Rakenna saareke

Leveä keittiösaareke tarjoaa paljon työskentelypinta-alaa ja hyvät keittomahdollisuudet. Toiselle puolelle mahtuvat laatikostot ja toiselle kaapistot.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
Riippuu täysin valitusta varustuksesta.

Johdanto

Vapaasti seisova keittiösaareke näyttää hivelevän kauniilta ja ammattilaisen työltä, kun sen näkee ystävien kotona ja sisustuslehtien sivuilla. Ei kuitenkaan kannata antaa kauniin ulkonäön pelottaa, sillä kaappien ja pöytälevyn kokoaminen saarekkeeksi ei ole niin hankalaa kuin voisi kuvitella. Pitää vain tietää, mitä tekee.

Saareke pitää suunnitella hyvissä ajoin, jotta ammattilaiset ehtivät asentaa sähköt, kaasun ja vesijohdot saarekkeelle. Suunnittelu onkin ehkä työn haastavin vaihe.

Tämä 100 x 280 cm:n saareke koostuu kahdes-ta keittiökalusterivistöstä. Pöydän toiselle puolel-le tulevat syvät kalusteet laatikkoineen, toiselle puolelle pienemmät kaappikalusteet. Näin leveän pöytälevyn ympärille saadaan työtilaa ja pöydän alla oleva tila saadaan hyötykäyttöön.

Helppo sokkeliratkaisu

Kaapit asetetaan seisomaan samalle korkeudelle, mikä helpottaa työntekoa. Kohteessa käytetään säädettäviä jalkoja, joihin sokkelin etulevy napsautetaan kiinni. Asennus sinällään sujuu helposti, mutta 64 irtojalan säätäminen niin, että kahdeksan kaappia seisoo täsmälleen samalla tasolla, on ilman muuta valtava urakka.

Tämän vuoksi koostetaan ensin kapea ”sokkeli” eli lauta, jonka mukaan kalusteiden takareuna säädetään: kaapit toiselle ja laatikostot toiselle puolen pöytää. Kun kalusteet seisovat jaloillaan, jalkoja on helppo säätää etureunan alta.

Kaapit asetetaan seisomaan samalle korkeudelle, mikä helpottaa työntekoa. Kohteessa käytetään säädettäviä jalkoja, joihin sokkelin etulevy napsautetaan kiinni. Asennus sinällään sujuu hel-posti, mutta 64 irtojalan säätäminen niin, että kahdeksan kaappia seisoo täsmälleen samalla tasolla, on ilman muuta valtava urakka.

Tämän vuoksi koostetaan ensin kapea ”sok-keli” eli lauta, jonka mukaan kalusteiden taka-reuna säädetään: kaapit toiselle ja laatikostot toiselle puolen pöytää. Kun kalusteet seisovat jaloil-laan, jalkoja on helppo säätää etureunan alta.

Ohjeet

01
Merkitse ja valmista sokkeli 4 Vaihe

Keittiösaarekkeen ja yksit-täisten kalusteiden paikat merkitään lattiaan. Pääasiat pitää olla mietittynä ja sel-villä jo hyvissä ajoin ennen käytännön töihin ryhtymistä, jotta sähkö-, vesi-, kaasu-yms. asennukset ehditään vetää saareketta varten.

Tämän jälkeen asennetaan pitkät laudat, jotka kannattelevat kalusteita, kunnes ne seisovat omilla jaloillaan.

1

Kalusteiden paikat merkitään lattiaan. Kuvan saarekkeen paikka oli selvillä jo kauan sitten, ja sähköasentaja on jo vetänyt sähköt. Lattiaan piirretty linja vastaa kahden kalusterivin yhteistä takalinjaa.

2

Jalkarivistö kiinnitetään sokkelilistaan. Käytämme täysin suoraa 45 x 95 mm lautaa ja sijoitamme kalusteiden jalkojen kiinteät osat laudalle niin, että kalusteet voidaan asentaa sivut vastakkain.

3

Sokkelilauta sijoitetaan linjalle, joka vastaa kalusteiden takaseinän linjaa. Jalkojen korkeutta säädetään, kunnes lista on varmasti täysin vaakasuorassa.

4

Listan päälle vedetään linja, joka osoittaa kaappien takasivujen paikan. Vedämme pitkän keskilinjan ohjainkiskon avulla, mutta myös suoraa lautaa tai liitu-narua voi käyttää.

02
Asenna ja yhdistä kaapit 6 Vaihe

Kaapit asennetaan yksi ker-rallaan paikoilleen käyttä-mällä sokkelilistaa ohjausna-runa. Asennus aloitetaan leveistä kaapeista, jotka sei-sovat vakaimmin, ja sen jäl-keen asennetaan kapeat kaapit leveiden taakse.

Kaappien leveyden ja mal-lin voi valita vapaasti, kun-han kaapit ovat yhtä korkeita. Kun käyttää 60 cm leveitä alakaappeja toisella sivulla ja 37 cm syviä seinäkaappeja toisella, pöytälevyksi voi valita 100 cm leveän levyn.

1

Ensimmäiseen kaappiin asennetaan 3 jalkaa. Ne sijoitetaan lähelle reunaa, jotta ne sopivat etulevyyn. Seuraavaa syvää kaappia vasten tuleva jalka saa yltää reunan yli, jotta se kannattelee kaappia.

2

Kaappi asetetaan kah-delle jalalle ja sokkeli-listalle niin, että takareuna on linjan kohdalla. Jalkoja säädetään, kunnes kaappi on vaakasuorassa. Asenna seur. kaappi (leveä, ylim. keskimm. jalka).

3

Kaapit liitetään ruuvi-puristimilla niin, että etu- ja takareunat ovat tasan, ja jalkoja säädetään. Kaapit kiinnitetään toisiinsa ruuveilla tai kalusteheloilla puristimien pitäessä niitä paikoillaan.

4

Vastakkaisen puolen kapea kaappi pystytetään. Nyt on säädettävä paitsi keskinäistä linjaa, myös kaapin istuvuutta syviin kaappeihin. Tämä sujuu helposti, sillä kaikki kaapit ovat samalla sokkelilla.

5

Kapeat kaapit kootaan ja kiinnitetään ruuveilla syviin kaappeihin takalevyn läpi. Sijoita ruuvit kaappien takasivujen vahvikkeiden kohdalle.

6

Kaikki kaapit kiinnitetään sokkelilistaan kaapin pohjan läpi läheltä takalevyä. 4 x 30 mm ruuvit sopivat kaappien kokoamiseen sivut vastakkain, pohjalevyyn valitaan 4 x 50 mm ruuvit.

03
Pöytälevyn asennus 7 Vaihe

Olisi ollut todella yksinker-taista asentaa pöytälevy toisiinsa yhdistettyjen kaappien päälle, jos olisi valittu saman-pituiset levyt.

Nyt haluttiin kuitenkin hieman pidempi pöytälevy, jotta toiseen päähän jää pari istumapaikkaa. Tämän vuoksi le-vyä joudutaan vahvistamaan parilla T-raudalla, joille jyrsi-tään tilaa levyn alapintaan.

1

Pöytälevy asennetaan kaappien päälle niin, että se yltää 0,5 m kaappien yli toisesta päädystä ja antaa tilaa parille istumapaikalle. Levyn alapintaan ja kaappien reunaan tehdään merkinnät kahta T-rautaa varten.

2

Levyn alapintaan jyrsitään ura kumpaakin T-rautaa varten. 4 mm leveä ura jyrsitään 25 mm syvyyteen, jotta raudan keskiosa sopii siihen.

3

Kaappien yläpintaan jyrsitään kaksi leveää uraa raudan loppuosalle. Olisi ollut helpompaa jyrsiä koko rauta levyn sisään, mutta tällöin olisi jouduttu jyrsimään liian syvälle pöytälevyyn.

4

Poraa T-raudoille reiät, jotta ne voi kiinnittää pöytälevyyn. Käytä työhön 4 mm:n metalliporaa.

5

T-raudat ruuvataan kiinni pöytälevyyn 4 x 30 mm ruuveilla. Laippa on nyt asetettu jyrsittyyn uraan.

6

Nyt pöytälevy kiinni-tetään kaappeihin. Tähän käytetään 4 x 50 mm:n ruuveja, jotka kiinnitetään alhaalta päin kaappien yläpinnan läpi levyyn.

7

Myös saarekkeen pää-dyt peitetään levyillä. Levyn voi kiinnittää ensin ruu-vipuristimilla tai, kuvan tapaan asettaa sangon varaan po-rausajaksi. Kiinnitä levy 4 x 30 mm:n ruuveilla sisäpuolelta.

04
Keittotason asennus 3 Vaihe

1

Nyt levyyn tehdään tilaa keittotasolle. Levyssä on valmiiksi tätä varten jyrsitty aukko, johon keittotaso voidaan upottaa. Aukon kansi on ollut paikallaan asennuksen ajan. Se irrotetaan vasta nyt.

2

Aseta keittotaso aukkoon. Osa siitä osuu kaappien yläosaa vasten, ja nyt voidaan merkitä kohta, josta pitää sahata hieman pois, jotta keittotaso asettuu tiiviisti paikalleen.

3

Multicutterilla poistetaan se osa kaappia, joka on keittotason tiellä. Voit käyttää myös pistosahaa tai ylä-jyrsintä. Keittotaso voidaan nyt asentaa paikalleen. Tiivisteet tulevat usein tason mukana.

05
Ovet, laatikot ja sokkelin etulevy 7 Vaihe

Nyt jäljellä on enää laatikoi-den, ovien ja sokkelin etule-vyjen kiinnittäminen. Lisäksi vetimille porataan reiät, ja ne kiinnitetään koneruuveilla ovien takapuolelta.

Reiät sijoitetaan tarkasti samaan kohtaan, jotta ovet näyttävät siisteiltä. Tämän vuoksi valmistetaan poraus-ohjain. Sekä kaappeihin että laatikoihin tulee pitkät vaa-kavetimet. Teemme yhden ohjaimen kolmelle kaapinle-veydelle, 2 reikää jokaista leveyttä kohden.

Porausohjain tehdään levynpalasta, jossa on vetimelle ja neljälle listalle sopivat reiät. Listat kiinnitetään levyyn suoraan kulmaan, jotta ohjain voidaan asettaa vetimellisen oven tai laatikon kulmaa vasten.

2

Ohjain asetetaan laatikon etulevyn päälle niin, että listat ovat tiiviisti kulmaa vasten. Reikä porataan varovasti, jotta nurja puoli ei rispaannu reiän ympäriltä.

3

Vedin kiinnitetään kahdella koneruuvilla. Molemmat työnnetään etulevyn läpi levyn sisäpuolelta käsin.

4

Oviin porataan reiät vetimiä varten samalla tavalla, ja vetimet ruuvataan kiinni. Kun kaikki ovet ja etulevyt on asennettu, niiden paikkaa voidaan yhä säätää siten, että ne asettuvat linjaan.

5

Sokkelin etulevyt sahataan pituuteen. Levyjen ei tarvitse päättyä täysin tiiviisti korkeuslinjaan - kaapin alle jäävää pientä ilmarakoa ei huomaa seisomakorkeudelta.

6

Jokaisen sokkelijalan kohdalle kiinnitetään pidikerengas. Sen saa sokkelijalkojen mukana. Valkoinen osa kiinnitetään ja musta osa napsautetaan siihen kiinni.

7

Etulevyt painetaan jal-koihin kiinni. Kulmat kootaan parilla ruuvilla, joita varten esiporataan reiät, jotta kannat voidaan upottaa. Levyjä ei sahattu jiiriin, jotta kulma voidaan peittää prof ililla.

Materiaalit

45 x 95 mm höyl.mäntyä:

 • 1 sokkelilista, 240 cm

4 x 25 x 50 mm T-rauta:

 • 2 pöytäjäykistäjää á 150 cm

Lisäksi:

 • 1 alakaappi laatikoilla, 80 cm (s), 60 cm (l)
 • 2 alalaatikkoa laatikoilla, 60 cm (l), 60 cm (s)
 • 1 alakaappi laatikoilla. 40 cm (l), 60 cm (s)
 • 1 seinäkaappi 2 ovella, 80 cm (l), 37 cm (s)
 • 2 seinäkaappia 2 ovella, 60 cm (l), 37 cm (s)
 • 1 ovellinen seinäkaappi, 40 cm (l), 37 cm (s)
 • 1 pöytälevy, 100 x 280 cm, keittolevylle on jyrsitty tila
 • Säädettäviä sokkelinjalkoja
 • 2 sokkelilevyä á 16 x 240 cm
 • 2 päätylevyä á 97 x 70 cm
 • 1 keittolevy
 • Ruuveja, 4 x 30 mm ja 4 x 50 mm

Erikoistyökalut

 • Yläjyrsin – jos haluaa jatko-pöytälevyn irralleen T-raudan päälle
 • Multicutter (tai pistosaha)

Vie aikaa

1–3 päivää riippuen projektin laajuudesta.

Hinta

Riippuu täysin kaapeista ja valitusta varustuksesta.

Vaikeusaste

Tehtävästä selviävät kaikki, sillä kaapistot ja laatikostot sijoitetaan yhteen ja samaan riviin ilman sokkelia.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät yläjyrsintä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät yläjyrsintä. Yläjyrsimeen voi yhdistää lukemattomia teriä, joilla voi tehdä kaikkea koristeleikkauksista levyliitoksiin ja saranoiden koloihin. Esittelemme erilaiset jyrsinterät ja näytämme, miten niitä käytetään.

TYÖKALUT: Näin käytät monitoimityökalua

Videolla esitellään työkalun kätevät toiminnot ja tarvikkeet, joilla voi sahata, veistää, lyhentää, jyrsiä ja hioa paikoissa, joihin muut työkalut eivät mahdu. Konetta voi käyttää muun muassa puun, muovin, metallin ja laattasaumojen kanssa.

TEKNIIKAT: Kahvat oviin ja laatikoihin

Suorat linjat poraussapluunalla

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …

  Lisää samasta aiheesta Keittiö