Rakennusohjeet
Helppo
Vaikea

Tuulilaudat eivät aina kohtaa toisiaan päätykolmion kärjessä, vaik-ka tämä malli onkin selvästi yleisin. Kuvassa on esimerkki toisenlaisesta talosta, jonka päädyssä ja lyhdyssä on vaakaan kulkevat tuulilautat ylimpänä ja kaksi lähes pystylautaa sivuilla.

Olivatpa tuulilaudat millaisessa talossa tahansa, ne on uusittava säännöllisin väliajoin. Tuulilaudat joutuvat alttiiksi kaikenlaiselle säälle, mutta jostakin syystä näitä lautoja maalataan ja puunsuojataan paljon harvemmin kuin talon muuta verhoilua.