Liitä keittiö ja olohuone yhteen

Kun purimme olohuoneen ja keittiön välisen seinän, vanhasta talosta muotoutui moderni asunto, jossa on yhteinen kokoontumistila koko perheelle.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 viikkoa
Hinta
11.000 euroa

Johdanto

Tämä talo on rakennettu 70-luvulla, jolloin keittiö ja olohuone erotettiin toisistaan väliseinällä, jotta emäntä pystyi huolehtimaan ruokailuista häiritsemättä muita tai häiriintymättä muun perheen elämästä.

Kerromme, miten tämän talon nuori perhe loi uuden ja luontevan kodin kes-kipisteen, josta muodostui osa perheen muuta elämää ruokailuineen, läksyi-neen, tv-iltoineen, tietokoneineen, pelei-neen ja vieraineen.

Kun ammattilainen on selvittänyt, että seinä ei ole rakenteeltaan kantava, se voidaan purkaa. Tätä ennen on koko-naissuunnitelman kuitenkin syytä olla selvillä. Mitä paremmin kaikki yksityis-kohdat on selvitetty, ennen kuin töihin tartutaan, sitä parempi. Näin voidaan varmistaa, että kaikki tarvittavat mate-riaalit on hankittu, ja työhön päästään käsiksi heti, kun ammattilaisten tehtä-väksi jätettävät lvis-ja sähkötyöt on kar-toitettu ja aikataulutettu.

Uusi matala seinä jakaa tilan

Kaikista keskeisin kysymys on, miten keittiö rajataan suhteessa muuhun osaan huonetta niin, että toiminnot ovat erillään, mutta perhe yhdessä. Tässä kohteessa perhe päätti asettaa uudet keittiönkaapit useaan eri tasoon huo-neenjakajaksi. Kaapit sijoitettiin uutta kevytbetoniseinää vasten. Seinäkorkeus on sovitettu kaappikorkeuteen niin, että tasojen yhteyteen saatiin pistorasiat.

Lisäksi huoneet oli yhdistettävä, ja tämä vaati paljon myös sellaista työtä, johon emme nyt paneudu: vanha panee-likatto ja seinät katettiin kipsilevyillä. Lisäksi tilaan rakennettiin kaksi aluslat-tiaa, jotka eristettiin, ennen kuin työssä päästiin tässä esiteltävään työvaihee-seen ja koko tilaan asennettavan lami-naattilattian tekoon.

Ohjeet

Vanha väliseinä on poistettu ja keittiö integroitu osaksi isoa olohuonetta ja perheen muita oleskelutiloja.

Kalusteiden poisto

Poistamme aluksi vanhat keittiökaapit. Työhön tarvitaan ennen muuta hyvä sorkkarauta ja järeä vasara, sillä kalusteita ei aiota uusiokäyttää. Ei siis haittaa, vaikka ne vaurioituvat.

Kannattaa ottaa esille myös ruuvi-kone ja kärkiä, jotka sopivat vanhoihin ruuveihin sekä puukko- tai käsisaha, jolla voit katkaista putkia, kaapeleita, metallia ja lastulevyrakenteita.

Ennen kuin ryhdyt purkamaan, laita ovensuuhun peräkärry, niin voit heittää purkujätteen suoraan kärryyn ja ajaa sen kierrätysasemalle.

1

Kodinkoneet ja yläkaapit poistetaan. Aloita kantamalla valkoiset kodinkoneet ulos. Tässä poistetaan pakastimen viereistä seinäkettä. Yläkaapit irrotetaan toisistaan ja tuetaan etureunasta, ennen kuin ne irrotetaan seinästä ja lasketaan alas.

2

Pöytä ja alakaapit irrotetaan ja poistetaan. Poista ensin kaikki ruuvit ja helat, joilla pöytälevy on kiinnitetty, jotta voit nostaa sen pois. Poista tämän jälkeen ruuvit ja naulat, joilla kalusteet on kiinnitetty seinään ja sokkeliin, ja kanna kalusteet ulos.

3

Sokkeli puretaan sorkkaraudalla. Se voi olla kiinnitetty lattiaan monella tapaa - heloilla, kiiloilla, liimalla tms. Koska sokkelia ei aiota käyttää uudelleen, se voidaan rikkoa sorkkaraudalla.

4

Irrota peite- ja jalkalistat sorkkaraudalla. Käytä jäljelle jätettäviin seiniin kiilaa sorkkaraudan alla, jotta seinään ei jää jälkiä, kun purat puurakenteita.

5

Ovikarmi poistetaan purettavasta seinästä. Sahaamme ensin viisto-viillon yhteen sivukarmiin. Sen jälkeen karmin rikkominen sorkkaraudan avulla pienempiin osiin pala palalta sujuu leikiten.

Poista seinä

Nyt päästään tositoimiin. Keittiön ja olo-huoneen välistä poistetaan seinä, jotta kaksi huonetta voidaan yhdistää.

Purkutyöstä syntyy valtavasti pölyä, joten tilasta kannattaa poistaa kaikki, minkä vaan voi, ja peittää yhteys talon muihin osiin mahdollisimman hyvin.

Seinät ovat 60 cm leveitä Leca-elementtejä. Ne voisivat olla myös kevytbe-tonia. Molemmat materiaalit sisältävät pitkät raudoitustangot, jotka ovat suo-janneet seinäelementtejä kuljetus- ja rakentamisvaiheessa, mutta vaikeutta-vat nyt seinän purkua. Katkaisemme ne, ennen kuin puramme elementit.

1

Seinän keskelle työstetään vaakaura, jotta raudoitustangot saadaan näkyviin. Käytämme tässä kirvestä, mutta voit käyttää myös vasaraa ja talttaa. Kun elementtien liitoskohdat ovat löytyneet, raudoitus on helppo poistaa.

2

Raudoitustangot katkaistaan kulmahiomakoneen metallilaikalla. On hyvä, jos laikka on tarpeeksi isokokoinen. VINKKI: Voit katkaista raudat myös pultti-saksilla, mutta tämä vaatii enemmän tilaa.

3

Teemme oviaukon reunasta ylöspäin pystyviillon, jotta voimme säästää loppuseinää. Kun purettava seinä on irrotettu jäljelle jätettävästä osuudesta, oviaukon päällä oleva kappale voidaan irrottaa. Ole varovainen, kun irrotat sitä.

4

Elementit sahataan nyt kahtia kulmahiomakoneen timanttileikkuulai-kalla. Tässä 230 mm:n laikasta on todella iloa, sillä se ei vain viillä pintaa, vaan työntyy myös kunnolla elementteihin. Tee tarvittaessa kaksi viiltoa, niin levyyn on helpompi tarttua.

5

Seinän keskellä oleva ura avataan kirveellä siitä kohdasta, mistä raudoitustangot on katkaistu ja mistä leikkasimme elementtien läpi.

6

Elementteihin isketään järeällä lankulla ja kappaleet kannetaan ulos. Pitkä tolppa tai lankku on tehokkaampi väline kuin leka, ja sillä on helpompi purkaa seinää pienemmissä osissa.

7

Kun seinä on poistettu, lattia siivotaan ja seinät ja katto pestään, jotta olohuone ja keittiö voidaan yhdistää. Ohut ponttilattia on nopea nostaa ylös, ja varmistaa, että alla oleva aluslattia on tasainen ja vakaa.

Uusi puoliseinä

Heti, kun olemme purkaneet huoneiden välisen seinän, aloitamme uuden seinän rakentamisen samaan kohtaan. Uusi sei-nä tehdään kaappirungon korkeuteen.

Seinä pystytetään siis kahteen eri korkeuteen. Vanhan seinän loppuosuu-den kohdalle asennetaan jääkaappi, ja sen jälkeen tulee kahdelle korkeudelle kaksi kaappia omine pöytälevyineen. Seinä rakennetaan kevytbetonilaatoista, jotka ovat yhtä paksuja kuin leca-seinä.

Laatat liimataan yhteen. Pystytämme puurungon, johon kevytbetonilaatat kiinnitetään liiman kovettumisen ajaksi. Näin seinä on täysin suorassa, kun koo-lausrunko puretaan.

1

Uuden seinän paikka valmistel-laan lattiaan. Kannattimet ja laudat sahataan poikki, jotta lattia saadaan auki betonipintaan asti. Lattiaan kiinnitetään rima tiiviisti jäljelle jäänyttä seinänpätkää vasten. Rima toimii koolauksen perustana.

2

Puinen koolausrunko pystyte-tään. Lattiaan kiinnitetyn riman yläpuolelle kattoon kiinnitetään uusi rima. Koolaus tehdään 60 cm:n välein jäljelle jätetystä seinäpinnasta alkaen. Pystytolpat kiinnitetään viistoon ruuvaamalla.

3

Seinä tuetaan puurungon avulla. Alin laattarivi asennetaan betonin laastipedille, jotta se voidaan oikaista yläreunaltaan vaateriin. Seuraava laatta asetetaan liimalle, joka levitetään hammaslastalla, jotta saumoista tulee yhtenäiset.

4

Seinä nousee nopeasti. Toinen rivi aloitetaan puolikkaalla harkolla, jotta harkot limittyvät juoksevasti. Näin liitokset osuvat keskelle pystyrimoja. Niitä on helppo tukea alapuolelta irtolaudoilla, jotka vain ruuvataan levyihin kiinni.

5

Loput harkot ruuvataan kiinni liimaan, kun ne on leikattu korkeu-teen. Jos harkot ovat hyvin ohuita, niitä ei ruuvata runkoon, vaan alla oleviin harkkoi-hin. Seuraavana päivänä runko puretaan ja seinä hiotaan hiomapaperilla (karkeus 60).

6

Seinä voidaan pintakäsitellä monella tapaa. Tässä sähköasentajan putkilla täyttämät urat tasoitetaan. Tämän jälkeen pinta hiotaan tasaiseksi ja maalataan.

Kaappien asennus

Nyt hyppäämme muutaman rakennus-päivän yli. Kun seinä oli saatu valmiiksi, katot katettiin kauttaaltaan kipsilevyillä. Myös ulkoseinän sisäpinnat verhoiltiin koolausrunkoon asennettujen eristeiden päältä kipsilevyillä. Lisäksi aluslattia rakennettiin uusiksi, joten koko aluslat-tia on nyt yhtä ja samaa vaneripintaa.

Nyt pystytämme keittiöelementit. Niissä on valmiina säädettävät jalat, joi-hin sokkeli napsautetaan kiinni. Helpotamme säätämistä kuitenkin korvaamalla takimmaiset jalat listalla, jota vasten kaapin takareuna asennetaan. Nyt siis riittää, että säädämme etureunan jalat oikeaan korkeuteen.

1

Seinään kiinnitetään lauta, jonka päälle kaapin takareuna asetetaan. Lauta on sokkelin takimmainen osa, ja sen paikka määritellään niin, että pöytälevy saadaan halutulle korkeudelle. Lauta päättyy 40 cm ennen kaappipäätyä, joten pääty vaatii jalan.

2

Sokkelinjalat ovat liian lyhyet, joten lattiaan kiinnitetään rima jalkojen kohdalle. Rima ei saa tulla jalkoihin napsautettavien etulevyjen tiellä, joten sitä työnnetään hieman sisäänpäin. Rima loppuu laudan tavoin 40 cm ennen päätyä.

3

Aloitamme keskimmäisestä kaapista, sillä sen on sovittava seinän koloon. Sokkelijalkojen kiinteä osa kiinnite-tään etureunan reikiin, jotta se kannattelee seuraavaa elementtiä. Kaappi asetetaan pai-kalleen takareunastaan seinälaudan päälle.

4

Kaappi säädetään tarkasti paikal-leen ja kiinnitetään. Etujalkojen korkeutta säädetään, kunnes kaappi on vaaterissa ja seinää vasten. Jalat kiinnite-tään ruuvilla, jotta ne eivät kierry irti. Kaappi kiinnitetään seinään tulpilla ja ruuveilla.

5

Korkean kaapin jalat asennetaan ja säädetään paikalleen. Kaappi säädetään korkeuteen ja kaappien etureu-nat yhdistetään ruuvipuristimilla. Korkea kaappi kiinnitetään seinään, kun kaapit on yhdistetty 4 x 30 mm ruuveilla.

6

Kaksi matalaa alakaappia asennetaan seuraavaksi. Asenna jalat, säädä kaapit paikoilleen ja purista ne yhteen ruuvi-puristimilla edestä ja takareunan yläosasta. Kiinnitä 4 x 30 mm ruuveilla sivujen ylä- ja alaosasta, etu- ja takareunasta.

7

Uloimman kaapin päädyn alle kiinnitetään kaksi jalkaa, jotta päädyn alla oleva sokkelin etulevy saadaan kiinnitettyä. Muista kiinnittää kaikki jalat lattian rimoihin, jotta jalat eivät kierry irti.

8

Kaikki kaapit kiinnitetään ylä-reunasta seinään. Jokaista kiinni-tystä varten porataan 8 mm reikä kaapin yläosasta seinään. Kiinnitykseen käytetään 5 x 60 mm ruuvia ja 8 mm kiviseinätulppaa. Molemmat osat isketään reikään yhdessä.

Pöytälevyn asennus

Uutta seinää vasten asennetut kaapit on nyt asennettu: korkea kaappi täyskor-keaa seinää vasten, sitten keskikorkui-nen kaappi ja lopuksi kaksi tavallista alakaappia. Keskikorkuisen ja kahden alakaapin päälle asennetaan pöytälevyt.

Pöytälevyt sahataan niin, että ne työntyvät 40 mm etureunan yli, jotta ne jatkuvat myös ovien yli, ja 5 mm yli kaa-pin sivun. Seinää vasten jätetään tilaa 5 mm leveälle saumalle.

Pöytälevyjen ja seinän välisen raon voi kattaa listalla, mutta rajapinta näyt-tää hyvältä myös silloin, kun sen täyttää saumamassalla, esim. Sikaflex 11FC:llä, kuten tässä.

1

Kaapin sivuun lähelle takareunaa kiinnitetään kaksi pientä kulma-levyä, jotta pöytälevy voidaan kiinnittää kaappeihin alapuolelta. Kaappiin voidaan kiinnittää vaakalista pöytälevyn etureunaa vasten, jolloin helaa ei tarvita.

2

Pöytälevyt kiinnitetään alapuo-lelta. Aseta pöytälevy kaapin päälle ja kiinnitä se ruuveilla alapuolelta. Ruuvit eivät saa olla niin pitkiä, että ne työntyvät levyn läpi, joten ole varovainen, varsinkin, jos kulmalevyt ovat hyvin ohuita.

3

Sauma suljetaan joustavalla ja laadukkaalla saumamassalla. Pinnat kannattaa suojata peiteteipillä 6 mm leveydeltä pöytälevyn reunassa ja 8 mm leveydeltä seinässä. Täytä sauma kunnolla ja silota se lopuksi.

Listat peittävät

1

Seinää vasten oleva tila katetaan listalla. Lista on sahattu kaapin kaltai-sesta valkoisesta laudasta. Jotta se voitaisiin kiinnittää, kaapin ulkosivuun kiinnitetään sisäpuolelta lista. Se sijoitetaan niin, että lisälista ulottuu tarpeeksi syvälle.

2

Lisälista sahataan raon mukaan ja liimataan kiinni ruuvaamaamme listaan. Vaikka liima tarttuu nopeasti kiinni, listaa kannattaa tukea alareunasta. Seuraavana päivänä se on jo tukevasti kiinni.

Lattia ja sokkeli

Nyt uuteen tilaan voidaan asentaa lattia. Kelluvan laminaattilattian pitää saada liikkua, joten sitä ei asenneta kiinteiden kalusteiden alle.

Perhe halusi säilyttää jonkinlaisen rajan keittiön ja olohuoneen välillä ja pystytti tätä varten rivin kaappeja ja puoliseinän. Tilat erotetaan toisistaan myös lattiavalinnoilla. Tämä onnistuu helposti, kun molempiin tiloihin valitaan laminaattilattia. Tällöin vain sen pinta-kuviointi erottaa tilat toisistaan. Keittiön laatat muistuttavat luonnonkiveä, olo-huoneen lattia valkoöljyttyä saarnipar-kettia. Lattioiden rajalinjan voi peittää siististi kynnyslistalla.

1

Kynnyslistan alaosa kiinnitetään aluslattiaan siitä kohdasta, jossa lattiat kohtaavat uuden puoliseinän puolivälissä. Jotta listan saisi täysin aluslattian tasoon, ruuveille on esiporattava reiät.

2

Keittiön luonnonkivimäiset laatat asennetaan puolilimityksellä ja napsautetaan yhteen äänieriste-kerroksen päälle. Uuden päätypontti-järjestelmän ansiosta laatat voidaan asentaa yksi kerrallaan.

3

Olohuoneen parkettilaatat asennetaan perätysten niin, että ensimmäisen rivin viimeistä palaa käytetään seuraavan rivin aloituspalana - tai kolmannen rivin, jos päätyliitoksia ei limitetä vähintään 30 cm rivistä riviin.

4

Kun lattiat on asennettu, painetaan kynnyslistan päällysosat paikoilleen. Nyt voidaan asentaa ovien peitelistat ja jalkalistat ja kiinnittää sokkelilevyt keittiökaappeihin.

5

Sokkelin etulevyt sahataan ja napsautetaan kiinni sokkelin jalkoihin. Kiinnikkeet kiinnitetään jalkojen edessä olevaan uraan iskettävään muovi-listaan. Korkeus on säädetty niin, että alhaalla on tilaa 5 mm paksullle tiivisteelle.

6

Erilaiset lattia-pinnat erottavat olohuoneen ja keittiön toisistaan.

Materiaalit

Seinään:

• Rimoja koolausta varten
• Kevytbetonilaattoja
• Laastia (S 100/400 0-2 mm)
• Kevytbetoniliimaa
• Ruuveja: 5 x 100 mm, 4 x 50 mm
• Kulmalistaa, tasoitetta ja maalia

Lattiaan:

• Askeläänieriste
• Ponttilaminaattia, luonnonkivi
• Ponttilaminaattia, valkoöljytty saarni
• Kynnyslista

Keittiöön:

• Kalusteet, pöytälevyt yms.

Vie aikaa

5 viikkoa (ja usein enemmän) tilojen yhdistämiseen

Hinta

Noin 11 000 €, josta uudet kaapit ja pöytälevyt vievät noin 9000 €.

Vaikeusaste

Hanke on iso ja sisältää puusepän-, muurarin- ja maalarin-töitä. Hyvä suunnnitelma hel-pottaa hankkeen toteutusta.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Keittiö