Vanhanajan höyläpenkki on jo eläkkeellä ja se on korvattu kätevällä, siirrettävällä työpenkillä. Malleja on monia. Tuotteiden laatu, kätevyys ja hinnat vaihtelevat alkaen kevyen sarjan tuotteista, joista ei ole kuin kepeään nikkarointiin, aina todellisiin höyläpenkkeihin, joita voi myös siirrellä. Työpenkin muotoilu on usein kompromissi, jossa on yhdistetty riittävän iso ja vankka penkki ja toisaalta haluttu turvattu penkin keveys ja sen liikuteltavuus. Tasapainon varmistaminen on vaikeaa, ja siinä monet valmistajista myös epäonnistuvat – varsinkin ne, jotka näyttäisivät kehittäneen oman ratkaisunsa ilmeisesti kiinalaistuotteiden pohjalta. Tavoitteena on ollut valmistaa työpenkki, jota voi kuitenkin vain parhaimmillaan kuvata keskivertotuotteeksi, mutta ponnistelut tuottivat tulokseksi työpenkin, joka on yläosastaan raskas,alkuperäistä epävakaampi ja paljon kalliimpi.