Kuten näkyy, niiden suoruus on tarkistettava moneen suuntaan ennen kuin ne ovat kohdallaan.Kun kulmakivi on asetettu paikalleen, on tarkistettava, että se sijaitsee oikein suhteessa koko muuraukseen.

Muurari käyttää tähän vesivaakaa. Aluksi hän tarkistaa, että kulmakivi on aivan pystysuorassa, sitten hän tarkistaa, että se on alemman kulmakiven suuntaisesti.

Tämän jälkeen tarkistetaan, että se on samassa vaakasuorassa linjassa vastapäisen kulmakiven kanssa. Lisäksi sen on oltava linjassa alemman tiilikerroksen syrjän kanssa. Samat tarkistukset tehdään kulmakiven toiselle sivulle.

Kun kulmakivi on paikallaan, pingotetaan linjalanka ja muurataan tiilikerros valmiiksi. Mitä huolellisemmin kulmakivet on muurattu, sitä helpommin koko muurauksesta tulee suora.