Vain ani harvoin on oikeutettua poistaa pöytäpyörösahan halkai-sukiila ja työskennellä suojaamat-tomalla terällä. Tarkasti ottaen vain sil-loin, kun kappaleeseen on sahattava lovi tai huullos eli kun terän ei ole tar-koitus yltää kokonaan kappaleen läpi.

Edellisellä neljällä oppitunnilla olemme vakuuttaneet, että halkaisu-kiilan ja suojuksen pitää aina olla koneessa paikoillaan ennen kuin sahan saa käynnistää. Tämä pitää edelleen paikkansa, jos puukappale pitää hal-kaista ja jos kyseessä on sahaaja, joilla ei ole paljon kokemusta puuntyöstöko-neista.

Vaarana nimittäin on, että kun juuttumisen estävän halkaisukiilan poistaa, poistaa samalla suojuksen, joka estää sormien tai muiden osien osumi-sen pyörivään sahanterään.

TOIMITUS SUOSITTELEE: Testi upotussaha