Uusi kate ennätysajassa

Asenna uusi kate vanhan katon päälle, niin vältyt vanhan pelti- tai mineriittikaton purkamiselta ja materiaalien hävittämiseltä. Aikaa ja rahaa säästyy todella paljon, kun teet työn itse.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 viikkoa
Hinta
6.400 €/120 m2

Johdanto

Onko talossasi vanha pelti- tai mineriittikatto, joka on jo jonkin aikaa odottanut remonttia ja vaihtoa uuteen? Tässä tapauksessa helpoin, edullisin ja nopein ratkaisu on käyttää vanhaa katetta aluskattona ja asentaa Decra-teräslevyt sen päälle.

Jos vanha kattorakenne on kunnossa, sen päälle voi hyvin asentaa uuden katteen, sillä esimerkiksi Decra-kate painaa vain 7 kg /neliömetri.

Vanha kate kannattaa jättää uuden katteen alle. Tällöin ei asennusvaiheessa tarvitse tuijotella taivaalle sadekuurojen tai kaatosateiden pelossa, sillä vanha katto kestää kyllä sadetta. Vanhan mine-riittikatteen poisvienti on myös hanka-laa eikä aivan ilmaista.

Jotta kattorakenteen kokonaispak-suus pysyisi kurissa, pystyrimat ruuva-taan poimulevyjen pohjaan kiinni. Var-mista, että ruuvit sijoittuvat ”aaltojen uomiin”, jossa ei ole ennestään ruuveja, jotta rimat asettuvat tasaisesti. Esimer-kissä käytetään 30 x 38 mm painekylläs-tettyjä listoja pystyruoteina.

Ruoteisiin käytetään 38 x 73 mm puutavaraa. Sekä rimat että ruoteet kiinnite-tään kattoruuveilla, jotka ovat niin terä-viä, että ne porautuvat itsestään vanho-jen poimulevyjen läpi. Kun ruoteet kiin-nitetään rimoihin, ruuvi tarttuu myös alla olevaan poimulevyyn. Näin rakenteesta tulee hyvä ja jäykkä. Ennen asennusta rimat ja ruoteet käsitellään lahonestoöljyllä.

Katon asennus sujuu nopeasti. Varus-teeksi riittää metallileikkuuta varten kulmahiomakone, jonka nopeutta voi säätää. Lisäksi kannattaa ehdottomasti vuokrata naulain, sillä esimerkkikatteen kiinnittämiseen käytettiin 1000 naulaa.

Kattolevyjä myydään monenvärisinä, myös pinnoitteen voi valita. Jotkut mallit muistuttavat vanhaa tiilikatetta.

Työajan arviointiin saatiin asennusta varten tarjous, joka sisälsi kahden kir-vesmiehen työt viikoksi eli noin 80 tun-niksi. Kotinikkarin on kuitenkin syytä varata katon asennukseen pidempi aika. Esimerkkikohteen työhön varattiin kaksi viikkoa, mikä riitti hyvin.

Kaikki katto-levyt ovat kuormalavan päällä ja ne voi kuljettaa kotiin peräkärryssä.

Ohjeet

01
Valmistele katto 6 Vaihe

Ennen kuin uutta katetta päästään asen-tamaan, vanhasta aluskatteena toimivasta katosta on leikattava hieman pois. Näin saadaan tilaa räystäspellille, joka johtaa veden katolta kouruihin. Kourut sijaitsevat hieman alempana suhteessa uuteen kattoon.

Jos tilaa on, katolle asennetaan pysty-rimat. Esimerkissä rimat asennetaan poimulevyjen uomiin, jolloin aluskaton ja vesikaton välinen etäisyys ei kasva liian korkeaksi. Jotta vaakaruoteiden väliset etäisyydet pysyisivät yhdenmu-kaisina, ruoteiden asennusta varten työstetään pari mittakeppia. Ruode-väliksi tulee 37,2 cm.

1

Leikkaa poimulevy kulmahioma-koneen teräsleikkuulaikalla. Leikkaa alimman ruoteen alareunaa pitkin. Poista vanhat kourukiinnikkeet..

2

Nosta katelevy ja räystäspelti räystäälle, jotta saat kahden alim-man ruoteen paikan selville. Pitele uutta kourukiinnikettä paikallaan ja tarkista, että räystäspelti yltää alas kiinnikkeen eteen ja aina vesikourulle asti.

3

Työnnä kaistale kattohuopaa poimulevyn alle uuden räystäspellin reunaan asti. Huopapalan pitää johtaa mahdollinen vesi aluskatosta räystäspellille ja siitä edelleen vesikouruun.

4

Kiinnitä rimat (a) 30 cm välein poimuihin ilman näkyville jääviä ruuveja. Kiinnitä ne 4,5 x 70 mm kattoruuveilla poimulevyjen läpi niiden alla oleviin vanhoihin ruoteisiin asti.

5

Ruuvaa ensimmäinen ruode (B) kiinni molemmista päistä. Kiristä ala-reunaan naru ja aseta ruoteen kummankin pään alle korokepala. Pidä paria kiilaa narun alla keskikohdalla, jotta tiedät, onko ruode täysin suorassa ennen kuin kiinnität sen.

6

Käytä kahta mittakeppiä varmistaaksesi tasaiset ruodevälit. Iske naula kummankin mittakepin alareunaan merkkiviivan kohdalle. Näin mittakeppi on aina tarkasti paikallaan ensimmäisen ruoteen päällä.

02
Sisätaitteet 2 Vaihe

Sisätaitteiden pellit toimitaan valmiina, ja vain ylin leikataan pituuteen. Pellit asettuvat tuuletusrimojen (A) päälle, jotka yltävät syvälle vanhan sisätaitteen jiiriin. Sisätaitteen korokelistat (C) naulataan rimoihin kiinni, ja ne sopivat taitteen huullokseen.

Aloita alhaalta ja naulaa jokainen peltiprofiili kiinni yläreunastaan - seu-raava profiili asetetaan edellisen päälle limittäin. Jos sisätaitteen pelti johtaa veden katolle vesikourun sijaan, taite on tiivistettävä itseliimautuvalla bitumikankaalla - tässä kohteessa käytetään Waka-Flex-katetta.

1

Kiinnitä sisätaitepellin molemmille sivuille 15 x 20 mm listat (C). Pelti on malliltaan kartiomainen ja sen leveä pää (nuoli) tulee ylöspäin. Työnnä pellin alle pari rimanpätkää, joihin pelti voidaan naulata kiinni.

2

Aloita taitteen alimmasta peltiprofiilista. Lyhtykohdat, kuten tässä, tiivistetään Waka-Flex-katteella (D), jotta vesi valuu katolle ja sieltä edelleen kouruun.

03
Asenna katelevyt 6 Vaihe

Tämän katemallin etuna on, että levyt asennetaan ylhäältä alaspäin. Näin ruo-teita voi hyödyntää tikkaina kattoa asen-nettaessa. Muista asentaa harja paikal-leen ajoissa, ts. lappeen yläreunassa ei saa olla enempää kuin kaksi katelevy-riviä kun harja kiinnitetään. Tämän jäl-keen harjalle on nimittäin hyvin vaikea päästä kiinnittämään sitä.

Jokainen levy naulataan kattoruotei-siin kohdasta, jossa se limittyy alla olevan levyn yli. Näin kaikkki levyt saadaan kiinnitettyä ylä- ja alareunasta.

1

Koska kattoa on korotettu katelevy-jen paksuuden verran ja etäisyys aluskatosta on kasvanut, päätyihin joudutaan kiinnittämään ylimääräiset tuulilaudat (E). Ne kannattaa maalata jo etukäteen.

2

Tee koesovitus räystäältä harjalla, niin saat ylimmän ”kattotiilen” koon selville. Leikkaa levyt mittaan ja ruuvaa ne kiinni harjalle yltäviin tuuletusrimoihin (A).

3

Asenna levyrivi kerrallaan nostamalla ylempää levyriviä. Kun kaksi riviä on asennettu, ne naulataan alareunasta samalla kun niitä painetaan ylöspäin kattoruoteita kohti.

4

Naulaa kattolevyt kiinni. Joka toisen ”tiilen” alareunaan isketään naula, joten nauloja tule todella monta. Nauloissa on kierteet ja ura, joten ne voi ruuvata jälleen irti, jos tämä on tarpeeen.

5

Ruuvaa kaksi 19 x 50 mm harjalistaa (F) tiivisteineen paikalleen, kun toinen kattolape on valmis, ja olet asentanut kaksi ylintä katelevyriviä toiselle puolelle. Tämän jälkeen harja ruuvataan kiinni.

6

Sisätaitteessa levyt leikataan viistoon. Ennen kuin levyt asennetaan, taitteen reunoihin liimataan tiivistenauha, jotta lumi ja puiden lehdet eivät pääse katon alle.

04
Viimeistely 3 Vaihe

Kun koko katto on asennettu, katon ja tuulilautojen liitoskohdat tiivistetään. Tätä varten on olemassa erityisiä peiteprofiileja. Samaan tapaan tiivistetään mahdolliset lyhtyjen yms. liitoskohdat.

Jotta vesi valuisi korotetulta katolta alas kouruihin, kiinnitetään katonreu-naan erityisen korkea räystäspelti, jotta katon alle ei pääse vettä.

Kaikki kolme kohdetta naulataan yhtä tarkasti kuin muukin osa kattoa.

1

Alareunassa räystäspelti työntyy alimman katelevyrivin alta ja se naulataan kiinni tuuletusrimoihin (A), kun alin levy naulataan paikalleen. Huomaa, miten hyvin huopakaistale yltää aivan räystäspellin alareunaan asti.

2

Jos katolla on esimerkiksi kuvan kaltainen lyhty, tarvitaan erityisiä liitoskappaleita, jotka johtavat veden lyhdyn seinältä katolle.

3

Tuulilautojen peiteprofiilit ruuvataan paikalleen niin, että tuulilautojen ja uuden Decra-katteen väliin ei valu vettä. Profiileissa on valmiiksi lovet kattolevyjä varten.

Materiaalit

Icopalin Decra-teräskate:
• 120 m2 katelevyjä tarvikkeineen
• 20 m Wakaflex-kate (D)

30 x 38 mm kestopuuta (mäntyä):
• Rimat (A), 350 m

30 x 50 mm kestopuuta (mäntyä):
• Ruoteita (B), 400 m

15 x 50 mm mäntyä:
• Sisätaitteen peitelista (C), 20 m

19 x 50 mm mäntyä:
• Harjalista (F), 45 m

25 x 150 mm mäntyä:
• Tuulilaudat (E), 22 m

Lisäksi:
• 4,5 x 70 mm ja 5,0 x 100 mm ulkoruuveja
• 25 mm huopanauloja
• Kattohuopakaistale
• Kattokouru
• Pohjustusöljy

Vie aikaa

Noin 2 viikkoa kahdelta työntekijältä/120 m2, jos aiempaa kokemusta ei ole.

Hinta

Noin 6 400 € / 120 m2.

Vaikeusaste

Ruoteet on asennettava tarkasti, sen jälkeen työ sujuu nopeasti ja ongelmitta.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Katot