Vahva liitos: tappi & kiila

Kiilalla vahvistettu tappiliitos on ratkaisuna yksinkertainen,rakenteeltaan vahva, ideana nerokas ja liitoksena ikivanha.

Johdanto

Maailman tunnetuimmat puuliitokset ovat olleet tappiliitoksia, ja niitä on aina osattu arvostaa. Niitä on käytetty vuosituhansien ajan, ja ne ovat pitäneet karkeasti veistetyn puutavaran, isojen puulaivojen rungot ja olohuoneidemme kauniit kalusteet yhdessä.

Liitoksen muoto voi vaihdella, mutta periaate on sama: sahattu tappi sovitetaan taltattuun loveen niin, että osat voivat liikkua vain yhteen suuntaan. Tapin ja loven muodostama liitos varmistetaan lisäksi liimalla. Esittelemme tekniikan liimaamalla ja asettamalla kiilat liitokseen niin, että ne puristavat tapin tiukasti loven reunapintoja vasten.

Useimmiten tappiliitokset ovat hyvin huomaamattomia, mutta joskus tappeja halutaan korostaa. Tällöin lovi ja tappi työstetään kokonaan kappaleen läpi. Liitosta voi vahvistaa yhdellä tai kahdella kiilalla - näin syntyy upea koriste, näkyviin jäävä merkki taidokkaasta puusepäntyöstä. Tässä liitos tehdään vankkaan pöytään, mutta sitä voi käyttää kaikkialla.

Ohjeet

01
Tapin työstäminen pöydänjalkaan 3 Vaihe

Asennamme jalan järeään pöytään: 70 x 70 mm pöydänjalka kiinnitetään 40 mm pak-suun pöytälevyyn läpi-iskettävällä, kiiloilla vahvis-tetulla ta pil la.

Menetelmä on täysin sama työstäessäsi hen-nompia materiaaleja.

Tehtävään käytetään terävää talttaa, hieno-hampaista käsisahaa ja suorakulmaa. Tarvitset myös ruuvipuristimia osien kiinnittämiseksi työskentelyn aikana.

1

Merkitse ja sahaa tappi jalan pää tyyn. Pöytä on 40 mm paksu, joten mittaamme 42 mm jalan yläreunasta. Tee selkeä merkki viiva ja sahaa neljä pystyviiltoa.

2

Sahaa tappi irti kaikilta neljältä sivulta. Varo tarkoin sahaamasta liian syvälle, jotta et heiken nä tappia. Tappi työntyy hiukan pöytä levyn yli, kun osat kootaan.

3

Sahaa kiilan urat. Sahaa kaksi rinnak kaista pystyuraa tapin pohjaan asti. Voit tehdä urista ja kiiloista sahausuraa leveämmät, jos haluat lisäkorostaa kiiloja.

02
Loven talttaaminen pöytälevyyn 3 Vaihe

1

Merkitse lovi ja raa puta sen linjat. Älä sijoita sitä liian lähelle pöydän reunaa kiilojen iskemisen aiheut taman halkeamisriskin takia. Mer kitse lovi ja raaputa linjat taltalla.

2

Talttaa lovi pöytälevyn yläpuolelta. Talttaa ensin pystysuunnassa alaspäin syiden poikittaissuuntaan kohti viivaa taltan litteällä sivulla. Poista vain muutama millimetri kerrallaan.

3

Puhdista lovi siistimällä sivut sileiksi taltalla talt-taa matta sillä. Koita sovittaa osia säännöllisesti yhteen, jotta poistat puuainesta vain sen verran kuin tarve vaatii.

03
Kokoa pöytälevy ja jalka liimalla ja kiiloilla 3 Vaihe

1

Iske tappi loveen sivel-tyäsi siihen reilusti puuse-pän liimaa. Iske jalka pohjaan asti niin, että tapin olat osu vat tiiviisti pöytälevyn alapin taan. Jalka on kohtisuorassa levyyn nähden.

2

Iske kiilat urien liimaan. Ne ovat yhtä pitkiä kuin tappi ja kärjen leveys on lähes sama kuin uran. Kiilojen viistokulma on pieni, jotta kiilat voidaan iskeä syvälle uriin.

3

Leikkaa tappi ja hio se tasoon yhä hienommalla hiomapaperilla. Öljyä tai lakkaa pöytä, jos haluat korostaa liitoksia. Tätä liitosta ei ole mitään syytä piilotella.

Piirustus

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …