Katkaisemalla saadaan ¾-kivi, jonka pituudeksi tulee 20,25 cm, ja kokonaispituudeksi saumoineen 21,5 cm. Puolikkaan tiilen pituus saumoineen on noin 14,5 cm.

Puolikkaan tiilen pituus vastaa suunnilleen kokonaisen tiilen leveyttä saumoineen. Pienin koko on neljänneskivi, joka sauman kanssa on yhteensä 8 cm pitkä.

Sitä ei käytetä kovinkaan usein, mutta sitä voi joskus tarvita limityksen yhteensovittamiseen. Limitys tarkoittaa sitä tapaa, jolla erikokoiset tiilet liitetään yhteen. Jotta muuraus olisi mahdollisimman kestävä, pystysuorat saumat eivät koskaan saa tulla päällekkäin. Siksi tiilten on oltava limittäin toisiinsa nähden.

Kantavissa muurauksissa saumojen on siirryttävä vähintään neljännes muurauskiven pituudesta. Siirrettyjen kivien muodostamia kuvioita sanotaan limityksiksi. Niitä tunnetaan satoja erilaisia. Kaikkein helpoin limitys tee-se-itse-rakentajalle on ½-kiven limitys ja modulitiilellä 1/3-kiven limitys.

Siinä kuluu vähiten materiaalia, ja sen muuraaminen on helppoa. ½-kiven limityksessä kokonainen muurauskivi siirtyy puolen kiven verran jokaisessa kerroksessa niin, että ne sijaitsevat täsmälleen samalla kohtaa joka toisessa kerroksessa.

Jotta limitys sopisi yhteen, muurin päässä käytetään ½-kiveä. Toinen yleinen limitys on munkkilimitys. Siinä kahta kokonaista kiveä seuraa säännöllisesti yksi puolikas kivi. Näin puolikkaat kivet tulevat samalle kohdalle joka toisessa kerroksessa.

Limitystä on käytetty keskiajalta lähtien, ja se on sekä hyvän näköinen että vankka. Yleensä ottaen limitys näyttää useimmiten sitä paremmalta, mitä yksinkertaisempi se on.