Pidä puu kuivana, niin se myös kestää

Jos haluat puurakenteidesi kestävän tuulessa, sateessa ja tuiskeessa, tarvitset hyvän strategian. Strategia A:lla estät puun kastumisen, mutta myös strategioille B ja C on käyttöä.

Jos puurakenteeseen ei koskaan osuisi pisaraakaan vettä tai aavistustakaan kosteutta, se kestäisi ikuisuuden. Ikkunat, aidat, puuverhoilu, terassit – parasta puunsuojaa olisi toki pitää ne täysin kuivina.

Tämä on paitsi mahdotonta, onneksi myös tarpeetonta. Pääasia on, että puu ei joudu olemaan kosteana niin pitkään, että sienet ja laho alkavat kasvaa siinä. Voit suoda puulle yhtä pitkän elämän strategioilla B ja C: ohjaamalla puuhun kohdistuvan veden nopeasti eteenpäin ja sallimalla kosteuden haihtua helposti ja tehokkaasti.

Kaikkea tätä kutsutaan rakenteelli-seksi puunsuojaksi. Strategioiden A, B ja C avulla puu kestää ikuisesti - lähes!

Strategia A: Pidä vesi poissa

Paras keino olisi ehkäistä puun kastuminen ylipäätään. Kun haluat rakentaa niin, että puu kestää pitkään, pidä vesi poissa puusta strategia A:n avulla. Suojaa erityisesti puun päätypinnat, jotka imevät vettä 50-100 kertaa nopeammin kuin puunsivupinnat. Strategia A ei koske vain sadevettä, vaan myös lunta, maaroiskeita ja muuraamista.

Hatut - pitävät tolpan hauraan pään kuivana

Ongelma
Tolppa, joka on taivasalla hauras päätypinta taivasta kohti, imee vuoroin sadevettä ja vuoroin kuivuu. Päätypinta halkeaa nopeasti, jolloin se imee vettä ja lahoaa entistäkin nopeammin.

Ratkaisu
Tiivis alumiinista tai muusta vedenkestävästä materiaa-lista valmistettu hattu estää veden pääsyn puun päätypintaan. Hattu pitää muotoilla tai asentaa niin, että päätypinnalla on yhä mahdolisuus haihduttaa kosteutta, sillä myös haih-tuminen onnistuu parhaiten tolpan päätypinnan kautta.

Peitelistat - suojaavat herkimpiä kohteita

Ongelma
Kuvan tuulilaudat ovat lahonneet, sillä sadevesi on päässyt esteettä puun yläpin-taan ja kahden laudan suojaa-mattomaan liitoskohtaan. Molemmat pinnat ovat vaaka-suunnassa, joten puu on ehtinyt imeä vettä. Pääty näyttää rumalta, ja laho ja sienet pääse-vät leviämään rakenteisiin.

Ratkaisu
Ylimmän tuuli-laudan päällyspinta katetaan alumiinilistalla. Lista suojaa ylimmän laudan reunaa, ja sen takareuna ohjaa veden kattopinnalle, joten myös tuulilautojen sivut saavat suojaa.

Aidan päällyslaudat - keräävät sadeveden aitaa suojaten

Ongelma
Pienessä kuvassa näkyy hieno uusi aita, joka ränsistyy ja vanhentuu nopeasti, jos jotain ei tehdä. Monien aitalautojen pehmenneet päädyt osoittavat suoraan taivasta kohti ja imevät ahnaasti vettä. Näin ne lahoavat ennen aikojaan.

Ratkaisu
Sadetta et voi estää, mutta voit rajoittaa vaurioita niin, että niistä ei ole haittaa. Tämä voit tehdä sijoittamalla aidan päälle päällys-laudan, joka suojaa aidan verhoilulautojen ja tolppien päätypintoja. Päällyslauta kastuu myös, mutta se voidaan ajoittain vaihtaa uuteen. Näin aidan muut rakenteet pysyvät hyvässä kunnossa.

Uhrilauta alareunaan - suojaa päätypinnat ongelmilta

Ongelma
Pystylautaverhoillut aidat ja julkisivut ovat alttiita vau-rioille ja maanpinnan kosteudelle. Pienestä kuvasta näkyy, miten päätypinta on kärsinyt maa-ainesten roiskeista ja lumesta. Roiskeet ovat erityisen vaarallisia, sillä niissä on paljon likaa. Ver-hoilun alimmassa osassa näkyy sienikasvustoa ja alkavaa lahoa.

Ratkaisu
Verhoilu pelastetaan sahaamalla kaikkien lautojen ala-reunat ja asentamalla niiden alle vaakalauta. Jos rakennuksen ver-hoilun alareuna on pakko sijoittaa lähellä maan pintaa, kannattaa rakenteeseen sisällyttää uhrilauta, joka on helppo vaihtaa.

Etäisyyttä maahan - vesi ja kosteus pysyvät poissa portaista

Ongelma
Puu, joka on maakosketuksessa, pysyy lähes jatkuvasti kosteana, mikä on aarre puukuituja syöville sienille. Pienen kuvan puuportaiden reisilankut ottavat maahan kiinni, ja alin askelma on niin matalalla, että ruoho, lehdet ja muut roskat ovat jo kiinteässä yhteydessä kosteaan maahan. Lopputuloksen näkee selvästi.

Ratkaisu
Uudet reisilankut ja uudet askelmat, jotka kestävät paljon pidempään. Lankut on asennettu tolppakengille, joten ne eivät ole suorassa maakosketuksessa, ja alinta askelmaa on korotettu, jotta sen alle pääsee ilmaa. Puutavaraksi on valittu painekyllästetty materiaali.

Kosteussulku - jarruttaa ylös nousevaa kosteutta

Ongelma
Karmin alapinta pienessä kuvassa on ollut suorassa yhteydessä perustaan, ja puu on imenyt jatkuvasti kosteutta. Kosteus ei ole päässyt haihtumaan, ja tuloksena on laho, joka on vauroittanut karmin alinta osa.

Ratkaisu
Riippumatta siitä, vaihdetaanko koko karmi vai työstetäänkö vain uusi alaosa, uusi puu on suojattava alhaalta nousevalta kosteudelta. Pinta voidaan eristää perustasta bitumi-huopapalalla. Päätypinnan voi myös käsitellä vedenkestävällä puuliimalla ja jättämällä 5-10 mm rakoa karmin ja perustan väliin.

Strategia A: Monta tapaa pitää vesi poissa

Leveät räystäät - kuin sadehatun reunukset

Leveät räystäät rajoittavat talon julkisivuun osuvan sadeveden määrää merkittävästi. Samalla ne antavat varjoa ja suojaa auringon voi-makkailta säteiltä, jotka myös lahottavat puuta.

Katokset - iso sateenvarjo

Terassin päällä oleva katos ei suojaa vain meitä ihmisiä sateelta. Se toimii tehokkaasti myös rakenteellisena puunsuojana, sillä se suojaa terassin herkkää vaakapintaa sekä auringolta että sateelta ja pidentää terassin elinikää merkittävästi.

Peitelistat - suojaavat päätypintoja

Aseta lauta julkisivun ja aidan pääty-pintojen eteen sateensuojaksi, sillä päätypinnat imevät vettä 50-100 kertaa niin nopeasti kuin puun sivupinnat. Peitelistat saavat verhoilun kestä-mään selvästi pidempään.

Kotelot ja peitelistat - suojaavat herkkiä pintoja

Tuulilaudat, kattorakenteiden päädyt ja muut herkät puupinnat ja - osat voidaan suojata sateelta ja lumelta koteloilla, kapseleilla ja metalli-, muovi- tai muilla vesitiiveillä profiileilla. Ne estä-vät veden ja auringon pääsyn puun herkille pinnoille.

Tolppakenkä - nostaa puun irti maasta

Tolppakenkää käytettäessä tolppa voidaan nostaa irti kosteasta maasta ja saada lumelta ja lialta suojaan. Tolppa vaatii kuiten-kin usein jäykistystä muilla keinoin.

Strategia B: Ohjaa vesi eteenpäin

Kun sadeveden pääsyä puu-hun ei voida estää, tarvitaan strategiaa B: On huolehdittava siitä, että vesi ohjautuu puusta pois mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, jotta varsinkaan päätypinnat eivät ime itseensä vettä.

Yhtenevät päällyspinnat - minimoivat veden tartuntapisteitä

Ongelma
Pienessä kuvassa on hyvä esimerkki siitä, miten kalliiksi voi tulla ratkaisu, jossa talon päätyseinä jaetaan vaakalaudalla kahteen osaan, jotta voidaan hyödyntää lyhyempiä ja halvempia verhoilu-lautoja. Sadevesi kerääntyy laudan vaakapinnalle, ja janoisten verhoi-lulautojen päätypinnat imevät veden itseensä. Liitoksen ympärillä olevat verhoilulaudat ovat lahonneet.

Ratkaisu
Uusi julkisivu on toteutettu täyspitkin verhoilulaudoin, ja talo on nyt suojassa sateelta. Vesi voi valua esteittä, eikä se pääse tunkeutumaan verhoilun alle. Näin julkisivu pysyy kunnossa ja kestää pidempään.

Tiiviisti istuvat ruuvit - pitävät veden poissa puusta

Ongelma
Naulat ja ruuvit raivaavat usein vedelle tietä. Ne joko saavat puun halkeamaan, jolloin vesi pääsee helpommin syvälle pinnan alle, tai ne uppoavat niin syvälle, että sadevesi ja hulevesi jäävät seisomaan kannan päälle, mikä on aina erityisen huono paikka, sillä reiän sivut ovat ahnaasti vettä imeviä päätypintoja.

Ratkaisu
Ruuvin rungolle kannattaa ehdottomasti esiporata reikä ja tehdä ruuvinkannalle tilaa upotusporanterällä. Upotus saa olla vain niin syvä, että kanta jää pinnan tasoon, ei koskaan sen alapuolella. Naulojen on jäätävä samaan tapaan puupinnan tasoon. Kun kanta istuu tiiviisti, vesi valuu sen ohi.

Alareunat viistoiksi - vesi valuu nopeammin alas

Ongelma
Pienessä kuvassa näkyy haljennut julkisivuverhoilu, sillä sen alareuna on sahattu suoraan kulmaan. Verhoilua pitkin valuva sadevesi imeytyy lautojen päätypintaan ja laudat alkavat lahota. Kun ne alkavat halkeilla, maali ei enää pelasta verhoilua.

Ratkaisu
Vanha verhoilu on purettu kokonaan, ja taloon on asennettu täysin uudet verhoilulaudat. Jotta ne kestäisivät van-hoja pidempään, lautojen alareunat on vanhasta verhoilusta poi-keten sahattu viistoon, noin 15 asteen kulmaan. Näin pitkin julki-sivua valuva sadevesi tippuu terävästä alareunasta alas asti, ennen kuin se ehtii imeytyä puuhun.

Ruuvit alapuolelle - vaurioaltis päällyspinta pysyy ehjänä

Ongelma
Vaikka esiporaisit ja varoisit tarkoin, että ruuvit eivät työnny liian pitkälle puuhun, ovat puuterassin päällyspinnassa olevat ruuvit aina terassin heikko kohta. Vaakapinnat antavat vedelle paljon aikaa tunkeutua puuhun, ja jos ilma on pitkään kosteaa, lahoaminen käynnistyy nopeasti.

Ratkaisu
Tarjolla on erilaisia heloja, joilla terassilaudat voidaan kiinnittää alapuolelta, siis täysin ilman tavallisia päällys-pinnalta ruuvattavia ruuveja. Helojen ideana on, että lautoja kiinnittävät ruuvit sijoitetaan alapintaan ja lautojen väliin. Näin päällyspintaan ei tarvitse tehdä ruuvinreikiä.

Strategia B: Monta tapaa ohjata vesi eteenpäin

Viistot päällyspinnat - vesi valuu alas

Kaikki puu, joka on päädystään alttiina sateelle ja lumelle, pitäisi sahata tai höylätä niin, että päätypinnoissa on vähintään 15 asteen kaltevuus. Näin vesi valuu niitä pitkin nopeammin alas, eikä sille jää aikaa tunkeutua puuhun. Kuten näet, myös vaaka-rakenteet on viistetty.

Terävät reunat - saavat veden tippumaan

Kaikkien ulkopuuraken-teiden alareunojen sahaus viistoon saa veden kerään-tymään nopeammin tipoiksi ja valumaan alas sen sijaan, että se tunkeutuisi puuhun ja puun päätypinnat imisivät sen.

Tippanokat - vesi pysähtyy

Puukappaleen alapintaan työstetty ura muodostaa kapean vaon, jota sano-taan tippanokaksi. Uran ansiosta vesi ei pääse kulkeutumaan syvem-mälle puun alapintaan, vaan muotoutuu vesi-tipoiksi ja valuu alas.

Ydin ulospäin - pinnasta tulee tiivis

Laudalla on kaksi puolta. Se puoli, joka kääntyy sisäänpäin puun keskustaa kohti on nimel-tään ydin. Ydin on tiiviimpi, ja se imee vettä hitaammin kuin laudan toinen puoli, pintapuoli, joka kaartuu ulospäin. Käännä verhoilulaudat siis ydinpuoli ulospäin ja kiinnitä ne alempien lautojen välistä (ei niiden läpi).

Strategia C: Anna puun kuivua

Veden osuessa puupintaan se kannattaa yrittää ohjata nopeasti eteenpäin. Puuhun imeytyy kuitenkin aina hieman vettä. Tarvitaan strategiaa C: Poista kosteus, ennen kuin laho ja sienet tekevät tuhojaan.

Etäisyys alalasilistaan pidentää koko ikkunan elinikää

Ongelma
Pikkukuvassa nähtävän kaltaiset tiiviit liitokset, joissa sivun lasilista yhdistyy tiiviisti alareunan lasilistaan, muodostavat kosteutta keräävän pisteen, josta vesi tunkeutuu ja kerääntyy puun sisään. Puun pääty on näin jatkuvasti kosteana ja lahoaa. Jos ongelmaa ei ratkaise ajoissa, pelkkä listojen vaihto ei enää riitä.

Ratkaisu
Olipa alareunan lasilista puuta, muovia tai alumiinia, sen ja sivulistojen väliin on jäätävä 5-10 mm:n rako. Alalasilista ohjaa veden ikkunalasista puitteen yli ulos ja altistuu suurelle vesimäärälle rankka-sateiden aikaan. Raot takaavat, että listat eivät jää veteen seisomaan, ja ne pystyvät haihduttamaan vettä päätypinnan kautta ulos.

Sinetöidyt liitokset pitävät veden kokonaan poissa

Ongelma
Pienessä kuvassa näkyy, miten perusteellisesti puu vaurioituu, jos sen päätypintaan kerääntyy vettä monimutkaisissa liitoksissa. Tässä vesi on jäänyt oven pystytolpan ja vinotukien väliin ja tunkeutunut molempaan puukappaleeseen pääsemättä mistään ulos. Molemmat puuosat ovat pahoin lahonneet.

Ratkaisu
Tällaisissa rakennetta jäykistävissä rakenteissa ei voida käyttää strategiaa C ja tuulettaa niin, että vesi pääsisi haihtumaan. Jos tarvitaan tiiviitä liitoksia, niiden pitää todella olla tiiviitä, jotta niihin ei pääse vettä. Ongelma ratkeaa sinetöimällä liitos veden-kestävällä puuliimalla, joka täyttää koko liitospinnan.

Liitosten raot pidentävät terassin elinikää

Ongelma
Olisi mukava rakentaa terassista niin tiivis, että siitä syntyisi yhtenäinen lattiapinta, mutta näin ei voi tehdä. Jos lautojen väliin ei jätä 5-6 mm rakoa sekä sivu- että päätysaumoissa, vesi jää seisomaan lautojen väliin. Vesi imeytyy puuhun, koska sillä ei ole muuta ulosmenoreittiä.

Ratkaisu
Useimmille lienee tuttua, että terassilautojen väliin pitää pituussuunnassa jättää raot, jotta laudat voivat elää ilmankosteuden vaihdellessa. Myös lautojen päätyliitoksiin pitää jättää raot, jotta ilma pääsee niissä kulkemaan ja kosteus haihtuu puusta mahdollisimman nopeasti.

Tuuleta lautojen takaa, kuiva ilmaa vetää kosteuden ulos

Ongelma
Pikkukuva on esillä päädyn virheellisen rakenteen vuoksi. Puulevyt eivät voi luovuttaa kosteutta ja kondenssivettä takapinnastaan, sillä ne on asennettu suoraan muovisen, vettä ja kosteutta keräävän tuulensuojan päälle.

Ratkaisu
Lautojen pitää voida hengittää takapinnaltaan. Tuuli-tiivis, hengittävä tuulensuoja suojaa eristeet, ja tuuletusrimat takaavat, että lautojen takapinnat voivat haihduttaa kosteutta.

Strategia C: Monta tapaa antaa puun kuivua

Ilmaa profiilien taakse - käytä päätypintoja hyväksi

Kun katat tolpan pään ja suojaat palk-kien päät peltiprofiileilla, jätä pääty-pinnalle hieman ilmavaraa. Päätypuu imee hyvin vettä, joten se myös haihduttaa kosteutta 50-100 kertaa puun sivu-pintoja tehok-kaammin.

Ilmaa verhoilun taakse -poista kosteus takakautta

Puuverhoillu kiinnitetään tuuletus-rimoihin, jotta ilmalla on mahdolli-suus kiertää puuverhoilun takana. Etupuolelta puu-hun imeytyvä kosteus haihtuu verhoilun takapinnasta ulos pääsemättä talon rakenteisiin.

Rako saumaan - ilmaa päätyyn

Sekä puun pysty- että vaakaverhoilussa on tär-keä, että päätysaumoja ei asenneta tiiviisti toisiinsa kiinni. Jätä saumakohtiin noin 10 mm rakoa, jotta vesi ei jää sauman sisään, ja jotta puu pystyy hel-pommin myös haihdutta-maan kosteutta.

Tuuletusraot - pitävät rakenteen kunnossa

Orgaanisesta materiaalista, kuten puusta, tehtäviin kattoihin, lattioihin ja seiniin pitää jättää tuuletus-raot eristeiden kylmälle puolelle, sateelta ja lumel-ta suojaan. Näin rakenteeseen päässyt kosteus voi haihtua.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Puutyöt