Helppo sinkkaliitos

Pieni yläjyrsimen lisälaite helpottaa vahvojen ja upeiden liitosten työstämistä. Kun opit käyttämään laitetta, voit koota muutamassa minuutissa laatikoita ja koteloita hienopuusepän tyyliin.

Johdanto

Kun puuseppä aikoinaan teki sinkkaliitosta, tehtävä vei aikaa. Jokainen tappi piti mitata, merkitä ja työstää suorakulman ja viistotaltan avulla, ja jokainen lovi oli sahattava ja taltattava puhtaaksi millimetrin murto-osan tarkkuudella.

Kun haastava ja aikaa vievä työ tuli valmiiksi, tuloksena oli erittäin vahva liitos, joka oli todellinen puusepän taidonnäyte. Nykyään voidaan yläjyrsimellä toteuttaa aivan yhtä hienoja liitoksia, jopa muutamassa minuutissa, nk. sinkkalaitteen avulla.

Kyseessä on pieni laite, johon listat ja levyt puristetaan kiinni. Tämän jälkeen erilaisten jyrsinterien yhdistelmän ja jyrsinmallinneen avulla voi tehdä puolipeittosinkkoja, avosinkkoja tai vaikkapa sormiliitoksia. Työ vaatii vakaata kättä.

Varaa aikaa tutustuaksesi laitteeseen. Jokainen vaihe edellyttää huolellisuutta. Itse työ sujuu nopeasti ja lopputulos muistuttaa erehdyttävästi taitavan hienopuusepän kädenjälkeä.

Ohjeet

01
Sormiliitokset 3 Vaihe

Sormiliitos on kolmesta liitoksestamme yksinkertaisin sekä työstön että periaatteen osalta. Se muistuttaa hieman ristiin asetettuja sormia. Liitosta kutsutaan myös litsiliitokseksi.

Sormiliitos ei liiku poikittaissuunnassa, ja vaikka se ei ole yhtä vahva vetoa vas-taan kuin sinkkaliitos, suuri liimapinta kuitenkin varmistaa liitoksen vahvuuden. Liitosta käytetään usein hienoissa vanerista valmistetuissa laatikoissa yms.

Aloitamme tästä, vaikka tämän liitoksen tekemiseksi joutuu ostamaan ylimää-räisen mallinneen laitetta varten. Sormiliitokset on nimittäin erittäin helppo jyrsiä. Toisiinsa lomitettavat kaksi reunaa puristetaan yhteen ja jyrsitään yhdellä kertaa.

8 mm:n sormiliitosmallinnetta käytettäessä kappaleen paksuus voi olla 8-15 mm. Säädä jyrsinsyvyydeksi sivujen paksuus + lyijykynäviivan paksuus.

1

Purista sivut pystyyn etupuristimen (F) taakse. Toista sivua limite tään sinisen rajoittimen (B) avulla. Rispaantu misen ehkäi se miseksi taakse laitetaan tukipala (M).

2

Kiristä mallinne (S) niin, että reu nim-maisista tapeista tulee yhtä leveät. Aseta jyrsintäsyvyys merkkiviivasi mu kaan ja jyr si kopiointirenkaan liikkuessa mallinneessa.

3

Tappi ja reikä ovat nyt tarkallaan yhtä leveät, ja rajoittimet ovat limit tä-neet niitä niin, että tappi on suoraan loven päällä. Tukipala ehkäisee rispaantumat.

02
Puolipeittosinkkaus 9 Vaihe

Puolipeittosinkkaus sisältyy puusepän perustaitoihin. Tämä oli perintei-nen vetolaatikoiden etusivun liitostapa aikaan, jolloin oli erityisen hienoa, että puuseppä pystyi hyödyntämään sinkkaliitoksen vahvuutta ilman, että liitos näkyi etupuolelta. Nykylaitteilla näitä monimutkaisia tappeja ei käytännössä ole yhtä yksinkertaista työstää kuin sormiliitoksia. Lisäksi jyrsinterän pyöreä jälki katoaa, kun kappaleet puristetaan yhteen.

Vakiomallinne 12,7 mm:n puolipeittosinkkausta varten sopii paksuuksiin 12-20 mm. Voit koota kehyksiä tai laatikoita, joissa on tilaa vain kahdelle tai kolmelle tapille, ja laatikoita, joiden liitokset ovat jopa 30 cm pitkiä.

1

Säädä jyrsintäsyvyys tarkasti, kun olet asentanut kopiointirenkaan ja jyrsinterän. Jos säädät sen vähän kin väärin, liitoksesta tulee joko liian tiukka tai liian väljä.

2

Aseta vaakasivu laitteen yläpu ristimen (T) alle. Paina sitä vasem malle rajoitinta (B) vasten. Aseta puulevy mer kin tä A1 ylöspäin. Kiristä puristinta kevyesti.

3

Aseta pystysivu etupuristimen (F) alle merkintä B1 ulospäin. Paina sitä vasemmalle rajoitinta vasten. Kiristä, kunnes sivut ovat tarkasti samassa tasossa.

4

Aseta mallinne (S) kahden sivun päälle ja kiristä se kiinni. Varmista, että uloimmat tapit ovat yhtä leveitä kummassakin päässä.

5

Nyt voit alkaa jyrsiä. Sinkkausterää, jonka sivut ovat 104 ° viistoja, kuljetaan vain sivusuunnassa suoraan puuhun, joten syvyyden tulee olla säädetty jo alusta alkaen.

6

Jyrsimme oikealta vasemmalle. Tämä on vastoin normaalikäytäntöä, mutta toimii parhaiten, eikä puu näin ris paan nu. Jyrsi pari kertaa, kunnes reuna näyttää siistiltä.

7

Annamme kopiointirenkaan seurata tarkasti mallinnetta samalla kun jyrsinterä siistii tapit ja lovet.

8

Kiinnitä seuraavat kaksi kulmaa, tässä niitä työnnetään oikealle rajoitti-mia vasten. Seuraa merkintöjä ja ohjeita. Neljän kierroksen jälkeen laatikon voi koota.

9

Puhdista tapit ja reiät pölystä, en-nen kuin liimaat ne. Pyöreät reiät ja tapit, kuten kuvassa, sopivat tarkasti yhteen, ja vain viistot ja oikeat pinnat jäävät näkyviin.

03
Tavallinen sinkkaliitos 8 Vaihe

Perinteisessä sinkkaliitoksessa tapit näkyvät molemmin puolin liitosta. Liitos on puusepälle yksinkertaisempi työstää kuin puolipeitto-sinkkaus, mutta perinteisen liitoksen työstäminen sinkkauslaitteessa on hiukan monimutkaisempi tehtävä ja vaatii sekä urajyrsinterän että sinkkausjyrsinterän omine kopiointirenkaineen. Tavallista sinkkaliitosta varten tarvitaan tämän vuoksi myös kaksi erilaista mallinnekuviota, ja työhön sisältyy ei vain neljä, vaan kahdeksan työvaihetta.

Kaksi sivua tapinlovineen, esimerkiksi tämän kirjahyllykön päätykap-paleissa, jyrsitään urajyrsinterällä mallinneen viistolovipuolelle. Kaksi muuta sivua, hyllykön ylä- ja alaosat, jyrsitään sinkkausjyrsinterällä sen jälkeen, kun mallinne on käännetty niin, että suorareunainen lovi osoittaa eteenpäin. Tällä sarjalla voi jyrsiä 8-17 mm:n paksuuteen.

1

Kiinnitä mallinne (S) niin, että viis to lovet ovat eteenpäin, niin voit jyrsiä lovet. Kiristä sivu pystyasentoon ja lai ta sen taakse tukipala (M) rispaantumisesteeksi.

2

Asenna ruskeat rajoittimet lait teen vasemmalle ja oikealle sivulle valmiiksi ohjaamaan diagonaalisesti vastak kaiset kulmat paikalleen toisiaan vasten.

3

Viillä merkkiviiva rispaantu mien ehkäisemiseksi jyrsinterän syvimpään kohtaan. Syvyyden pitäisi vastata sivun paksuutta + lyijkynäviivaa.

4

Jyrsi tapinlovet urajyrsinterällä antamalla kopiointirenkaan seurata mallinnetta. Tapin lovet on jaettu niin, että molempiin reunoihin jää yhtä leveät tapit.

5

Kun tapinlovet ovat valmiit, käännä mallinne. Yläjyrsimen kopiointi rengas ja jyrsinterä vaihdetaan, nyt käytämme sinkkausjyrsinterää.

6

Sinkkajyrsinterän syvyys säädetään urajyrsinterällä jyrsittäessä käyttämämme tukipalan avulla. Tarkista syvyys myös paksuusmerkintöjesi mukaan.

7

Tapit jyrsitään sinkkajyrsinterällä samaan tapaan kuin puolipeittosinkkaliitoksessa: kiristys pystyyn tukipalaa vasten, ensin vasemmalle, sitten oikealle.

8

Naputa valmiit sivut varovasti yhteen ja liimaa. Liitos kestää parhaiten sivusuuntaisliikettä, joten ylös osoittava sivu käännetään sivulle, kun hyllykkö ripustetaan.

Materiaalit

Sormiliitoksiin käytetään 11,1 mm:n kopiointirengasta ja 8 mm:n urajyrsinterää.

Puolipeittosinkkauksiin käyte-tään 15,8 mm:n kopiointir engasta ja 12,7 mm:n sinkkausjyrsinterää.

Aidot sinkkaliitokset vaativat kahta jyrsin teräsarjaa: 11,1 mm:n kopioint i-renkaan 8 mm:n urajyrsinterällä ja 15,8 mm:n kopiointirengasta 12,7 mm:n sinkkausjyrsinterällä.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät yläjyrsintä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät yläjyrsintä. Yläjyrsimeen voi yhdistää lukemattomia teriä, joilla voi tehdä kaikkea koristeleikkauksista levyliitoksiin ja saranoiden koloihin. Esittelemme erilaiset jyrsinterät ja näytämme, miten niitä käytetään.

Video

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Puutyöt