Upea saareke kaarevin pöydänreunoin

Saareke antaa keittiöön lisää tilaa ja tarjoaa kokille hyvän näkyvyy-den koko tilaan. Tämä hieno malli on rakennettu kolmesta tavallisesta keittiökaapista ja Nyah-puusta tehdystä pöytälevystä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
1.060 euroa

Johdanto

Ohjeet

01
Sahaa pöytälevyt 2 Vaihe

Keittiösaarekkeen pöytälevy työstetään sauvaliimatusta Nyatoh-puulevystä, joka sahataan kahteen osaan. Isomman levyn mitat ovat 80 x 145,2 cm ja pienem-män 20 x 145,2 cm.

Pienen kappaleen etureuna pyöriste-tään. Kaareva linja tehdään Ø 170 cm:n ympyrän mukaan. Levyn sivut ovat 3 cm leveitä ja keskikohta 20 cm (kts. kuva). Kaareva linja sahataan pistosahalla ja reuna siistitään nauhahiomakoneella.

1

Sahaa ensin kaksi levykappaletta (C ja D) piirroksen mittoihin. Kappaleet sahataan pyörösahalla ohjainkiskon mukaan. Esimerkissä käytetään apuna listaa.

2

Levykappaleen (D) reuna pyöris-tetään pistosahalla ja hiotaan täysin sileäksi nauhahiomakoneella. Siisti molem-pien levyjen reunat hiomapalalla.

02
Kokoa pöytälevyt 8 Vaihe

Kaksi pöytälevyä yhdistetään toisiinsa lamelleilla, heloilla ja liimalla. Näin liitos pitää varmasti.

Kun ostaa valmiin pöytälevyn, sen alapintaan on jyrsitty tila helalle, jolla pöytälevyt voidaan yhdistää. Nyt tuo tila on jyrsittävä itse. Se tehdään 35 mm jyrsinterällä ja poratelinettä käyttäen. Lisäksi taltataan tilaa liitoshelalle (Q).

Jyrsi ensin lamellijyrsimellä lamelleille urat.

1

Kaksi levyä (C ja D) kootaan 8 lamellilla. Lamellien etäisyys toisistaan on noin 15 cm. Aseta lamellit pöydälle ja merkitse, mihin kohtaan niille jyrsitään urat kahteen levyyn.

2

Jyrsi molempiin levyihin urat lamellijyrsimellä. Työnnä lamellit uriin ja koesovita liitosta. Tarkista, että urat ovat tarpeeksi syvät, jotta levyt saadaan tiiviisti yhteen.

3

Kokoa levyt myös neljällä liitoshelalla (Q). Merkitse, mihin ne sijoitetaan siten, että niiden sijoittelu ei hankaloita lamelliliitoksia.

4

Poraa heloille reiät 35 mm jyrsinporalla. Käytä poratelinettä, jottet vahingossa poraa liian syvälle levyyn. Reiän pitää olla niin syvä, että koko hela saadaan upotetuksi levyyn.

5

Sahaa ja talttaa helojen tangoille urat. Pöytälevy on nostettu pystyyn ja urat on sahattu pitkällä pistosahanterällä. Lopuksi levy asetetaan vaakaan ja urat työstetään auki kapealla taltalla.

6

Ennen kuin levyt kootaan, levyn pinta suojataan maalarinteipillä. Se estää liimaa tunkeutumasta levyn näkyvälle pinnalle.

7

Sivele liimaa liimapinnalle ja jyrsittyihin kohtiin. Työnnä lamellit uriin. Paina kahta levyä yhteen, asenna liitoshelat (Q) ja kiristä helat. Pyyhi ylipursuava liima pois.

8

Poista teippi. Kun liima on kuivunut, hio pinta huolellisesti. Esimerkissä käytetään hiomapaperin karkeutta 180.

03
Rakenna sokkeli 3 Vaihe

Saareketta ei voi rakentaa kelluvalle lattialle, sillä se painaa niin paljon, että lattia ei pääse liikkumaan tar-peeksi. Tällöin saareke pitää erottaa niin, että sen saa kiinteälle alustalle.

Esimerkkikohteeseen oli tehty kelluva lattia ennen kuin saareke rakennettiin. Sähköasentaja asensi samalla saarekkeen alle liitäntärasian liesita-soa varten. Lattiapäällysteen ja sokke-lin väliin pitää jäädä vähintään 10 mm rakoa. Rako katetaan myöhemmin.

1

Sokkeli rakennetaan melamiini-levystä. Osat yhdistetään 4 x 40 mm ruuveilla ja kiinnitetään lattiaan pienillä kulmaraudoilla. Varmista, että sokkeli tulee vaateriin, jotta seuraavat työt sujuvat hyvin.

2

Sokkelin ja lattiapäällysteen väliin pitää jäädä 10 mm rakoa. Näin kelluva lattia pystyy elämään. Jos latttia on kiinteä, saarekkeen voi rakentaa suoraan lattialle.

3

Sokkelin sisäpuolelle kiinnitetään neljä tukilistaa (P). Niillä varmis-tetaan, että keittiöelementit saadaan ruuvattua johonkin kiinni.

04
Rakenna kaapit 3 Vaihe

Sokkelin päälle asennetaan kolme kaappia. 60 cm leveä kaappi (A) keskelle ja kaksi kapeampaa (B) sivuille.

Kun ostat kaapit, saat ruuvit jokais-ta kaappia varten. Joskus saa myös erikoisia kasausruuveja. Niissä on pitkä kierre ja ne voidaan ruuvata molemmista päistä. Jos tällaiset ruu-vit sisältyvät kaappitoimitukseen, käytä niitä kaappien kokoamiseen.

Kolmen kaapin taakse asennetaan melamiinilevystä taustaverhoilu.

1

Aseta kolme kaappia (A ja B) paikalleen sokkelin päälle ja ruuvaa ne yhteen. Jos kaappien mukana tuli kokoamisruuvit, käytä niitä tai kytke kaapit yhteen 4 x 35 mm ruuveilla.

2

Kiinnitä kaapit (A ja B) sokkeliin 4 x 40 mm ruuveilla. Ruuvaa ne kaapinpohjien läpi tukilistaan.

3

Kiinnitä taustalevy (K) sokkeliin 4 x 35 mm ruuveilla. Kaapin yläosaan kiinnitetään pari kulmarautaa. Ne ruuvataan kaapin taustaverhoilun läpi taustalevyyn (K).

05
Asenna sivut 2 Vaihe

Nyt kaapit muodostavat yhden kokonai-sen elementin, ja sivut voidaan verhoilla nyatoh-levyillä.

Sivulevyt (E) työntyvät edestä ulos niin paljon, että laatikoiden etulevyt myötälevät sivulevyjä. Esimerkissä levyt työntyvät 10 mm ulos. Saarekkeen taka-sivulla levyt työntyvät 17 cm ulos.

Sahaa sivulevyt, mutta käsittele nii-den taustapinnat huolellisesti öljyllä ennen kuin kiinnität ne.

1

Merkitse, miten sivut (E) sahataan Ne ulottuvat 2-3 mm kaappien yläreu-nan yli. Sahaa sivut. Hio reunat ja käsittele takapinta keittiötasoon sopivalla öljyllä.

2

Kiinnitä sivut puristimilla ja ruuvaa ne kiinni 4 x 40 mm ruuveilla. Ruuvaa takapuolelta kaapin sivujen läpi. Esimerkissä hyödynnetään kaapinsivuihin esiporattuja reikiä läpiporaamiseen.

06
Asenna pöytälevy 4 Vaihe

Nyt pöytälevy voidaan liimata kahteen sivukappaleeseen. Kiinnitä levy myös keittiökaappeihin 4 x 40 mm ruuveilla. Ruuvaa ruuvit alapuolelta.

Kun liima on täysin kuivunut, siisti saumakohta hiomapaperilla.

1

Aseta pöytälevy alapuoli ylöspäin ja hio ne kohdat, joista pöytälevy ja sivukappaleet liimataan yhteen. Näin liima kiinnittyy paremmin.

2

Sivele liimaa sivujen reunoihin ja aseta pöytälevy paikalleen.

VINKKI: Suojaa reunoja teipillä niin, ettei liima sotke muita pintoja.

3

Kiinnitä pöytälevy puristimilla ja ruuvaa levy kiinni kaapin ylimpien listojen läpi. Käytä 4 x 40 mm ruuveja.

4

Hio saumat täysin sileiksi hiomapalan tai hiomakoneen avulla. Poista sitten maalarinteipit.

07
Asenna liesitaso 2 Vaihe

Kun ostat uuden liesitason, saat usein myös mallineen, jonka avulla voit tehdä pöytälevyn merkinnät. Tummaan pöy-tälevyyn kannattaa käyttää maalarin-teippiä sahauslinjojen merkitsemiseen. Se nimittäin näkyy paljon selkeämmin kuin lyijykynäviiva. Poraa ensin reikä yhteen merkkialueen kulmaan. Sahaa sitten siitä alkaen aukko liesitasolle. Sähköasentaja yhdistää sähköliittymän.

1

Merkitse maalarinteipillä.

2

Poraa pistosahan terälle aukko ja ryhdy sahaamaan.

08
Asenna laatikot 2 Vaihe

1

Kokoa ja asenna laatikot kaap-peihin. Seuraa keittiövalmistajalta kaappien mukana saamiasi ohjeita.

2

Tee pahvista kaava pahvista kaava vetimien paikkojen merkitsemistä varten. Merkitse reiät naskalilla, esiporaa ja ruuvaa vetimet kiinni.

09
Verhoile sokkeli 5 Vaihe

Kaappien sokkeli verhoillaan kahdella tapaa. Ensin sokkelille luodaan teräksi-nen ilme levyn (N) avulla. Se liimataan kiinni. Taakse, kaappeihin kiinnitettyyn taustaverhoiluun, kiinnitetään nyatoh-puisia hyllyjä. Alimman hyllyn (F) tueksi rakennetaan uusi sokkeli kappaleista (H ja G). Alinta hyllyä tuetaan myös kahdella nyatoh-levyn kiilalla (J), jotka kiinnitetään taustaverhoiluun.

1

Etureunan sokkeli (L) verhoillaan teräslevyllä (N). Sivele asennusliimaa tasaisesti levyn takapintaan.

2

Asenna etukappale paikalleen ja paina se sokkeliin kiinni. Kiinnitä tarvittaessa parilla pitkällä ruuvipuristimella liiman kuivumisen ajaksi.

3

Taakse rakennetaan uusi sokkeli levypaloista (H ja G). Ne yhdistetään kulmaraudoilla. Käytä 4 x 20 mm ruuveja.

4

Taustaverhoiluun (K) kiinnitetään kaksi tukipalaa (J). Niiden tehtävänä on tukea alinta hyllyä. Kiinnitä nyatoh-levystä sahatut tukipalat 4 x 40 mm ruuveilla.

5

Kiinnitä sokkeli kahteen sivule-vyyn (E) 4 x 40 mm ruuveilla. Sivule-vyt työntyvät 17 cm ulos, sokkeli vain 15,6 cm, joten sokkelia on upotettu 1,4 cm.

10
Asenna hyllyt 2 Vaihe

Keittiösaarekkeen taakse asennetaan kaksi hyllyä. Ne sijoitetaan sivuihin kiin-nitettyjen nyatoh-levyjen (E) väliin.

Alin hylly liimataan kiinni sokkeliin, mutta ylin hylly lepää neljän hyllyn-kannattimen päällä.

1

Sivele sokkelin reunaan (G), päätykappaleisiin (H) ja kahden tukipalan (J) reunaan liimaa. Asenna alin hylly (F) paikalleen.

2

Merkitse ylimmän hyllyn (F) paikka. Se lepää kannattimien päällä. Esiporaa puuporalla, joka sopii kannatti-miin (esimerkissä 4,5 mm pora). Napauta kannattimet levyyn ja laita hylly paikalleen.

Materiaalit

Keittiöelementit:
• 1 alakaappi (A), 60 cm, 3 laatikkoa
• 2 alakaappia (B) á 40 cm, 3 laatikkoa

26 x 800 mm nyatoh-pöytälevy:
• 1 pöytälevy (C), 80 x 145,2 cm
• 1 kaareva pöytälevy (D), 20 x 145,2 cm
• 2 sivua (E) á 80 x 86 cm
• 2 hyllyä (F) á 17 x 140 cm
• 1 sokkeli (G), 14 x 140 cm
• 2 päätykappaletta (H) á 14 x 13 cm
• 2 tukipalaa (J) á 14 x 20 cm

16 mm melamiinilevyä:
• 1 taustaverhoilu (K), 86 x 140 cm
• 2 sokkeliosaa (L) á 16 x 140 cm
• 5 sokkeliosaa (M) á 16 x 49,5 cm

Sokkelin teräksinen etulevy:
• 1 sokkelin etukappale (N), 16 x 140 cm

25 x 45 mm listaa:
• 4 listaa (P) á 47 cm

Lisäksi:
• 4 pöytätasojen kokoamishelaa (Q)
• 8 lamellia pöytälevyjen yhdistämiseksi
• 10 kulmarautaa, 30 x 50 x 50 mm
• 4 x 35 mm ja 4 x 40 mm ruuveja
• 4 hyllynkannatinta
• 9 vedintä
• Puu- ja asennusliimaa
• Öljyä keittiön pöytätasoihin

Keittiön kodinkoneet:
• 1 induktioliesitaso

Erikoistyökalut

• Lamellijyrsin
• Porateline

Vie aikaa

Keittiösaarekkeen rakentaa kahdessa päivässä.

Hinta

800 €/kaapit, sokkeli, pöytä-levyt yms. Liesitaso 260 €.

Vaikeusaste

Pöytälevyn alapuolelle taltataan tilaa heloille pöytälevyä heikentämättä. Tämä on tehtävä varoen. Loput työvaiheet sujuvat helposti.

Piirustus

Saarekkeen rakenne

Saareke rakennetaan kolmen vakio-mittaisen keittiökaapin varaan.

Saarekkeen rakenne

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Keittiö