15 faktaa: Lyhty

Kattolyhdyt eli korkeat kattoikkunat ovat erikokoisia ja -muotoisia. Lyhty ei vaikuta vain talon ulkonäköön, sillä se muuttaa myös katon rakennetta. Lyhdyn rakentaminen ei ole aivan yksinkertaista. Tässä jutussa kerrotaan 15 asiaa, jotka pitää ottaa huomioon.

15 faktaa: Lyhty

Lue 15 faktaa kattolyhdyistä ja niiden rakennustekniikasta.

Mitä hyötyä lyhdystä on?

Iso lyhty saa yläkerran tuntumaan isommalta. Uloke lisää virallisia lattianeliöitä vain vähän, mutta korkea tila tekee koko yläkerrasta avaramman tuntuisen ja lisää täyskorkeaa huonetilaa selvästi.
Lyhdyn ikkunoista pääsee sisään paljon valoa ja auringon lämpöä.

Lyhdyn ikkunoita voi pitää auki myös pienellä vesisateella, ja ikkunoista pääsee helposti katolle esimerkiksi tulipalon sattuessa.

Näissä ohjeissa kerrotaan 15 tärkeää asiaa lyhdyistä. Lue kaikki laeista rakennustekniikkaan.

Voit lukea muun muassa, millainen lyhty kannattaa valita ja miten katto kestää lyhdyn rakentamisen.

1. Tarvitaanko rakennuslupa?

Lyhty muuttaa rakennuksen ulkonäköä, katon rakennetta ja voi lisätä yläkerran pinta-alaa, joten rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa. Rakennusluvan saaminen edellyttää laskelmia siitä, miten lyhty vaikuttaa katon rakenteeseen. Rakennusluvan myöntäminen ei ole varmaa.

2. Mitä osia kattolyhtyyn kuuluu?

Kuvassa näytetään, mitä osia kattolyhdyssä Lyhdyt ovat erilaisia, eikä kaikissa malleissa ole kaikkia osia.

 1. Jiiri
 2. Katto
 3. Harja
 4. Otsalaudat
 5. Yläikkuna
 6. Ikkuna
 7. Sivuikkuna
 8. Nurkkatolppa
 9. Pellitys

3. Miten kattolyhty rakennetaan?

Lyhdyn rakentaminen ei ole yksinkertaista. Lyhdyn rakentaminen uuteen kattoon on yleensä helpompaa kuin kattorakenteen muuttaminen. Yläkerran sivuseinien pitää olla suhteellisen korkeat, jotta lyhdyssä on tarpeeksi tilaa. Lyhdyn voi rakentaa vanhaa kattorakennetta muuttamalla yläkerran remontin yhteydessä.

Lyhdyn voi rakentaa sekä peltikattoon, tiilikattoon että huopakattoon. Rakentamiseen tarvitaan aina rakennuslupa ja tarkat suunnitelmat. Rakennesuunnittelija osaa kertoa, onko lyhdyn rakentaminen ylipäänsä mahdollista ja mitä rakentaminen vaatii.

Tähän taloon rakennetaan lyhty perus­ korjauksen yhteydessä.

4. Voiko lyhdyn rakentaa itse?

Se riippuu aivan rakentajan kokemuksesta ja taidoista. Kokenut tee se itse -rakentaja voi rakentaa lyhdyn alusta loppuun rakennesuunnittelijan piirustusten perusteella. Vähemmän kokeneen rakentajan kannattaa palkata avuksi ammattitaitoinen kirvesmies, joka neuvoo ja auttaa pahimmissa pai-koissa. Tärkeintä on, että työ suunnitellaan huolellisesti ennen aloittamista, jotta katto on sateen armoilla mahdollisimman vähän aikaa. Yksi vaihtoehto on sopia kirvesmiehen kanssa lyhdyn rakentamisesta ja katon ulkopuolisten töiden tekemisestä. Sisäpuolen eristäminen, pinnoitustyöt ja maalaaminen on helppo tehdä itse ajan kanssa.

Talo on sään armoilla lyhdyn rakentamisen ajan, joten töiden pitää sujua rivakasti.

5. Millainen lyhty taloon sopii?

On tärkeää, että kattolyhty sopii talon ulkonäköön ja tyyliin. Kaikkiin rakennuksiin lyhty ei sovi tyylillisesti lainkaan. Lyhdyn ikkunoiden, materiaalien ja värien pitää näyttää saman-laisilta kuin talon vanhemmissa osissa ja naapurustossa. Lyhdyn suunnittelussa kannattaa käyttää apuna arkkitehtia. Arkkitehti osaa arvoida, sopiiko lyhty talon tyyliin, luonnostella erilaisia vaihtoehtoja ja antaa hyviä vinkkejä.

6. Kestääkö katto lyhdyn?

Se riippuu katon raken­ teesta. Lyhdyn rakenta­ minen heikentää katon rakennetta, sillä ulokkeen tieltä on pakko katkaista yksi tai useampia katto­ ristikoita. Ne pitää korvata jollakin muulla tavalla, esimerkiksi poikittaisella liimapuupalkilla, tolpilla tai muulla ratkaisulla. Lisäksi vanhojen kattorakenteiden pitää olla kunnossa, eikä niissä saa olla hometta tai lahovikoja. Kattorakentei­ den kunto pitää selvittää huolellisesti ennen lyhdyn rakentamista, eikä korvaavia rakenteita saa suunnitella omin päin ilman ammattitaitoa. Edes kokenut rakentaja ei voi arvioida laskematta, mil­ lainen korvaava rakenne kestää lumen painon.

7. Mitä hyötyä lyhdystä on?

Iso lyhty saa yläkerran tuntumaan isommalta. Uloke lisää virallisia lattianeliöitä vain vähän, mutta korkea tila tekee koko yläkerrasta avaramman tuntuisen ja lisää täys­ korkeaa huonetilaa selvästi. Lyhdyn ikkunoista pääsee sisään paljon valoa ja auringon l ämpöä. Lyhdyn ikkunoita voi pitää auki myös pienellä vesisateella, ja ikkunoista pääsee helposti katolle esimerkiksi tuli­ palon sattuessa.

8. Valmispakettien hyödyt ja haitat

Markkinoilla on valmiita lyhty paketteja, joissa on kaikki rakentamiseen tarvittavat osat. Isot valmispaketit sopivat lähinnä leveysasteille, joissa ei tarvitse ottaa huo-mioon katon lumikuormaa ja rakenteen kestävyyttä. Pienen valmislyhdyn voi asentaa myös Suomen olosuhteissa, jos rakennesuunnttelija hyväksyy ratkai-sun. Lisäksi valmislyhdyn ikkunoita voi käyttää itse rakennettavassa lyhdyssä. Se helpottaa tarvittavien osien hankin-taa, sillä esimerkiksi kolmionmuotoisten ikkunoiden tilaaminen mittojen mukaan voi tulla kalliiksi. Valmislyhty tulee yleensä kalliimmaksi kuin lyhdyn tekeminen itse. Valmislyhty ei yleensä sovi sellaisenaan vanhalle katolle, sillä katto rakenteen pitää olla suora.

Valmispaketissa on kaikki lyhdyn rakentamiseen tarvittavat osat.

Tässä lyhdyssä on sivuikkunat.

EDUT: Valmislyhdyssä on sopivat ikkunat, pellit ja tiivisteet, joita ei ole helppo hankkia itse. Valmis lyhdyn mukana tulee selkeät ohjeet. Jos katto on suora, valmislyhdyn voi asentaa suurelta osin itse.

HAITAT Vanhat katot ovat usein painuneita ja vinoja, joten valmislyhty ei sovi paikalleen ilman säätämistä. Mittojen ja kulmien säätämiseen tarvitaan taitoa ja kokemusta. Valmis lyhdyt ovat melko kalliita, ja niiden valikoima on suppea.

9. Millainen kattolyhty katolle kannattaa valita?

Talon tyyppi, katon muoto ja rakennusvuosi määrittävät yleensä sen, millainen katto lyhty taloon sopii. Myös katemateriaalilla on merki-tystä. Tiilikatolle ja peltikatolle sopivat lyhdyt ovat erilaisia. Kattolyhtyjä kannattaa vertailla arkkitehdin kanssa ennen mallin valitsemista. Yleensä sopivia malleja on korkeintaan muutama. Mallin sopivuus kannattaa tarkistuttaa vielä rakennesuunnittelijalla ennen projektin jatkamista.

10. Tarvitaanko rakentamiseen telineet?

Kyllä, tai kaiteet. Jos koko lyhty rakennetaan selvästi räystään yläpuolelle, riittää, että räystäälle rakennetaan turvalliset kaiteet. Yleensä lyhty rakennetaan niin lähelle räystästä, että uloimmat osat on pakko asentaa telineiltä.

11. Mitä lattialle tapahtuu?

Joissakin tapauksissa yläkerran lattiaa pitää laajentaa kattolyhdyn suuntaan. Laajennuksen tarve riippuu katon kulmasta, lyhdyn sijainnista harjan ja räystään välillä, yläkerran reunojen korkeudesta ja siitä, onko reunoilla kunnon lattiaa.

12. Voiko kattoristikon katkaista itse?

Ei ainakaan omin päin! Pyydä rakenne suunnittelijalta tarkat piirustukset ja toimi niiden mukaan. Lyhdyn tieltä pitää yleensä katkaista ainakin yksi kattoristikko, eikä sitä saa tehdä ilman korvaavaa rakennetta.

Yllä olevassa kuvassa näkyy kaksi paikkaa, joihin lyhdyn voi periaatteessa asentaa. Poikittainen kantava palkki sopii esimerkiksi A-pukkiristikon alapaarteen (A) kohdalle. Ellei se ole mahdollista, poikkipalkin voi asentaa esimerkiksi ristikoiden (B) väliin. Tukirakenteet pitää aina tehdä suunnitelmien mukaan.

Useamman kuin kahden kattoristikon katkaiseminen vaatii yleensä niin jykevät tukirakenteet, että työn jär­ kevyyttä kannattaa harkita kahteen kertaan.

13. Voiko lyhdyn sivuille asentaa ikkunat?

Lyhyt vastaus on kyllä. Lyhdyn sivuilla on usein kolmionmuotoiset sivuikkunat. Sivuikkunoista pääsee sisälle paljon valoa, ja niistä näkee moneen suuntaan. Lisäksi sivuikkunat tekevät lyhdystä kevyemmän näköisen. Kunnolla eristetyt sivuseinät saattavat näyttää todella paksuilta ja liian jykeviltä ikkunoihin verrattuna. Toisaalta parhaatkaan ikkunat eivät täytä nykyisiä energiavaatimuksia.

14. Kuinka paljon kattolyhdyn rakentaminen maksaa?

Se riippuu lyhdyn koosta, mallista ja materiaaleista. Itse rakennettu lyhty tulee yleensä halvemmaksi kuin valmispaketti, vaikka työ teetetään ammattilaisille. Itse rakentamalla voi säästää osan kuluista.

TÄMÄN VERRAN KATTOLYHTY VOI MAKSAA:

ITSE RAKENNETTU
Materiaalit 1 500 euroa.

AMMATTILAISEN KANSSA RAKENNETTU
Kirvesmiehen kanssa alkaen 3 500 euroa.

VALMISPAKETTI
Alkaen 5 000 euroa

15. Lyhdyn eristysvaatimukset?

Lyhty pitäisi periaatteessa eristää rakennusosakohtaisten vaatimusten mukaan. Lyhdyn sivuja ja etupuolta on kuitenkin vaikea eristää niin hyvin, että ratkaisu täyttäisi korjausrakentamisen energiavaatimukset. Rakennuslupa on helpompi saada, jos lyhty rakennetaan kattoremontin yhteydessä. Silloin riittää, että rakennuksen laskennallinen energiankulutus pienenee alle 80 prosenttiin entisestä. Lyhdyn katto ja seinät kannattaa eristää ohuilla materiaaleilla kuten polyuretaanilevyillä.

Voit teettää vaativat työt kirvesmiehellä ja eristää ulokkeen itse.

  Muut lukevat juuri nyt …