Tässä rakennetaan terassin viereen 30 cm levyinen reunakiveys. Aluksi asetetaan tolppa 30 senttimetrin päähän terassin reunasta. Sama tehdään toisessa päässä. Kaato määritetään vesivaa'an avulla.

Jos reunakiveys tulee talon viereen, sen pitää kallistua talosta poispäin. Koska käytettävät mukulakivet ovat hyvin epätasaisia, ne tulevat 2 cm koholle terassiin nähden.

Kun korkeus on merkitty kumpaankiin tolppaan, niiden väliin pingotetaan lanka, joka merkitsee korkeuden lisäksi myös reunakiveyksen ulkoreunaa.Mukulakiviä varten maata tai soraa kaivetaan noin 5 cm:n syvyydeltä.Nupukivien tapaan mukulakivet ladotaan niin, että suurin osa kivestä tulee soran alle.

Niitä ei saa asetella vaakasuoraan niin, että kivet kallistuvat, kun niillä esimerkiksi kävellään. Reunakiveyksen latominen voi olla melkoinen palapeli, jos se tehdään kunnolla.

Kivien välille ei saa tulla jatkuvia saumoja. Toisaalta kivien kokoa on vaihdeltava. Ja kaikkein paras tulos syntyy käytettäessä erivärisiä kiviä. Jos alusta on liian kova, sitä on pehmennettävä niin, että kivet voi naputella soraan. iviä on varattava aina riittävästi, jotta on varaa valita.

Varsinkin rivin lopussa on tärkeää, että kivet sopivat toisiinsa. Reunakiveys on nyt ladottu, ja kuten muissa päällysteissä, tässäkin saumat täytetään soralla. Jotta kivet pysyvät tukevasti paikoillaan, ne on juntattava käsijuntalla.

Kuten näkyy, kivet painuvat jonkin verran soran sisään. Reunakiveykselle levitetään taas soraa, joka lakaistaan saumoihin.Luonnonkivi näyttää aina parhaalta märkänä. Tässä kivet kastellaan vedellä, jolloin niiden värit pääsevät kunnolla oikeuksiinsa.