Esimerkiksi tämä palkki pitäisi sahata 220 senttimetrin kohdalta. Jos aluksi mitataan 2 metriä nivelmitalla ja sitten loput 20 cm, siinä on kaksi merkintää hyvin lähellä toisiaan, ja palkki leikataan väärästä kohdasta.

Jos taas mitataan ensin 20 cm ja sen jälkeen 2 metriä, sahauskohdasta ei voi erehtyä. Tämän konstin avulla yli kahden metrin kappaleiden sahaamisessa ei enää tapahdu sekaannuksia.