Kun tutka on käynnistetty, sitä liikutetaan hitaasti edestakaisin sekä vaaka- että pystysuoraan tutkittavalla alueella. Ensimmäisellä kerralla tutka kartoittaa alueen reagoimatta lainakaan.

Kun se on saanut kuvan seinämateriaalista ja putkista, se alkaa piipata ja vilkuttaa punaista valoa. Tässä se esimerkiksi kertoo, että on löytynyt vierasta ainetta, ja että tällä kohdalla voi porata 2,2 cm:n syvyyteen vahingoittamatta putkea.

Kun seinässä ei ole mitän erityistä, laitteessa palaa vihreä valo. Kun tutka lähestyy vierasta ainetta, se alkaa piipata ja vilkkua.Valo palaa vihreänä, kun vaaraa ei ole lähettyvillä. Ja punaisena kohdissa, joissa ei pidä porata.

Jos laite on aivan vieraan aineen kohdalla, se kertoo, mistä aineesta on kyse ja kuinka syvään voi porata. Tässä se ilmoittaa, että kyseessä on rauta, ja että poraaminen on turvallista 2,5 cm:n syvyyteen saakka.

Kun tutka löytää muoviputken, se ilmoittaa ristillä, että kyseinen materiaali ei ole magneettista eikä johda sähköä. Jos kyseessä on rauta, kuten tässä, symboli kertoo materiaalin olevan magneettista.

Kupariputken kohdalla tutka kertoo jälleen, että materiaali ei ole magneettista ja että poraaminen on turvallista 3,6 cm:n syvyyteen saakka. Tutkaa voi käyttää myös mittaamiseen.

Kun näytön katkoviivalla on tällainen piste, se merkitsee, että vetämällä viivan tutkan reunaa pitkin voi merkitä aivan tarkasti, missä ainetta on. Yleisasetuksen lisäksi tutkassa on erikoisasetukset mm. teräsbetonia ja sekä metallisia että keinoaineista valmistettuja lämpöputkia sekä väliseiniä varten.

Tämä malli maksaa suunnilleen1000 euroa, mutta se mittaa etäisyyksiä paremmin kuin useimmat muut mallit.