Olkikaton tekeminen

Noin viisikymppiset ja vanhemmat ovat voineet nähdä olkikattojen tekoa tai ainakin vielä ehjiä olkikattoja. Eräät harrastuspiirit ovat kyllä pitäneet yllä olkikatonkin tekotaitoa, mm. Loimaan ja Humppilan tienoilla. Tämän artikkelin tekijät ovat tanskalaisia mestareita. Tanskassa olkikattoja tehdään vielä paljon. Osittain siksi, että sopivaa materiaalia on saatavana.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
200 euroa/m2

Johdanto

Meillä Suomessa olkikatot on tehty kautta aikojen oljesta ja nimenomaan rukiin oljesta. Mallityössä käytettiin mm. Saksassa ja Tanskassa runsain mi-toin saatavana olevaa ja mainiosti katta-miseen soveltuvaa rantaruokoa.

Leikkimökin kattaminen on aika yk-sinkertainen tehtävä kahdestakin syys-tä. Käytettävissä ollut ruoko oli noin katon laipion mittaista ja katto oli niin ma-talalla, ettei telineiksi tarvittu kuin yksi penkki lähinnä mökin harjalle ulottu-mista ja harjan viimeistelyä varten.

Tekijät olivat omaksuneet Tanskassa yleisen, nykyaikaisen katontekotavan eli he sitoivat katemateriaalin teräslangoil-la poikittaisiin orsiin.

Valmis kateruoko on siinä mielessä helppoa tavaraa, että sitä ei tarvitse kuin levittää lappeen leveyssuunnassa katolle kuin mattoa ja sitoa kiinni. Jos ruokomatto on jostakin kohdasta liian ohutta, alle työnnetään kourallisittain li-sää ruokonippuja, jotka levitetään tasaisiksi.

Liikaa paksuutta on myös help-po nyhtää pois, koska ruoko on liukasta. Itse olkikaton teossa ei tarvita kovin kummoisia työkaluja: pitkäteräinen veit-si tai vesuri sekä sidelankojen käsittely-välineitä. Katon alusrakenteet tehdään tavallisilla puutyökaluilla.

Olkikatto tehtiin samanlaiselle aluskatteelle (vaneria) kuin huopakatot on tapana tehdä. Oljet voi toki levittää pelkille orsillekin.

Ohjeet

01
Ensimmäinen kerros olkea 10 Vaihe

Ennen olkien levittämistä katolle ruo-teet tai muut orret pitää kiinnittää vaa-kasuuntaan katon laipioihin. Niihin oljet sidotaan orsi orrelta alhaalta alkaen. (Olki-sanan käytöstä huolimatta kateaine on ruokomaista rantaheinää.)

Olkikaton kaltevuuden pitää mallika-ton tekijöiden mielestä olla 1:1, mutta ai-nakin ennen on tehty selvästi loivempia-kin kattoja. Jyrkkä katto pysyy tietysti varmemmin kuivana. Olki- tai ruokoker-roksen paksuuden pitää olla vähintään noin 25 cm.

Kateolkien tukiorret kiinnitetään vaaka-suuntaan 25 cm välein. Kiinnitystarvikkeiksi sopivat sekä naulat että ruuvit. Alin orsi kiinnitetään syrjälleen, muut lappeelleen.

Orsien päihin naulataan reilunkokoiset räystäslaudat. Mallityössä ne ovat 19 x 100 mm lautaa. Laudat voi sahata yläpäistä jiiriin tai niiden väliin voi kiinnittää vaakapalan.

Ensimmäinen kerros olkia tai ruokomat-toa levitetään katolle. Kuvasta nähdään, että olkikimput ovat tyvipuoli alaspäin.

Oljet sidottiin 4 mm ruostumattomalla (sinkityllä) teräslangalla, jonka molempiin päihin tehtiin 50 mm pitkät 90° mutkat. Lanka on siis taivutettuna laipion leveyden mittainen. Ensimmäinen lanka levitettiin toiseksi alimman orren kohdalle. Kuumasinkityt langat kestävät suunnilleen yhtä kauan kuin katto muutenkin.

Tukilangat sidotaan orteen sidelangoilla, joiden päähän on tehty silmukka. Lanka pujotetaan olkien läpi, kiinnitetään ruuvilla orteen ja kierretään eli ’surrataan’ kireälle.

Pikkukuvassa nähdään sidelangan kiinni-tystapa ja isossa kuvassa pitkä kärjenpidin (tai ruuvitaltta), jolla ruuvi kierretään orteen. Ruuvit ovat 35 mm yleisruuveja.

Tukilangat sovitellaan suoraan ja oikealle kohdalle ennen niiden kiristystä olkia vasten. Sidelangan päät pujotetaan tukilangan eri puolilta ylös.

Sidelanka kierretään eli surrataan kireälle betonirautojenkin kiinnityksissä käytettävällä kiertämistyökalulla (‘surrauskoukku’). Oljet levitellään tasaisesti oiotun tukilangan alle. Sidelankoja sijoitetaan noin 20 cm välein. Sidelankoja pitää olla melko tiheässä, että ne estävät olkien liikkumisen. Sidelangat vedetään tasaisesti yhtä kireälle.

Alimmat oljet sijoitetaan räystäälle alapäät noin 15 cm alaräystään yli. Niiden päät painellaan mahdollisimman tasan ja kohtisuoraan lappeen suuntaa vasten.

Olkikatteen alareunan paksuus on ensimmäisen kerroksen valmistuttua noin 20 cm. Olkien päät leikataan lopuksi suoraan kulmaan katon kanssa, jolloin muodostuu selvä tippanokka.

02
Seuraavat kolme olkikerrosta 5 Vaihe

Katolle levitetään toinen, kolmas ja nel-jäskin olkikerros. Niiden pitää olla ohuempia kuin ensimmäinen kerros. Suositeltu menetelmä on asentaa pintaa kohti ohenevia kerroksia, koska sen us-kotaan ehkäisevän katon kulumista. Oljet levitetään kerroksittain ja sidotaan samalla orsiin ja paksuun tukilankaan.

Katto-olkia ei saa sahata yhtä huo-lettomasti ilman suojavarusteita kuin kuvassa nähtävä katon-tekijä. Oljet voi katkoa turvalli-semmin terävällä villaveitsellä sekä pensassaksilla tai -leikkureilla.

Paksu tukilanka taivutetaan ja asennetaan samalla tavalla kuin ensimmäisenkin kerroksen lanka. Tukilankojen alle levitetään ohuelti ja tasaisesti olkea. Toisen kerroksen paksuus on noin puolet ensimmäisestä.

Väkäsin varustettu puutikku painetaan pohjaan asti ja käännetään 90°. Lävistystikun väkänen pitää tukilangan paikallaan ja kireällä olkia vasten. Kattoon painetaan veitsi olkien levitysetäisyyden merkiksi ja rajoittimeksi.

Olkia pidetään paikallaan polvella tai puukepillä painaen. Päällimmäinen paksu tukilanka sidotaan taas noin 20 cm välein kuten ensimmäisenkin kerroksen lanka.

Oljet levitellään tasaisesti tukilankojen alle ja sidelankojen väliin joko käsin levitellen tai puupalikalla sivuttain ja vinosti ylöspäin nykytellen.

Alussa nähtyä kiinnitystapaa jatkaen levitetään ja kiinnitetään seuraavat kaksi olkikerrosta. Kahteen viimeiseen kerrokseen on levitetty 10 nippua olkea. Toiseen kerrokseen niitä meni 12. Oljet katkaistiin harjalta.

03
Lopuksi katolle tehdään harja 3 Vaihe

Harja viimeistelee katon. Hyvä harja on myös pakko tehdä, jos oljet katkaistaan kuten viereisellä sivulla nähtiin. Kuvat-tu harja on näyttävämpi kuin vain ol-kien taittaminen harjan yli, jolla tavalla harjoja on myös tehty aiemmin.

Malliksi tehty harja on tuettu teräs-lankaverkolla ja painoksi sekä tueksi on kiinnitetty vielä puuhaarukat (ratsastajat). Ne on paras tehdä painekyllästetys-tä puusta, jos niiden halutaan kestävän kauan. Harja puuhaarukoineen on yleensä lyhytikäisempi kuin itse katto.

Katto-olkien päälle kummallekin lappeelle kiinnitetään vielä tukilangat päätyräystäästä toiseen. Tämän langan alle pujotetaan ja kiinnitetään harjaolkien tueksi teräslanka-verkko (ns. kanaverkko).

Varmuuden vuoksi, vaikka ei perinteiseen tapaan, harjalle levitetään kattohuopa. Sen päälle levitetään olkia noin 15 cm. Kummallekin lappeelle levitetään tukiver-kot, jotka kiinnitetään sidelangalla olkiin.

Tukihaarukat ovat noin metrin mittaisia, polttopuiden tapaan halkaistuja puupalikoita. Noin 10 cm päähän niiden yläpäistä on porattu 6 mm reiät, joista palikat on kiinnitetty paksulla teräslangalla yhteen.

Materiaalit

PUUTAVARA

• 10 katteen kiinnitysortta, 38 x 57 mm
• 4 kpl 19 x 100 mm lautoja räystäslaudoiksi
• noin 50 kpl 70/75 mm ruuveja tai nauloja orsien kiinnitykseen.

KATTO

• 50 nippua (lyhdettä) olkia tai ruokoa
• 10 kpl sinkittyjä 4 mm teräslankoja, pituus mallityössä 2,5 metriä eli yhteensä noin 25 metriä
• noin 150 kpl 35 mm yleisruuveja sidelankojen kiinnitykseen sekä nippu tai kelallinen sinkittyä betoniterästen sidelankaa.

KATON HARJA

• 2 noin 2,5 metriä pitkää kaistaa ohutlankaista teräslankaverkkoa, jonka silmäkoko 40–50 mm ja leveys 75–90 cm. Tiheä tai paksulankainen verkko ei ole sopivaa
• noin 230 cm kattohuopaa
• 1 nippu olkea/ruokoa
• sinkittyä sidelankaa
• 12 tukihaarukkaa, halkaistua rankaa
• 6 kpl sinkitystä 4 mm teräslangasta katkaistuja 30 cm mittaisia pätkiä eli yhteensä noin 120 cm (harjan tukihaarukoiden kiinnitys)

Vie aikaa

3 päivää

Hinta

Tanskassa edellä kuvatulla tavalla ja aineilla tehty olkikatto maksaa vajaat 100 euroa neliömetri. Suomessa hinta ei ole missään tapauksessa yhtä suuri, mutta oljenkin saanti on kysymysmerkki. Johonkin koristetarkoitukseen maahan tuotu ruoko maksaa niin paljon, ettei katon teko siitä ole järkevää.

Vinkit & niksit

Katontekijän työkaluja

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Katot