Päivitä keittiösi ja rakenna upea saareke

Kattiloille ja padoille löytyy paljon tilaa, jos rakennat tämän upean keittiösaarekkeen. Katso seuraavilta sivuilta, miten saat sen kätevästi kiinnitettyä ilman , että joudut poraamaan lattiaan ja vaurioittamaan mahdollista lattialämmitystä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
3.500 euroa

Johdanto

Vaikka keittiössäsi olisi lat-tialämmitys, voit rakentaa keittiöön upean, uuden saarekkeen. Sen voi nimittäin asentaa poraamatta ja ruuvaa-matta lainkaan lattiaan. Näin väl-tyt myös rikkomasta mahdollisia putkia. Sokkeli kiinnitetään itse-tasoittuvaan tasoitemassaan/ betoniin. Tämän jälkeen se seisoo vakaasti aloillaan.

Keittiön pitää olla toimiva ja turvallinen. Siksi jo olemassa olevan keittiötason ja uuden saarekkeen välille pitää jättää tietty etäisyys. Kahden pöytälevyn välin tulee olla vähintään 110 cm, jotta keittiöön mahtuu enemmän kuin yksi innokas kokkaaja.

Ohjeet

01
Sokkeli kuntoon 5 Vaihe

Tämä saareke rakennetaan niin, että lattiaan ei porata lainkaan, jotta lattialämmitys ei rikkoudu. Siksi saareke varustetaan sokkelilla, joka tuetaan lattiaan tasoitteella.

Sokkelin kehikko rakennetaan neljästä lastulevypalasta. Ole huolellinen, kun mittaat sokkelin paikkaa, jotta se on oikealla etäisyydellä olemassa olevasta keittiötasosta. Tarkista myös, että tasot ovat keskenään samankorkuiset.

Sokkeli saattaa kupruilla, kun itse-tasoittuva tasoite on levitetty. Rakennamme vankan kehikon, joka pitää sok-kelin paikallaan massan kuivumisen ajan. Sen jälkeen kehikko poistetaan.

1

Ota mitat saareketta varten ja merkitse saarekkeen sijainti seinään. Se myötäilee olemassa olevaa keittiötasoa. Tarkista myös, että saareke asettuu samaan korkeuteen keittiötason kanssa. Käytä mittaamisessa vesivaakaa.

2

Säädä sokkelikappaleet vaateriin. Tee lattiaan merkkiviiva, jotta sokkeli tulee tiiviisti lattiaa vasten ja on myös vaaterissa. Sahaa sokkelikappaleet ja yhdis-tä ne ruuveilla toisiinsa. Tee nyt myös sähköasennusten vaatimat reiät.

3

Vahvista sokkelia kehikolla varmistaaksesi, että se pysyy muodos-saan, kun se täytetään tasoitemassalla. Työstä kehikko 45 x 95 mm laudoista ja rimoista. Sahaa kappaleet ja kokoa ne kuten kuvassa - ruuvaamatta sokkeliin.

4

Vedä lattiaan merkkiviiva 20 cm:n päähän sokkelin reunoista. Näin voit tarkistaa, että sokkeli ei vetäydy täytön aikana. Kun itsetasoittuva tasoite-massa on kuivunut, sitä ei enää ole helppoa muotoilla.

5

Teippaa reunat ilmastointiteipillä. Imuroi alue, jotta sokkelin sisäpuoli täysin puhdas. Vedä sitten teippiä koko kehikon ympärille. Varmista, että teippi ottaa kiinni koko matkalta. Teipin pitää tarttua nopeasti sekä sokkeliin että lattiaan.

02
Vala sokkeli kiinni 6 Vaihe

Sokkeli on nyt valmis, ja se voidaan täyttää itsetasoittuvalla massalla. Sivele alustaan ensin tartunta-aine, jotta massa varmasti kiinnittyy kunnolla. Tartunta-aineen on kuivuttava, ennen kuin tasoite kaadetaan sen päälle.

Itsetasoittuvaa tasoitetta saa valmiina, siihen lisätään vain vesi. Sekoitus kuivuu noin 1 cm:n vuorokaudessa, mutta jos kerrospaksuus on 5 cm, kuivumi-nen vie viikon. Kun tasoite on kuivunut, sitä ei voi enää muokata. Varmista siis, että sokkeli tulee oikealle paikalle. Sokkeliin kannattaa asettaa keskikappa-leita poikittain. Ne jäykistävät pitkiä sivuja ja suojaavat sokkelia kuivumisen aikaisilta potkuilta ja osumilta.

1

Sivele lattiaan tartunta-aine. Käytä sivellintä tai telaa ja levitä aine koko lat-tiapinnalle. Tartunta-aine saa tasoitteen kiinnittymään hyvin betoniin. Aineen pitää olla täysin kuivaa, ennen kuin tasoite levite-tään. Kuivuminen vie noin tunnin.

2

Sekoita itsetasoittuva massa. Säkin sisältö sekoitetaan veteen. Käytämme sekoituskonetta, mutta voit käyttää myös porakonetta ja sekoitus-koukkua tai sekoittaa massan lapiolla.

3

Kaada massa sokkeliin ja levitä se tasaisesti leveällä lastalla. Massa on kuivaa jo muutaman tunnin kuluttua, mutta anna sen levätä seuraavaan päivään, mieluummin pidempäänkin, ennen kuin kokoat keittiökalusteet sokkelin päälle.

4

Ota mitat sokkelin keskikappa-leita varten. Voit ottaa mitat parin tunnin päästä tasoitemassan kaatamisesta. Tähän sokkeliin tulee kaksi keskikappa-letta, jotka sijoitetaan tasaisin välein sokkelin sisäpuolelle.

5

Kiinnitä sokkelin sisäpuolelle kulmahelat, joihin keskikappaleet ruuvataan kiinni. Sokkeli ei pääse liikku-maan, kun tasoite on kovettunut. Keskikap-paleet kiinnitetään pitkien sivujen jäykistä-miseksi ja sokkelin liikkumisen estämiseksi.

6

Kiinnitä keskikappaleet. Sahaa ne korkeuteen ja pituuteen niin, että ne sopivat sokkelin sisälle ja kiinnitä ne kulma-heloihin. Tarkista lopuksi, että sokkeli on vaaterissa joka suuntaan myös reunoistaan. Tämän jälkeen kalusteet voidaan asentaa.

03
Asenna kalusteet 6 Vaihe

1

Nyt keittiökalusteet voidaan asentaa sokkelille. Kalusteet työnnetään yhteen ja ylimääräinen tila jaetaan niin, että sokkelin päälle ja sokkelin taakse (seinää vasten) jää sopivat raot.

2

Tarkista jatkuvasti vesivaa'alla, että kalusteet ovat suorassa ja seisovat juuri niin kuin pitää, jotta asennuksen lopputuloksesta tulee siisti ja tyylikäs.

3

Kiinnitä kalusteet yhteen ylä-osasta. Purista kalusteet yhteen puristimilla, jotta saat ne oikeaan asentoon. Kokeile sormella, että yläreunat ovat tasan. Käytä lastulevyruuveja, sillä ne tarttuvat molempiin sivuihin työntymättä läpi.

4

Kiinnitä kalusteet toisiinsa alareunasta samaan tapaan. Varmista, että reunat ovat tasan ja purista kalusteet yhteen puristimilla. Esiporaa toisen kaapinsivun läpi ja kiinnitä kaapit ruuveilla yhteen.

5

Kiinnitä kalusteet myös sokkeliin, jotta ne eivät pääse liikkumaan, kun saareke on käytössä. Pohjalla voit käyttää pidempiä ruuveja, esim. 4 x 50 mm lastulevyruuveja. Esiporaa, jottet vahingossa halkaise sokkelia.

6

Asenna keittiöelementteihin kiskot ja laatikot. Kiskot kiinnitetään mukana toimitetuilla ruuveilla, jotka sopivat esiporattuihin reikiin. Kun kaikki kiskot on asennettu, aseta laatikot paikoilleen.

04
Pöytä- ja takalevy 5 Vaihe

Nyt työstetään pöytälevy. Se kiinnite-tään pariin päällyslevypalaan (ne toimi-tetaan keittiökalusteiden mukana). Palat asennetaan poikittain jokaisen kalus-teen päälle. Esiporaa päällyslevyihin, niin pöytälevy on helpompi kiinnittää esiporattuihin reikiin alapuolelta.

Pöytälevy on kalusteita suurempi, ja pöytälevyn tulee työntyä yhtä pitkälle kalusteiden yli kaikilla kolmella sivulla.

Keittiökalusteiden takapuolelle asennetaan MDF-levy, jotta pinnasta saadaan siisti ja yhdenmukainen. Levy leikataan yhdeksi isoksi kappaleeksi ja kiinnite-tään kalusteiden takareunaan. Myöhem-min sen pinta työstetään keittiön mui-den seinäpintojen kaltaiseksi.

1

Valmistele pöytälevyn kiinnitys. Pöytälevy kiinnitetään päällyslevyn läpi jokaiseen kalusteeseen. Helpoin tapa on porata reiät jokaisen kalusteen päälle, ennen kuin asentaa pöytälevyn paikalleen.

2

Aseta pöytälevy kalusteiden pääl-le ja sovita sen paikka mm. kolmen vapaan sivun mukaan. Takana levy saa ylettyä noin 11-12 mm kalusteen yli, jotta se istuu hyvin takapinnan 10 mm:n MDF-levyyn.

3

Ruuvaa pöytälevy kiinni, kun se on haluamallasi paikalla. Pidä sitä oikeassa asennossa puristimilla, ja ruuvaa se kiinni esiporaamiesi reikien läpi.

4

Sahaa MDF-levy niin, että se sopii kalusteiden takasivuun. Viillosta tulee siisti, kun sahaat levyn suoraa reunaa vasten merkkiviivan sijasta. Kiinnitä levyyn suora lauta tai levykaistale kahdella puristimella ja käytä sitä ohjaimena.

5

Kiinnitä MDF-levy kalusteiden takasivuun. Esiporaa ja upota ruuvit, jotta levy on myöhemmin helppo ja vaivaton tasoittaa ennen maalaamista.

05
Liesitaso 3 Vaihe

Jäljellä on enää liesitason asennus keittiötasoon ja lieden kytkeminen. Jälkimmäinen tehtävä on jätettävä sähköasentajalle, mutta asennuksen voit valmistella itse.

Mittaa, mihin liesitaso tulee, ja poraa kulmiin neljä reikää, jotta saat pistosa-han terän upotettua ja sahattua levyyn liesitasolle aukon. Mittaa huolellisesti, jottet tee aukosta liian suurta. Liesitason mukana toimitetaan yleensä mittausoh-jeet, ja niitä kannattaa noudattaa.

Kiinnitä sahauslinjaan teippiä, jotta saat levyn reunoista terävät. Teippi estää sahauslinjaa rispaantumasta.

1

Mittaa liesitason paikka. Selvitä liesitason paikka ja merkitse pöytä-levyyn, miten aukko pitää sahata. Isokokoinen suorakulmain on tässä työssä kätevä apuväline.

2

Sahaa liesitasolle aukko. Poraa kaikkiin kulmiin ensin reiät, jotta voit sahata aukon pistosahalla. Laita merkki-viivan molemmille puolille teippiä, jotta puulevy ei rispaannu. Voit myös ensin tei-pata linjan ja merkitä sahauslinjan teippiin.

3

Laske liesitaso varovasti paikalleen, kun olet poistanut pöytälevystä sahaamasi aukkopalan. Ruuvaa liesitaso kiinni sen mukana saatavilla heloilla ja anna sähköasentajan kytkeä liesitasoon ja uuniin virta.

Materiaalit

 • Keittiökalusteet (tässä IKEAn)
 • Uuni ja liesi (tässä IKEAn)
 • Pöytälevy, 28 mm wengéä
 • Tartunta-aine
 • Itsetasoittuvaa tasoitetta
 • 16 mm lastulevy sokkelia varten
 • Rimoja ja lautoja sokkelin kiinnittämiseen
 • 10 mm MFD-levy, keskikappaleita varten

Lisäksi:

 • Ilmastointiteippiä
 • Kulmaheloja
 • Ruuveja, 15, 30, 35 ja 50 mm

Erikoistyökalut

 • Sekoituskone (tarvittaessa)

Vie aikaa

2-3 päivää

Hinta

Noin 3 500 euroa, mukaan lukien keittiökoneet.

Vaikeusaste

Ole varovainen sokkelin kanssa, sillä se on lujasti kiinni vasta sitten, kun saumat on täytetty tasoite-massalla. Kunhan saat sokkelin paikalleen, muut työt sujuvat jouheasti.

Video

Selkeät merkit tummaan puuhun

Näin käytät pistosahaa

Videolla esitellään pistosahan käyttömahdollisuudet, terät ja toiminnot. Oikeilla asetuksilla pistosahalla voi tehdä melkein mitä tahansa: kaarresahauksia, suoria sahauksia sekä nopeita ja karkeita sahauksia. Oikean terän kanssa pistosahalla voi sahata puuta, muovia, metallia ja herkkiä materiaaleja.

Näin käytät ruuvinväännintä

Videolla näytetään, käytät tee se itse -rakentajan tärkeintä työkalua. Ruuvinvääntimellä voi paitsi ruuvata, myös porata reikiä eri materiaaleihin, tehdä isoja reikiä, upottaa ruuvinkannat pinnan alle sekä hioa ja kiillottaa pintoja.

Vinkit & niksit

Näin käsittelet pöytälevyn

käsitteleet puisen pöytälevyn pinnan niin, että se kestää pidempään.

Valitsitpa millaisen puisen pöytälevyn tahansa, se kestää pidempään, jos hoidat sitä öljyämällä. Erityisen tärkeää on kyllästää pöytälevy hyvin puun-hoitoöljyllä, ennen kuin sen ottaa käyttöön, myös reunoista. Levy olisi parasta öljytä noin kahden viikon välein ensimmäisten 2 kk:n aikana.

Pöytälevy tulee pitää kuivana ja puhtaana eikä sitä saa altistaa kovalle käy-Näin tölle, jotta se pysyy kunnossa. Puhdista levy ruskealla saippualla tai saip-pualastuilla, ei astianpesuaineella. Jotkut ruoka-aineet voivat värjätä eten-kin vaalean puupinnan.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Lisää samasta aiheesta Keittiö