Aluksi mitataan korkeus, jolle pesuallas tulee. Tässä pesuallas asennetaan 90 senttimetrin korkeudelle. Se merkitään kipsilevyn takapuolelle, sillä vanerilevyt kiinnitetään kipsilevyn taakse.

5 senttimetriä äskeisen viivan yläpuolelle piirretään vielä toinenkin viiva, sillä vanerilevyt tulevat hieman pesualtaan yläpuolelle. Jotta vanerilevyt eivät osu 45 senttimetrin välein olevien teräsrankojen kohdalle, nekin mitataan ja rkitään, mihin ne tulevat.

Toinen vanerilevyistä asetetaan kipsilevyä vasten ja merkitään niin, että se mahtuu merkittyjen teräsrankojen väliin. Viiva piirretään ja levy sahataan kipsilevyssä olevaa merkintää vastaavaksi. Sitten sahataan vielä toinen levy, josta tulee ensimmäisen kokoinen.

Sahattujen vanerilevyjen pinnasta tulee epätasainen, ja siitä saa tikkuja sormiin. Ammattilainen neuvoo hankaamaan levyjen reunoja vastakkain niin, että pahimmat tikut irtoavat. Ensimmäinen levy kiinnitetään paikalleen ruuvipuristimella.

Sitten se ruuvataan kiinni 4–6 ruuvilla kipsilevyn etupuolelta.Sama tehdään toiselle vanerilevylle. Kun pesuallas kiinnitetään myöhemmin asennusruuveilla, vanerilevyt muodostavat yhdessä kahden kipsikerroksen kanssa kerrosrakenteen.

Koska vanerilevyt täyttävät teräsrankojen välillä olevan tyhjän tilan, kannattimet voi nyt sijoittaa haluamaansa paikkaan kipsilevyn etupuolelle. Näin pesuallas on helpompi asentaa siihen mihin haluaa. Nyt kipsilevy ja vanerilevyt ruuvataan kiinni teräsrankoihin.

Kun ne on ruuvattu, toisen kipsikerroksen voi asentaa paikalleen. Seuraavaksi mitataan, mille korkeudelle pesuallas tulee. Sen jälkeen korkeus merkitään koko kipsilevyn leveydeltä. Aiemmin leikatulla vanerinkappaleella merkitään, missä kohdalla seinää vahvike sijaitsee.

Levyjen sijainti merkitään kipsilevyihin. Kipsilevyjen läpi ruuvataan pari lisäruuvia niin, että toinenkin kipsikerros on kiinni vanerilevyissä. Seuraavaksi etsitään pesualtaalle sopiva paikka. Kannattimien paikka merkitään pesualtaaseen ja siihen kohtaan kipsiseinää, johon pesuallas tulee.

Kannattimia kiinnitettäessä on huolehdittava siitä, että ruuvit ulottuvat kipsilevyjen läpi vähintään yhden senttimetrin syvyyteen vanerilevyyn. Näin vanerilevyjen koko leveys pystytään hyödyntämään niin, että liitos on mahdollisimman tukeva.

Kannattimien reiät merkitään lyijykynällä, ja ensimmäinen ruuvi ruuvataan kiinni. Sitten loput kaksi ruuvia on helppo ruuvata paikalleen. Sama tehdään toiselle kannattimelle.

Kun toisen kannattimen ensimmäinen ruuvi on ruuvattu, tarkistetaan vesivaa'alla, että e ovat vaakasuorassa. Näin kannattimen voi vielä siirtää, jos se on vinossa. Kun toinenkin kannatin on varmasti oikein, loputkin ruuvit voi kiristää. Seuraavaksi pesualtaan voi asettaa kannattimille ja ruuvata kiinni.

Pesuallas on nyt tukevasti kiinni kipsiseinässä. Tätä menetelmää voi käyttää myös muiden raskaiden esineiden, kuten lämpöpatterin kiinnittämiseen. Näin asennettuna kannattimet pystyvät kannattelemaan jopa aikuisen ihmisen painon.