Hieno pöytä pesualtaalle

Kevyistä ja vankoista Wedi-levyistä on helppo rakentaa. Katso, miten pesualtaalle tehdään pöytä viikonlopun aikana. Ilme viimeistellään värillisellä rappauslaastilla.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
150 euroa

Johdanto

Viikonlopun aikana ehtii suhteellisen vähillä materiaaleilla ja tarvikkeilla suunnitella ja rakentaa hienon kylpyhuonekalusteen, joka on ainoa laatuaan ja sopii juuri omaan kylpyhuoneeseen.

Kaluste rakennetaan Wedi-levyistä, jotka rapataan valkoisiksi. Materiaalia on paljon helpompi työstää kuin kevyt-betonia, ja levyt on helppo koota liimalla ja ruuveilla. Myös erikoisheloja voi käyt-tää, mutta niitä ei ole saatavilla kaik-kialla, eivätkä ne ole halvimmasta päästä. Liima pitää hyvin, ja sen kovet-tumisen ajaksi rakenne voidaan varmis-taa parilla ruuvilla.

Useimmat tietävät, mitä kylpyhuone-remontti merkitsee. Remonttikuluihin ilmaantuu lähes aina jokin yllätysmeno, ja ajatus siitä pelottaa jo ennakkoon. Kustannusten lisäksi mielikuva vieraista työmiehistä kodin intiimeimmässä tilassa viikkojen ajan riittää lykkäämään remonttia. Onneksi aina ei tarvitse uusia koko kylpyhuonetta. Usein riittää, että joitakin kalusteita hieman uudistetaan.

Ohjeet

01
Lauantai: esivalmistelut 2 Vaihe

Ensimmäiseksi on tarkistettava, että vesikalusteissa on sulkuhana, jotta tulo-vesi voidaan sulkea. Myös lattia on syytä peittää, jotta siihen ei vahingossa tule naarmuja. Kylpyhuone ei yleensä ole kodin suurin huone, joten leikkureita ja sahapukkeja ym. kannattaa käyttää autotallissa, eteisessä tai siellä, missä on tilaa sahata. Valmistaudu myös siihen, että työstä syntyy pölyä.

1

Poista vanha pesuallas. Kun vedentulo on katkaistu ja hanat irrotettu, irrota allas. Aseta se paikkaan, jossa kukaan ei kompastu siihen sillä aikaa, kun jatkat työskentelyä.

2

Puhdista seinä huolellisesti. Kuvan seinässä on vanhaa saniteetti-silikonia, joka poistetaan taittoteräveitsellä. Täytä seinissä olevat reiät saniteettisiliko-nilla, jotta seinärakenteisiin ei pääse vettä.

02
Koesovitus 5 Vaihe

Ensi alkuun kokeilemme kasata yhteen koko kalusteen, joten kaikkiin liitoskohtiin tarvitaan pari ruuvia. Liimaa käyte-tään vasta sitten, kun kaikki osat on koottu ja voidaan olla varmoja, että ne sopivat toisiinsa. Esimerkin kaltaisessa kohteessa, jossa yksittäisten osien on sovittava sekä toisiinsa että nykykalus-teisiin, osat kannattaa aina ensi alkuun koesovittaa ilman liimaa.

Sahaa ensin suurimmat kappaleet. Osat voi ensin piirtää levyyn ennen kuin alkaa sahata, jotta näkee, että kaikki osat löytyvät. Levyt sahataan ylimittaan, jotta niitä voidaan myöhemmin tarvitta-essa sovittaa seinän ja lattian mukaan.

Levyjen leikkaaminen

Kaikki osat sahataan valmiiksi. Sivuihin, pohjaan, hyllyihin ja päällilevyyn käyte-tään 50 mm paksuja levyjä, takalevyyn ohuempia 20 mm:n levyjä. Kannattaa käyttää vanhaa pistosahan- tai pyörösa-hanterää tai vanhaa käsisahaa. Terä nimit-täin kuluu aika lailla levyjä sahattaessa.

1

Ensin kiinnitetään listat (A) seinään. Sivele listoihin vanat Wedi-liimaa ja paina ne paikoilleen. Varmista, että valitsemasi tulpat ja ruuvit sopivat yhteen ja että tulpat on tarkoitettu käy-tettäväksi omaan seinämateriaaliisi.

2

Merkitse päätysivujen (B) alareuna. Pidä levyjä paikallaan ja käytä nivelmittaa apuna seinä- ja lattialinjan merkitsemiseen.

3

Sokkeli (C) pitää myös leikata lattialinjan mukaan. Märkätilassa voi olla täysin varma, että lattia EI ole vaaterissa. Tämän vuoksi levyt pitää sahata ja sovittaa niin, että sivut asettuvat pystysuoraan ja hyllyt vaakasuoraan.

4

Aseta pöytälevy (D) irralleen sivujen (B) päälle. Sovita sivut niin, että pöytälevy asettuu vaakaan, ja kiinnitä sivut ruuveilla ulkopinnasta listoihin (A), jotka on jo aikaisemmin kiinnitetty seinään.

5

Kiinnitä pöytälevy (D) parilla ruuvilla ja asenna hyllyt. Ne kiinnitetään ruuveilla ulkopinnalta päätylevyjen läpi.

03
Tositoimet alkavat 7 Vaihe

Nyt tiedetään, että kaikki osat sopivat, joten osat irrotetaan jälleen. Ne on liimattava ja ruuvattava kunnolla kiinni.

Kun levyille on sivelty Wedi-liimaa, osia ei enää voi purkaa. Kaikkien osien on nyt siis sovittava yhteen. Mitään ei voida enää säätää, kun liima on tarttu-nut kiinni. Ruuvit, joita käytetään kul-missa, pitävät kalustetta kasassa sen aikaa, kun liima kuivuu kokonaan.

1

Aseta pohjalevy (G) irralleen sokkelin (C) päälle. Sokkeli on tehty parista sahatusta palasta, ja se on tarpeeksi vankka, jotta lapset voivat huoletta seistä sen päällä. Sivut (B) on liimattu ja kiinnitetty ruuveilla listoihin (A).

2

Kaksi takalevyä (F) työnnetään paikalleen. Asenna pari magneetti-lukkoa listoihin (A) ja (F), jotta takalevyt voidaan irrottaa, kun viemäriin ja vesiputkiin pitää päästä käsiksi.

3

Purista pistoolista sopiva määrä liimaa ja aseta pöytälevy (D) paikal-leen. Älä kuitenkaan käytä niin paljon liimaa, että joudut myöhemmin näkemään vaivaa ylimääräisen liiman poistamiseksi.

4

Nyt kaluste on liimattu ja koottu. Huomaa pystysuora taustalevy (E), joka peittää seinässä olleet vanhan altaan reiät. Nyt ryhdytään sekoittamaan valkoista märkätilaan sopivaa rappauslastia.

5

Paina laastia ensin tiiviisti reunoihin, jotta vahvikkeet saadaan kulmiin hyvin kiinni. Aloita hyllystä, jotta saat tuntumaa materiaaliin ja työskentelytapaan.

6

Aseta kulmavahvikkeet paikal-leen, kun olet leikannut ne mittaan. Ne painetaan rappauskerrokseen, ja hetken päästä ne pysyvät itsestään paikallaan. Varmista, että vahvikkeet ovat sopivan kokoisia, jotteivät ne mene toistensa pälle.

7

Käytä teräslastaa ensimmäisen rappauskerroksen levittämiseksi kaikille sivuille ja reunoille yhdellä kertaa. Laasti on hyvin laihaa eikä kerroksesta saa tehdä liian paksua. Tee työ huolella. Toinen kerros levitetään huomenna.

04
Saumaus 5 Vaihe

Nyt rappaamme kalusteen vielä ker-taalleen. Sen pintaan tulee vielä yksi rappauskerros, muutoin kulmavah-vikkeet nousevat esille.

Rappauskerralla voi samalla oikoa hieman mahdollisia vinoutumia. Koko kalustetta ei tarvitse rapata, sillä jos laasti on läpivärjättyä kuten tässä, väriin ei muodostu sävyeroja vaikka lopuksi hierrettäisiin vain reunat ja pari pintaa.

1

Toinen rappauskerros sivellään kohtiin, joissa sitä tarvitaan. Materiaa-li on kiitollista työstää, ja se on helppo silottaa teräslastalla. Parin tunnin kuivumis-ajan jälkeen työskentelyä voidaan jatkaa.

2

Takalevy (F) asetetaan paikalleen ja kiinnitetään takaa magneettilukoilla. Puhdista reunat huolella rappauslaastista, jotta takalevy saadaan sivujen väliseen aukkoon.

3

Laske allas paikalleen ja tee pienet merkit, joista näet altaan oikean paikan. Nosta allas jälleen pois ja pursota sani-teettisilikonia altaan alle noin 1 cm reuno-jen sisäpuolelle. Asenna allas paikalleen.

4

Nyt altaan ympärys voidaan saumata siististi saumauspistoo-lilla. Käytä homeensuoja-ainetta sisältävää saniteettisilikonia, jotta sauma ei homehdu.

5

Sauma silotetaan saumaustikulla, jota työnnetään rauhallisesti itsestä pois päin. VINKKI: Laita saumaustikku saippua-veteen vuorokaudeksi ennen käyttöä.

05
Viimeistely 3 Vaihe

Usein altaan yläpuolella olevaa peiliä voi yhä käyttää. Tässä kohteessa näin ei voitu tehdä, joten etsimme rakennus-tarvikeliikkeestä tilaan ja ilmeeseen sopivan edullisen peilin. Altaan löy-simme tarjouksesta, ja se täydentää hyvin pesutilan ilmeen.

Vesihanaa voitiin yhä käyttää. Sen pois heittämiselle ei ollut mitään syytä, sillä se oli edelleen siistin näköinen ja toimi hyvin. Näin säästimme rahaa.

1

Kiinnitä peili liimalla laattoihin. Varmista, että seinä on rasvaton ja kuiva, ennen kuin asennat peilin. Käytä hapotonta asennusliimaa, joka on tarkoitettu peilin kiinnittämiseen.

2

Peiliä pitää tukea liiman kuivumisajan, mutta sitä ei saa painaa niin kovaa, että se vääntyy, sillä siitä aiheutuu jännitettä ja halkeamisia. Peilin voi pitää paikallaan teipillä liiman kuivumisen ajan.

3

Parin työpäivän jälkeen kaikki on valmista. Vanha kulunut allas on korvattu nykyaikaisella kylpyhuone-kalusteella.

Materiaalit

50 mm Wedi-levyä:
• 4 seinälistaa (A) á 7 x 80 cm
• 2 sivua (B) á 35 x 80 cm
• 2 sokkelilistaa (C) á 5 x 25 cm
• 1 pöytälevy (D), 35 x 50 cm
• 1 päällilevy (E), 30 x 50 cm
• 1 pohjahylly (G), 40 x 35 cm
• 1 hylly (H), 40 x 35 cm

20 mm Wedi-levyä:
• 2 takalevyä (F) á 40 x 35 cm

Lisäksi
• Märkätilaan sopivaa rappauslaastia, valkoista
• Rappauskulmavahvikkeita
• Allas, peili, ruuveja, silikonia, liimaa ja
magneettilukko

Erikoistyökalut
• Hierrin ja teräsrappauslasta
• Porakoneen vispilä

Vie aikaa

Viikonloppu-projekti

Hinta

Tarvikkeet saa noin 150 €:lla, mutta rahaa voi säästää, jos löytää edullisemman vastaavan tuotteen

Vaikeusaste

Wedi-levyjä on helpompi työstää kuin kevytbetonia. Levyt eivät paina juuri mitään, ja niitä on erittäin helppo sahata.

Piirustus

Pöydän rakenne

Ennen kuin hankkii materiaalit ja tarvikkeet ja ryhtyy rakentamaan, omiin tiloihin sopivat kalusteet kannattaa mitata ja piirtää paperille. Työt kannattaa aloittaa vasta sitten, kun on itse nähnyt havainnollisesti, miltä työstettävä kaluste tulee näyttämään.

Takalevy työnnetään paikalleen, kun hyllyt on asennettu.

Sivut on liimattu ja ruuvattu kiinni seinien ja lattian listoihin.

Pöydän rakenne

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Altaat