Tässä väliseinän teräsrangat on asennettu valmiiksi, ja aluksi mitataan etäisyys putken keskikohtaan. Tässä se on 37,3 cm.Seuraavaksi mitataan putken keskikohdan etäisyys lattiasta. Se on 98,2 cm.98,2 senttimetrin korkeus merkitään kipsilevyyn.

Sitten merkitään etäisyys seinään, eli 37,3 cm, niin, että viivat leikkaavat toisensa.Putken halkaisija mitataan laudan avulla. Halkaisija on 5 cm.5 cm merkitään risteyskohtaan niin, että keskipisteestä on 2,5 senttimetriä joka reunaan pystysuoraan, vaakasuoraan ja vinottain.

Sahaa reiän keskelle

Nyt putkea varten on merkitty reikä, ja reiän halkaisija jatketaan suorakulman avulla kahdeksi rinnakkaisella viivalla levyn reunaan. Käsisahalla leikataan merkityn reiän keskelle molemmilta puolelta.

Sen jälkeen leikataan poikittain katkoteräveitsellä niin, että pala on helppo murtaa irti ja leikata loput veitsellä. Loput kipsistä poistetaan katkoteräveitsellä, ja reunat siistitään puhtaaksi.Irrotetun kappaleen päähän tehdään myös pyöreä lovi. Leikattu reikä ja irrotettu kappale viistetään.

Kipsilevy voidaan nyt asentaa

Nyt kipsilevyn voi asettaa paikalleen ja kiinnittää teräsprofiiliin. Reiän ja seinän väliin tulevan kipsilevyn kappaleen tueksi sahataan kaksi 15-senttistä laudanpätkää. Tukikappaleiden kummallekin puolelle tehdään merkinnät 5 senttimetrin päähän.

Sitten ensimmäisen kappaleen voi asettaa paikalleen. Levyyn ruuvataan pari puuruuvia niin, että ne ulottuvat jonkin verran levyn läpi. Tukikappaleisiin tehtyjen viivojen avulla näkee, mihin ne tulevat.

Viimeinen kipsilevy asennetaan

Näin ruuvit tarttuvat varmasti kiinni. Toinen tukikappale kiinnitetään samalla tavoin. Nyt viimeisen kipsilevyn palan voi asentaa paikalleen. Kipsiruuvit laitetaan kevyesti alkuun, kappale asetetaan kohdalleen ja ruuvataan kokonaan kiinni. Reikä on tiiviisti paikallaan, ja levyt voi nyt kitata.