaihe

Tämän kaltaisesta pienestä tehtävästä selviää helpoiten sekoittamalla EPS-betonin veteen itse.

50 litran säkillinen sekoitetaan 8 litraan vettä. Sen voi tehdä betonimyllyssä, mutta lattiatasoitteen sekoittami-seen tarkoitettu laastinsekoitin sopii työhön mainiosti, ja sellaisen me vuokrasimme. Seos on työstettävis sä tunnin ajan, joten parista apulaisesta on paljon apua.

1

Piirsimme ämpäriin 8 litran merkkiviivan, jotta jokaista EPS-betonisäkkiä varten olisi juuri oikea määrä vettä, eikä aikaa haaskautuisi vesimäärän mittaamiseen.

2

Jauhe ja vesi kaadettiin sekoittimeen. Voit sekoittaa betonin myös isolla, tehokkaaseen porakoneeseen kyt ketyllä vispilällä (leveys väh. 20 cm).

VINKKI: Kaada vesi ensin, niin kokkareita ei synny niin helposti.

3

Massaa sekoitetaan säkin ohjeiden mukaan. Sekoi ta koko massaa, jotta siihen ei jää kuivia kokkareita tai se koitta mattomia kohtia. Kaavi saa vin reunat jokaisen säkin jäljiltä.

4

Valmis betoni (D) kaadetaan verkon ja korokkeiden päälle. Aloita kulmasta, joka on pisimmällä huoneen sisääntulosta. Verkolla on hieman hankala kävellä, joten voit asettaa sille muutaman levynpalan alustaksi.

5

Pehmeä betoni (D) levitetään ja silotetaan sikäli kuin siihen päästään käsiksi, jotta pinta saadaan korokkeiden tasoon. Työhön sopii hyvin leveä lasta, teräslasta tms.

6

Nyt ei tarvita kuin riuskaa työotetta, jotta jokainen annos valuu hyvin edelliseen massaan. Massa on verrattain jäykkää, joten sitä on vaikea saada sekoitettua tarpeek si hyvin vain omin voimin.

7

20-30 tunnin kuluttua pinta tarkistetaan kohou mien varalta; ne on hiottava pois. Tämän jälkeen voidaan levittää seuraava kerros. Tarkista korkeus. Be toni tuntuu tavallista betonia lämpimämmältä.

04
Tasoitekerros silottaa lattian 7 Vaihe

EPS-betonia ei ole kehitetty toimimaan alustana yksistään. Siksi katamme sen kovemmalla tasoitemassalla, joka tekee pinnasta vahvemman ja tasaisemman.

Joissakin rakenteissa rau-doitusverkko asetetaan tälle ohuemmalle, mutta vahvem-malle kerrokselle.

Pintaa ohjataan jälleen korokkeiden avulla. Jos korokkeet olisivat olleet tar-peeksi pitkiä, olisimme merkinneet korkeuden niihin.

1

Koko pinta käsitellään huolellisesti tartuntaaineella (E). Sitä on vaikea näh-dä, mutta se kuivuu nopeas ti. Sivele sitä mielummin liikaa kuin liian vähän, sillä aine sitoo eri kerrokset hyvin toisiinsa.

2

Uusi korkeus merkitään uusiin korokkeisiin. Muista, että myös äänieriste ja lattia-laudat vaativat tilansa. Aloitamme merkitsemällä korkeuden yhteen pienistä pinnoista.

3

Korkeus siirretään muihin pintoihin naruun ripustetun laservesi vaa’an avulla. Valolinja ei yllä aivan alas asti, joten mittaam me etäisyy-den valosta pinta merkint ään nivelmitalla kaikista pinnoista.

4

Tasoitemassa (F) sekoi tetaan ja kaadetaan lattialle. Aloitamme jälleen huoneen sisääntulosta nähden kauimmasta kulmasta ja koetamme osua korokkeiden merkkiviivoihin.

5

Massa (F) silotetaan esimerkiksi hammaslastalla. Massaa sanotaan itsetasoittuvaksi, mutta se se ei tasoitu kovin hyvin. Varmista siis itse, että massa osuu korokemerkintöihin.

6

Rius kalle otteelle on jälleen tarvetta, jotta koko ala saadaan käsiteltyä, ennen kuin pinta kuivuu. 1-2 apulai sesta on hyötyä, sillä näin useampi lasta tekee töitä sa malla, kun massaa sekoitetaan lisää.

7

Pinta voidaan oikaista, kun siitä on tullut kiinteä. Hioma pala silottaa kohoumat, ja kuoppiin voidaan kaataa hieman lisää massaa niin kauan, kun pinta ei vielä ole ehtinyt kovettua.

05
Lautalattian asennus 7 Vaihe

Vihdoinkin pääsemme asentamaan kauniin lautalattian.

Valetulle alustalle voisi asentaa ponttilattian, mutta perinteisissä täyspuisissa lan­ kuissa on oma viehätyksensä. Itse asiassa kyse on laudoista. Koska koko laudoitus on tuettu alapuolelta, 14 mm:n lautapaksuus riittää.

Laudat liimataan yhteen, mutta lattiaa ei kiinnitetä reunoistaan. Näin laudoitus voi elää ilman kosteusvaih teluiden mukaan halkeilematta.

1

Viimeisetkin raot seinän ja lattian välistä täytetään, kun aluslattia on valmis. Voit käyttää akryylisaumamassaa, saumavaahtoa tai laastia. Raot on syytä sulkea vedolta ja muurahaisilta.

2

Lattiaan levitetään äänieriste (G). Vaihtoehtoisia tuotteita on paljon. Eriste tasoittaa alustaa hiukan sekä läm mit tää ja estää lautoja koli­ se masta alustaa vasten. Asenna vain yksi vuota tässä vaiheessa.

3

Asenna ensimmäinen lauta (H). Sahaa se ensin pituuteen niin, että molempiin päätyihin jää 10 mm rakoa. Aseta sitten välikkeet seinää vasten niin, että seinään jää 10 mm rakoa koko seinäpituudelta.

4

Levitä uraan ja ponttiin puusepänliimaa ensimmäi­ sen ja toisen laudan liitoskohdassa. Tämä on hiukan hankala mut ta välttämätön vaihe, jos valitaan laudat yhteen napsautettavien ponttilautojen sijaan.

5

Liima levitetään tasaisesti siveltimellä, jotta lautojen väliin saadaan vahva liitos. Laudat painetaan yhteen niin, että ne ovat tiiviisti toisissaan kiinni. Purista niitä yhteen tarvittaessa pitkillä puristimilla.

6

3-4 ensimmäistä lau taa saa asettua 20 mi nuuttia, kunnes liima on tarttu nut hyvin. Näin syntyy tukeva alku, johon seuraavat laudat on helppo iskeä napakasti kiinni. Pane laudan ja vasaran väliin puupalikka.

7

Jatka lautojen asennusta, kunnes koko lattia on asennettu. Levitä ääni eriste­ vuodat paikalleen edetessäsi.

TÄRKEÄÄ! Huolehdi, että vuodat eivät asetu päällekkäin.

06
Putkien ympäri seinustalla 3 Vaihe

Työn edetessä on lähes pakko sovittaa joitakin kohtia. Ainakin viimeisen laudan joutuu sahaamaan oikeaan leveyteen. Ovien peitelistoja joutuu usein lyhentämään hieman, jotta lattia voi työntyä niiden alle. Seinustalla sijaitsevat putket voivat olla oma haasteensa, mutta ne on helppo kiertää käyttämällä tässä esiteltävää tekniikkaa.

1

Merkitse putken paikka ja lisää 10 mm joka puolelle niin, että putken ympärille jää tarpeeksi ilmaa. Jos putki osuu lautoihin, se alkaa nopeasti pitää ääntä. Vedä ympyrästä kaksi viistoa merkkilinjaa.

2

Poraa putkelle reikä ja sa haa kolmiopala pois. Reikä tehdään reikäsahalla, tässä sahaamme kolmiota. Sitä tarvitaan vielä, ja on helpointa, jos sen reunat ovat viistot niin, että päällyspinta on alapintaa leveämpi.

3

Kolmio liimataan takaisin paikalleen, kun lauta on asennettu putken ympärille. Kolmio on hiukan liian pieni, sa­ haus söi sitä hiukan, mutta parilla seinänpuoleisella kiilalla palan saa asennettua siististi.

Materiaalit

• Kosteuseriste, 0,2 mm (A)
• Kiinnikkeet (B)
• Teräsverkko (C)
• EPS-betoni (D) (Mira EPS kevytbetoni 360, 18 säkkiä)
• Tartunta-aine (E) (Mira tartunta-aine, 1l)
• Tasoitemassa (F) (Mira X-plan, 10 säkkiä)
• Äänieriste (G)
• Lattialaudat (H), 14 x 110 mm, mäntyä
• Korokkeet
• Puusepänliimaa
• Saumamassaa, mineraalivillaa (tarvitt.)

Erikoistyökalut
• Laservesivaaka (on erittäin hyödyllinen)
• Vispilä + tehokas porakone
• Laastinsekoitin (vuokra n. 15 €/vrk)

Vie aikaa

2–3 viikkoa

Hinta

Noin 1 200 €/12 m2, josta varsinaisen lautalattian osuus oli noin 300 €.

Vaikeusaste

Ei hankalia yksityiskohtia, mutta paljon työtä, jossa tarvitset sekä työkalupakkiasi että työkokemustasi.

Piirustus

EPS-betoni levitetään kosteuseristeen päälle ja sitä vahvistetaan teräsverkolla, koska ei ole varmaa, onko alimpana oleva betonilaatta täysin vakaa ja toimiiko se kapillaarikatkon tavoin.

Lautalattia asennetaan kelluvaksi. Laudat siis liimataan yhteen urista ja ponteista niin, että niistä muodostuu levy, joka lepää irrallaan niin ikään irrallisen ääntä-vaimentavan vaahtomuovikerroksen päällä. Näin puu saa laajentua ja kutistua ilmankosteuden vaihteluiden mukaan ilman, että lattiaan syntyy halkeamia.

3D-piirustus

3D-malli

Lattian rakenne

Voit lähentää kuvaa ja katsoa, miten lattian eri kerrokset on tehty.

Avaa 3D-malli

Vinkit & niksit

Levittyvä styroksi helpottaa työtä

Betonin pienet ilmatäytteiset muovi -kuulat eristävät ja helpottavat työtä.

Pienten styroksikuulien ansiosta kovettunut betoni painaa vain neljänneksen normaalibetonista. Mate riaali johtaa lämpöä yhtä hitaasti kuin mäntypuu. EPS-betoni johtaa lämpöä toki nopeammin kuin puhdas EPS-eriste mutta näin ollen materiaali myös eristää 10-15 kertaa puhdasta betonia paremmin.

Tämän lattian suuri etu on se, että kosteussulun kyl-mälle puolelle ei tarvita lainkaan orgaanista materiaalia. Vähäinen kosteus ei vaurioita EPS-betonia, mutta sen eristysominaisuudet heikkenevät, joten tiivistämme sen maata vasten. On aina varminta käyttää saman valmistajan tuotteita, joten tasoitekerros tehdään Miran X-planilla ja myös tartunta-aine on Miran valikoimasta.

Kevytbetoni on monikäyttöistä

EPS-betonin keveydestä on etua, kun lattia valetaan vanhojen palkkien päälle.

Tässä lattiassa EPS-betonia käytetään kylmältä ja kosteudelta eristämiseen, mutta tämä on vain yksi mate riaalin hyvistä puolista. Materiaalin keveys on eduksi, jos haluat rakentaa kylpyhuoneen talosi yläkertaan. Kannattimien välit voi täyttää EPS-betonilla ilman, että rakenteita joutuu vahvistamaan. Tämän jälkeen kantavasta kerroksesta voi valaa niin ohuen, että laatoituksen saa samaan tasoon kuin seinän toisella puolella oleva lattia on.

Uuteen lattiaan on helppo asentaa lämmitys. Sekä lämpöletkut että sähköiset lämpökaapelit voidaan kiinnittää suoraan EPS-betoniin, ennen kuin lopullinen tasoitekerros valetaan sen päälle lämpöletkuille tai lämpölangoille sopivaan paksuuteen.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Lattiat