Aaltolevykate pihavajaan

Aaltolevykatteesta tulee mieleen Vartti- ja Minerit-katteet, mutta aaltolevyä on myös Onduline-kate. Onduline on bitumilla imeytetty kuituperustainen levy. Se on helppoasenteinen ja erittäin edullinen kate.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlupon
Hinta
16 €/m2

Johdanto

Vajan, maaseutusaunan, autotallin, talousrakennuksen katto saneerataan tavallisesti suortapoimuisella teräsohutlevyllä, mutta eräs mahdollinen ja erittäin edullinen vaihtoehto Onduline-aaltolevykate. Teräsohutlevy ja aaltolevy vaativat suunnilleen samanlaisen aluskatteen ja Onduline on katteena on halvempaa. Kokonaiskustannuksissa ero on lähes merkityksetön.

Ohutta levyä

Onduline on Mineritin tavalla poimutettua levyä, mutta ai-neidensa ja valmistustekniik-kansa takia joustavampaa kuin kova Mineritin kaltai-nen kuitusementtilevy.

Bitumikyllästetty Onduline-kuitulevy on hyvin ohutta. Sen paksuus on vain noin 3 mm. Vartin ja Mineritin kal-taisiin aaltolevykatteisiin tot-tunut ihminen saattaa luulla valmistuserää jopa virheelli-seksi sen ohuuden takia, mutta siitä ei ole kysymys - levy on todella ohutta. Levyn sään-kesto on hyvä ja vuotamatto-muustakuu pitkä, jos asennus on tehty tarkasti asennusoh-jeen mukaan.

Bitumikyllästetty kuitule-vy ei ole niin kuluttavaa työ-kalujen terille kuin kilpaile-vat, sementtiäkin sisältävät aaltolevyt. Onduline-levyä voi työstää puusahoilla.

Neljä väriä

Levyä on saatavana neljää väriä. Värit ovat likimain sa-moja kuin monet yleiset “pe-rinteisen” väriset katteet, ja ovat siis musta, punainen, ruskea ja vihreä.

Levykoko on 95 x 200 cm. Yhden levyn paino on vain 6,3 kg. Keveyden ansiosta levyn kuljetukset, käsittely ja nos-taminen on helppoa. Levyjä voi kanniskella tikkaita pit-kin katolle kaksikin kerralla.

Katteeseen kuuluvat räys-täs- ja harjalevyt, sekä eri-koisnaulat ja läpiviennit tavanomaisiin tarkoituksiin.

Levyn neliöhinta on 32-38 mk. Hintaan vaikuttaa ostettavan levyn määrä.

Harja ja räystäät

Räystäs- ja harjalevyinä käy-tetään samanlaisia profiileja ja levyjä kuin muissakin kat-teissa. Ondulinen omat harjaja räystäslevyt ovat tietenkin aina samanvärisiä kuin katto.

Asennukset tehdään normaalisti harjalautaan ja räys-täisiin. Päätyräystään peiteprofiili naulataan räystäslau-taan ja sen tarkoitus on ylet-tyä lähimmän kattolevyn en-simmäisen aallonharjan yli. Vaatimattomissa kohteissa kuten vajoissa ja talousraken-nuksissa räystäsprofiilit eivät ole välttämättömiä.

Ohjeet

01
Koko katon teko vaihe vaiheelta 10 Vaihe

1

Uusien räystäslautojen summittaista sahailua ja sovittelua vähentää kattokaltevuuden mittaaminen vesivaa’alla ja kulmamitalla. Tämän takia kallista kulmamittaa ei kuitenkaan tarvitse lähteä ostamaan.

2

Räystäslaudan uusitaan vain siinä tapauksessa, että ne ovat lahonneet tai muuten haurastuneet. Väännä laudat irti sorkkaraudalla. Irrota ensin ylimpään räystäslautaan mahdollisesti kiinni naulattu kattohuopa.

3

Oikaise räystäät tarvittaessa siten, että sovitat päälle oikolaudan siten, että räystäs jää tasaleveäksi. Sahaa räystään reuna suoraksi oikolautaa pitkin niin syvälle kuin sirkkelin terä ulottuu ja jatka läpi asti käsisahalla.

4

Pane katolle kaksi suoraa lautaa tai kakkosnelosta syrjälleen ja sovita alaräystään otsalauta niiden avulla katon pinnan tasalle. Otsalauta on kuvassa 25 x 150 mm tavaraa. Se naulataan kattokannattimien päihin.

5

Päätyräystään puolella katon hentoa reunaa vahvistettiin ruuvaamalla (naulaus yhtä hyvä) aluslaudoituksen alle vankka tukilauta. Alaräystään otsalauta katkaistaan nyt päätyräystään tasalta.

6

Päätyräystään alempi 25 x 150 mm lauta naulataan nyt päätyyn äsken kiinnitettyyn tukilautaan sekä räystään kannatinrimoihin (ei näy kuvas-sa). Päälle kiinnitetään toinen, 25 x 100 mm lauta.

7

Vakiomittaisia levyjä pitää ehkä katkaista, ettei niitä tarvitse limittää kohtuuttoman paljon. Bitumilla imeytettyä kuitulevyä voi sahata puun sahaamisen soveltuvilla sahoilla - esim. käsisirkkelillä ohjainlautaa pitkin.

8

Levyjen kiinnitys aloitetaan alhaalta levyn alareuna noin 20 mm otsa-laudan yli. Vaakasaumoja limitetään 10-20 cm. Parasta olisi, jos ylin vajaa levy voitaisiin katkaista melkein keskeltä ainehukan välttämiseksi.

9

Harjalevy on materiaalista tehtyjen kaikkien levyjen tapaan niin joustava, että sama harjalevy sopii käytännössä kaikkiin kattokaltevuuksiin. Levyä voi taivuttaa suoremmaksi tai suurempaan kulmaan tarpeen mukaan. Älä kävele kattolevyillä, pane esim. vaneri alle.

10

Naulat naulataan aallon harjaan vuotomahdollisuuden vähentämi-seksi. Naulat asetetaan suoriin ri-veihin oikolaudan avulla. Pienet-kin poikkeamat näkyvät sopivasta katselukulmasta erittäin selvästi.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

Video

Vinkit & niksit

Harjan ja räystään viime silaus

Mallityönä remontoidun katon räystäät olivat il-man muuta uusimista vaativassa kunnossa. Sama ei ole aina tarpeellista.

Hyväkuntoinen ylempi lauta irrotetaan ja sitä nostetaan korkeammalle tai entisen yhden laudan päälle voidaan kiinnittää toinen, jolla räystäs saa-daan aaltolevykatteen aallonharjan korkeudelle. Levyn reuna peittää räys-täslaudan (kuva 6).

Näin syntyy kaunis räystään kulma. Päätylauta ulottuu sentin pari otsalaudan ohi ja katelevy vielä hieman pidemmälle, mutta ei yli 30 mm ilman kannatusta.

Reunimmaisen harjalevyn pää on tarkalleen samalla tasalla kuin reunimmaisen katelevyn ulkoreuna. Harjalevyjen saumat pitää tehdä tarkasti, limittää riittävästi ja kiinnittää hyvin, etteivät ne vuoda.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Katot