19 vinkkiä uutta lattiaa varten

Näyttipä uusi lattiasi miltä tahansa – ja ajattelitpa asentaa sen miten tahansa – työtä varten on joukko vinkkejä, jotka kannattaa tietää.

Kaupat ja mainokset pullistelevat toinen toistaan upeampia lattioita kaikissa mahdollisissa malleissa, kokoluokissa ja materiaaleissa. Jokaisen oma maku toki ratkaisee, mutta tämän lisäksi myös lattian alustalla on tärkeä merkitys sille, millaisen lattian sen päälle voi asentaa. Nykyään lattiat tehdään usein kelluvina eli lattia asennetaan irralleen kantavalle alustalle. Kantava alusrakenne voi olla vanha lattia tai levy- tai betonialusta.

On myös paljon lattioita, jotka asennetaan perinteiseen tapaan ruuvaamalla ne suoraan lattiapalkkeihin tai kannattimiin kiinni. Seuraavien sivujen lähtökohtana on uusi lamellilankkulattia, joka asennetaan vanhalle lautalattialle. Säilytämme vanhan lattian ja käytämme lautoja uusien lamellilankkujen alustana. Päätimme kuitenkin ruuvata uudet lankut kiinni vanhaan puulattiaan. Näin yhdistämme kaksi kaikkein tavanomaisinta asennustapaa.

1. Aloita työt tarkistamalla pakkaus

UUDEN LATTIAN ASENTAMINEN on muka-vaa puuhaa. Työ sujuu nopeasti ja huone saa täysin uuden ilmeen. Tämän vuoksi työhön on heti hinku. Mutta malta hetki. Jotkin lattiat vaa-tivat ilmastoinnin - toisin sanoen puutavaraa on säilytettävä vähintään pari vuorokautta avaamattomassa paketissa siinä tilassa, johon ne aiotaan asentaa. Toiset lattiat voi asentaa heti. Joten: tarkista pakkaus hyvissä ajoin!

2. Lattia-asentajan työkalupakki

VASARA. Useimmat lattiat naulataan kiinni.

SORKKARAUTA TAI PARKETTIRAUTA. Käytetään kohteissa, joissa vasaralle ei ole tilaa.

PORA/RUUVIKONE. Korvaamaton, mikäli lattia kiinnitetään ruuvaamalla.

OHJAUSKISKO. Sekä alustan että asennuksen säännölliseen tarkistamiseen.

PISTOSAHA. Helpoin tapa tehdä viillot ja katkaisut, jotka eivät ole täysin suoria.

KATKAISUSAHA. Nopea ja tehokas lankkujen tai lattialautojen lyhentämisessä.

PYÖRÖSAHA TAI PÖYTÄSAHA. Hyödyllinen pit-kien linjojen sahaamisessa, mutta ei välttämätön.

TIMPURINKYNÄ. Käytetään jatkuvasti merkintö-jen tekoon ja väärien viivojen poistoon. Kuula-kärkikynän tai tussin käyttöä ei suositella.

NIVELMITTA. Nopeampi käyttää kuin esimerkiksi pieni rullamitta.

PITKÄ MITTANAUHA TAI ETÄISYYSMITTARI Huoneen nopeaan mittaamiseen.

3. Epätasainen alusta

ASENSITPA KELLUVAN TAI KIINTEÄSTI KIINNITETTÄVÄN LATTIAN, alustan on aina oltava täysin tasainen.

Alustassa saa olla korkeintaan 2 mm:n heitto 2 metrillä - eli 0,6 mm:n heitto 25 senttimetrillä.

Vaatimukset ovat hyvin tiukat, mutta niitä kannattaa noudattaa.

Ohjauskiskolla voi löytää alustan epätasaiset kohdat - kuten tässä, jossa paikallistimme notkahduksen.

Tarkista, että kannattimet ovat kunnossa - ja samalla korkeudella. Korkeus-eroa ei saa olla kuin pari millimetriä.

4. Oikaisu

JOS ALUSTA ON EPÄTASAINEN, se pitää oikaista. Alusta oikaistaan itse-tasoittuvalla lattiatasoitteella. Reiät ja halkeamat tiivistetään ensin, jotta tasoitemassa ei valu lattiasta läpi. Pienet raot tiivistetään saumamassalla. Isommat reiät voi sulkea esimerkiksi saumavaahdolla.

Palkit kiilataan niin, että ne saadaan keskenään samalle tasolle, ja liian ma-talalla olevat palkit ”nostetaan” asen-tamalla niiden sivuille laudat.

Reiät ja halkeamat tiivistetään ennen tasoitteen levittämistä.

Ylimääräisten lautojen avulla lattiapalkit saadaan samaan tasoon.

Vaikka kyse on itsetasoittuvasta tasoitteesta, levittymistä on autettava hammaslastalla.

5. Kiinnitä

JOS UUSI LATTIA asennetaan puu- tai levylattian päälle, var-mista, että vanha lattia on tuke-vasti kiinni.

Kiristä vanhat naulat tai ruuvit.

Käytä ruuveja, joiden pituus on vähintään tuplasti lattian paksuus, tai nauloja, joiden pituus on vähintään kolme kertaa lattian paksuus.

Kiinnitä jokainen lauta vähintään yhdellä ruuvilla jokaiseen palkkiin. Etsi ensin reunimmaiset palkit molem-mista sivuista. Tämän jälkeen voit vetää merkkiviivan, jotta osut aina palkkien kohdalle.

6. Puhdista

ALUSTA ON PUHDISTETTAVA suuremmista nokareista ja irtoliasta ja pölystä. Maali-, laasti- ja muut jäänteet on helpoin kaapia lastalla alustasta irti.

Vanhat laastinjäänteet ja muut vastaavat poistetaan.

Harjaa alusta huolellisesti ennen kuin jatkat työtä.

7. Päätä lattian suunta

PERINTEISET PUULATTIAT, jotka asennetaan kannattimien päälle, tulevat luonnostaan tiettyyn suuntaan.

Tällöin lattialaudat asennetaan aina suoraan kulmaan eli poikittain kannattimiin nähden.

Kantavalle alustalle asennettavat lattiat ovat eri asia.

Tällöin voi itse päättää lattialautojen pituussuunnan.

8. Miten päivänvalo tulee huoneeseen?

JOS MIETIT, MITEN PÄIN uusi lattia pitäisi asentaa, voit hyödyntää paria nyrkkisääntöä.

Asenna lattialaudat niin, että ne juoksevat samaan suuntaan kuin huoneeseen laskeutuvat valonsäteet.

Jos katossa on saumoja, lattian saumojen pitää tulla saman suuntaisesti kuin katonkin.

9. Valitse hyvä eriste

Lattian ja alustan väliin tulee 1-5 mm:n välikerros, joka voi koostua joko vaahto-materiaalista, kuidusta tai pahvista.

KELLUVASSA TAI ALUSTAAN RUUVATTAVASSA LATTIASSA pitää olla ääntä eristävä ja painoa jakava välikerros. Tämä kerros tasaa pieniä epätasaisuuksia, vaientaa askelääniä ja takaa, että kaksi lattiaa eivät hinkkaa toisiaan vasten. Eristemateriaaleja on monen paksuisia ja muotoisia. Paras malli ja paksuus riippuu lattiatyypistä ja alustan luonteesta. Kysy lisää, kun ostat lattiamateriaaleja.

Kannattimiin kiinnitettävään lattiaan ei tule eristekerrosta, ei myöskään kokonaan alustaan kiinni liimattavaan lattiaan.

10. Mihin lopetat?

ENNEN KUIN ASENNAT ENSIMMÄISTÄKÄÄN LAUTAA, sinun pitää tietää, mihin lattiasi päättyy. Mittaa huone, jotta voit jo ensimmäistä lautaa asentaessasi huomioida huoneen vinoumat ja aloittaa ja päättää samanlevyisillä laudoilla - näin lattiasta tulee symmetrinen. Ennen kuin isket seuraavat laudat tai lankut paikoilleen, tarkista, että ensimmäinen lauta pysyy oikealla etäisyydellä seinästä - käytä tähän kiiloja. Jotta lattia saisi liikkumavaran, jätä 7-10 mm etäisyyttä kaikkiin huoneen seiniin.

Kun olet mitannut huo-neen tarkasti, tiedät, kuin-ka leveä ensimmäisen laudan tulee olla, jotta lat-tiasta tulisi symmetrinen.

Asenna ensimmäinen lauta suoraan - tai niin, että huoneen vinoumat jakautuvat tasaisesti.

Jos vastapäinen seinä (A) on yhtä pitkä, voit ottaa ristimitat (B) ja näin ratkaista, onko huone suorakulmainen.

Jaa vinoumat. Ensim-mäisen ja viimeisen laudan tulee olla yhtä leveät, jotta lattiasta tulisi symmetrinen.

11. Näin asennat uuden lattian

LATTIA ASENNETAAN niin, että päätyliitokset eivät tule samalla kohdalle vaan ne limit-tyvät.

Limitysetäisyys riippuu lautatyypistä, ja oikea etäisyys selviää asennusohjeista.

Nyrkki-säännön mukaan vähintään 30 cm on hyvä määrä.

Päätyliitosten pitää limittyä vähintään 30 cm:n verran joka rivissä.

Parhaan lyöntikapulan saat sahaamalla 10-20 cm:n pituisen kappaleen lattialaudasta.

12. Liimaa oikein

KUN LATTIA KIINNITETÄÄN RUUVEILLA, vain päätyliitokset liimataan.

Kelluva lattia, jonka laudoissa ei ole lukkopontteja, liimataan kaikista liitoksista.

Liima sivellään pontin yläreunaan ja toisessa laudassa uran pohjaan.

13. Osta parkettirauta

RIVIEN VIIMEISTÄ LAUTAA ja paria vihovii-meistä lautaa voi olla hyvin hankala iskeä yhteen, sillä vasaralle ei juuri ole tilaa.

Tällöin parkettiraudasta on apua.

Sen avulla lyöntikohta voidaan siirtää sisemmälle lattiaan, jolloin vasa-ran heilauttamiselle saadaan luotua tarpeeksi tilaa.

14. Näin vältät turhat ylijäämäpalat

USEIMMISSA TAPAUKSISSA voit käyttää sitä lautapalaa, joka jäi edellisen rivin viimeisestä laudasta yli, ensimmäi-senä lautana seuraavassa lautarivissä.

Näin vältyt ylijäämäpaloilta ja liitokset ”juoksevat” luonnollisesti.

15. Kiiloilla selviää pienistä kuhmuista

Kiilat on sijoitettava niin, että ruuvit menevät niiden läpi, jotteivät ne ala liikkua.

KELLUVAN LATTIAN alustan pitää olla täysin tasainen.

Jos taas ruuvaat lattian kiinni kanna-tinpuihin tai alustaan, voit oikaista lattiaa työn edetessä.

Voit helposti tasoittaa pienempiä epätasaisuuksia ja vinoutumia asettamalla lattian ja alustan väliin kovalevystä tai alus-katehuovasta tehtyjä kiiloja.

16. Putkien ympäriltä

Työstä kiila, niin sahauspurut katoavat.

MITTAA ja poraa yksi tai kaksi Ø 10 mm:n putken halkaisijaa suurempaa reikää.

Niksinä on leikata reiälle johtava aukko kiilamaiseen muotoon.

Sahauspurut katoavat viiltoi-hin, kun kiila liimataan ja työnnetään paikoilleen.

17. Jalkalistat ja ovien peitelistat

Käytä uuden lattialaudan palaa sahan alustana.

RIIPPUMATTA SIITÄ, POISTITKO jalkalis-tat vai et, pidä huolta, että lattia tulee tiivisti peitelistojen alle ovien ympärillä.

Jos lattia jatkuu oviaukon läpi, myös karmia on lyhennettävä käsisahalla tai Feincutterilla.

Valmista uudesta lattialaudasta pieni kappale sahalle alustaksi, niin saat karmin tai listan korkeuden sovitettua oikein.

18. Hankalat laudat paikoilleen

SILLOIN TÄLLÖIN on han-kala saada kahta lautaa tiiviisti yhteen. Joko laudat ovat elä-neet hieman tai sitten niiden ura ja pontti ovat tiukat.

Jotta saisit liitoksesta täysin tiiviin, voit sahata laudankappaleen viistoon kulmaan, jotta se toimii samalla kiilana.

Toinen kappale ruuvataan kiinni alustaan tai esim. kannatinpuuhun. Toinen pala isketään ensimmäisen kappaleen ja lattialaudan väliin. Tällä tavoin voit pakottaa hankalimmatkin laudat paikoilleen.

Kiilalla saa hankalimmatkin laudat paikoilleen.

19. Merkitse viimeinen lauta

VIIMEISTÄ LAUTAA ei aina voi sahata täysin suoraan. Voit merkitä viimeisen laudan asettamalla sen tarkasti toiseksi viimeisen laudan päälle.

Aseta sitten vielä yksi lauta näiden päälle seinään kiinni ja piirrä lautaan merkkiviiva.

Muista jättää 7-10 mm:n liikkumisvara ja sahaa laudan reunat viistoon.

Lisää samasta aiheesta Lattiat