'

Jotta vesihanan voi vaihtaa, sekä lämpimän että kylmän veden tulo on suljettava joko putken sulkuventtiilistä tai hanan liitoskohdassa sijaitsevasta ballofix-sulkuliittimestä.

Sekoittimen liitoskohdassa on liitin, joka on varustettu tiivisteellä, joten tämä kohta on helppo saada tiiviiksi. Sekoitintoimitukseen kuuluu pehmeästä kuparista tehty liitosputki, jonka pinta on käsitelty kromilla.

Tätä putkea joutuu usein lyhentämään pienellä putkileikkurilla tai rautasahalla. Poista leikkuukohdan jäysteet viilalla rautasahan käytön jälkeen. Useat valmistajat käyttävät armeerattuja flex-putkia, joita on helppo käsitellä.

KORJAA NÄIN:

1. Sulje vedentulo sulkuventtiilistä (ballofix)

Irrota vanha hana ja anna ylimääräisen vedenpaineen purkautua. VINKKI: Jos poistovesiputki ja vesilukko ovat työskentelyn tiellä, poista ne irrottamalla suuret muoviliittimet.

2. Avaa molempien putkien liittimet

Pidä tarvittaessa toisella avaimella sulkuliittimestä kiinni, jotta liittimet eivät pyöri turhaan ympäri.

3. Irrota hana pesualtaasta tai pöydästä

Kiinnitystapoja on erilaisia, mutta kaikissa on periaatteessa sama idea. Vedä sekoitin ylös. Jos liittimet eivät irtoa tai liu’u alas, ne voi joutua katkaisemaan.

4. Asenna uusi hana paikoilleen niin

että kupariputkien pituus voidaan mitata suurin piirtein. Jos putket ovat liian pitkät, niihin tulee liian jyrkkiä kulmauksia. Huomaa, että putkien pitää ylettyä noin 2 cm sulkuliittimen sisäpuolelle.

5. Lyhennä kupariputkia pienelläz putkileikkurilla tai rautasahalla

Putkileikkurilla saa siistin viillon. Rautasahaa käytettäessä leikkauskohdan jäysteet ja terävät reunat on viilattava pois. Ne voivat vaurioittaa liittimen tiivistettä.

6. Muotoile putkiin pehmeät kulmaukset

jotta saat putkien päät sopimaan liitoskohtiin. Laita liitin, aluslevy, tukiholkki ja tiiviste paikoilleen ja yhdistä putket liitoskohtiin pelkästään käsivoimia käyttämällä.

7. Tunnustele, ovatko liittimet kierteissä kunnolla

ennen kuin lisäkiristät niitä. Kiristä kunnolla mutta älä väkisin. TÄRKEÄÄ! Kupariputkia ei saa taivuttaa jyrkemmin kuin kuvassa näkyy.