Katon jatkaminen

Katon jatkaminen uusilla kattotuoleilla ja alakaton kiinnitys omin neuvoin vaatii hieman rohkeutta ja kokemusta, mutta ei semahdotonta ole.Tee itse -lehden seuraavassa numerossa (09/2007) kerrotaan, kuinka alakatto asennetaan.

Vaikeusaste
Vie aikaa
12 päivää
Hinta
500 €/kattotuoli

Johdanto

Ohjeet

Ennen kuin aloittaa

Muutama asia on otettava huomioon ennen kuin voi kutsua ystävät vanhan katon purkutalkoisiin ja uuden katon rakentamisavuksi. Ensimmäinen on kattotuolien oikea mitoitus. Mitoituk-seen saa apua kattotuolien toimittajalta ja rakennesuunnittelijalta. Rakenne-suunnittelija osaa laskea millaiset katto- tuolit tarvitaan tietynlaiselle kattoraken-teelle, -päällysteelle ja -kaltevuudelle. Toinen huomioitava seikka ovat katon kantavat rakenteet. On selvitettävä kestääkö esimerkiksi tässä talossa ollut tasakatto kokonaisen uuden kerroksen vai onko rakenteita vahvistettava ennen varsinaista rakentamista.

Heikki ja Hilkka lähestyvät jo eläke-ikää, mutta se ei estänyt heitä ryhtymästä vanhan pientilan laa-jamittaiseen kunnostamiseen.

Nämä 63- ja 59-vuotiaat talonkunnos-tajat rakastuivat kohteeseen ensi silmä-yksellä. Heikki kirvesmiehenä laati heti talon oston jälkeen suunnitelman, mitä talossa tulisi tehdä, jotta se vastaisi hei-dän toiveitaan. Yksi tehtävistä oli kun-nostaa rakennuksen vanha katto ja jat-kaa sitä niin, että se peittää myös tasa-kattoisen lisärakennuksen. Vanhat kat-totiilet otettiin talteen myöhemmin ra-kennettavaa varastoa varten ja kestävä alakatto rakennettiin ennen uusien tiilien muurausta.

Sekä Heikki että Hilkka käyvät vakituisessa työssä, joten koko urakka toteutettiin vapaa-aikana. On jännittävä nähdä, kuinka projekti edistyy, kun tie-tää, kuinka tarkka Heikki on kaikessa. Hän joutui vain kerran koko urakan aikana myöntymään kompromissiin ja toteamaan: ”No, ei sen nyt tarvitse ihan täydellinen ollakaan.” Sen hän tosin perui jo vartin kuluttua ja teki asian uudelleen.

Purku

1

Purkaminen aloitetaan vanhasta katosta. Kattotiilet poistetaan ja kierrätetään käyttämällä ne varaston kattoon. Ullakon vanhat rimoituslaudat poistetaan.

2

Lisärakennuksen katto puretaan valmiiksi uusia kattotuoleja varten. Työ jouduttiin aloittamaan sadepäivänä. Rakennus suojataan yöksi levyillä odottamaan uusien tuolien saapumista.

3

Ulkoseinän vino yläpinta vasaroidaan linjaan. Heikki työstää pinnan tasaiseksi, jotta se olisi muurausta varten täysin vaakasuora.

Muuraus

Kattotila on raivattu ja lisärakennus suoristettu niin, että muuriseinän ylä-pinta on vaakasuora. Nyt muurausta ketaan lisärakennuksen puolelle, jotta talosta tulee yhtenäinen kokonaisuus. Päärakennuksessa on ulkoseinissä ylä-osassa ulkoneva tiilireunus, ja tämän halutaan jatkuvan myös lisärakennuk-sen ympäri. Hilkka saa tehtäväkseen tiilien muotoilun kulmahiomakoneella. Käytettävät tiilet saadaan talon päädyn kaksoisseinän sisäpuolelta.

1

Lisärakennuksen katon ala-reunaan tulee viisi tiilikerrosta, jotka muurataan linjalangan avulla päärakennuksen seinän kanssa linjaan. Reunan on oltava vaaterissa, koska uudet kattotuolit lepäävät muurin varassa.

2

Tiilet leikataan tarkasti samannäköisiksi kuin talon vanhatkin tiilet, jottei uusi osa erottuisi vanhasta osasta. Kulmahiomakoneella leikatessa on muistettava käyttää niin pölysuojainta, käsineitä kuin kuulosuojaimiakin.

3

Itse uloke alkaa kolmannesta kerroksesta, jossa tiilet muurataan neljänneksen verran reunan ulkopuolelle. 4. ja 5. tiilikerros ylettyvät vielä neljäsosan tiilen leveydestä edellisrivin ulkopuolelle ja päättävät muurin harjan.

4

Muurireunuksen sisäpuolelle on jätetty aukot kattotuoleja varten. Myöhemmin tuolien alle muurireunukseen asennetaan tuoleihin kohdistuvan painon jakava jalasorsi.

Rakentaminen

Heikki, hänen poikansa Martti ja vävy-poika Petteri ovat kaikki työn touhussa kattotuolien saapuessa. Valmistaja on lastannut tavarat suurimpaan kuorma-autoonsa, joka ei mahdukaan tulemaan talon pihaan. Onneksi autossa on korkea nosturi ja kuljettaja sattuu olemaan Hei-kin tuttu, joten hän auttaa mielellään lastaamaan kattotuolit pihaan.

Kattotuolien ylä- ja alaosat ovat kul-jetuksen aikana erillään, jolloin niitä on paljon helpompaa käsitellä. Ensin asete-taan alaosat paikalleen lisäsiiven päälle ja lopuksi kiinnitetään yläosat naulaus-levyillä. Tässä vaiheessa rakennusurak-ka alkaa jo muistuttaa kattoa.

Jokaiseen levyyn tulee 22 naulaa, ilmoittaa Heikki ja niin Petterin vasara saa laulaa.

1

Heikki tarkistaa, että kattotuolit sopivat muurin aukkoihin ja että ne ovat täsmälleen 100 sentin päässä toisistaan. Kattotuolien väleihin tulee palkit metrin välein, jolloin toisen kerroksen lattiassa on tuki aina 0,5 m:n välein.

2

Työn aikana käytetään tukilautoja, joiden avulla kattotuolit on helpompaa saada pysymään tasapainossa ja nostaa paikalleen. Laudoissa on merkit metrin välein. Laudat ruuvataan kattotuoleihin molemmilla sivuilla.

3

Kattotuolit oikaistaan paikoilleen linjalangan avulla. Orsi on luonnollisesti vaaterissa, onhan Heikki muurannut sen.

4

Kattotuolien tulee olla vaakasuorassa myös toiseen suuntaan. Se varmistetaan asentamalla pienet huopapahvipalat ennen kuin kattotuolit ruuvataan orteen kiinni.

5

Kattotuolien kiinnitykseen tarvitaan neljä 12 x 30 cm:n naulauslevyä, jotka kiinnitetään nauloilla. Levyt kiinnitetään ennen kattotuolien nostoa, jolloin ne voidaan vain naulata tuoleihin kiinni noston jälkeen.

6

Heikki asentaa kaikkiin alapaarteisiin jatkokset, jotta alimmat kattotiilet asettuvat oikein. Jatkokset sovitetaan yksitellen sekä uusiin että vanhoihin alapaarteisiin.

7

Kattotuolit ovat paikallaan ja on aika valita katemateriaali ja sen rakennustapa. Heikki ja Hilkka haluavat uusvanhaan taloonsa huopapahvisen kiinteän alakaton päälle tiilikaton.

Tämä vaihe on valmis

Heikki ja Hilkka valitsivat kattomateriaaliksi tiilen. Sitä ennen täytyy kuitenkin rakentaa kiinteä alakatto. Valitset tietenkin itse, mitä teet kattotuolien paikoilleen nostamisen jälkeen, jos ryhdyt samankaltaiseen urakkaan. Voit esimerkiksi jatkaa suoraan eterniittilevyillä, teräs- tai betonitiilillä tai jollain neljännellä materiaalilla.
Alakatto ei ole pakollinen, mutta se kannattaa, koska silloin katto-tiiliä ei tarvitse tiivistää alapuolelta eikä huolehtia tiivistyksen huol-losta toisen kerroksen käyttöönoton jälkeen. Katon tulee olla niin tiivis, että sade, sulamisvesi ja lumi eivät pääse rakenteiden läpi.

Vie aikaa

4 päivää purkutöihin
4 päivää muuraustöihin
1 päivä kattotuolien nostoon
2-3 päivää lopputöihin

Hinta

Noin 400-500 €/kattotuoli

Vaikeusaste

Vaatii kokemusta ja ammattilaisten apua mitoitusten laskemiseksi.

Piirustus

Tältä kattorakenne näyttää

Kattotuolit lepäävät muurin harjan päällä ja kantavat lattiaa. Kattotuolien väleissä on alapaarteet, vastakkain tuolien tukijalkojen linjan kanssa. Kattotuolit on mitoitettu kestämään sekä alakaton että tiilikaton paino.

Tältä kattorakenne näyttää

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Katot