Käytä poranteriä oikein

Terä ja poraustapa vaikuttavat ratkaisevasti lopputulokseen. Se koskee niin puuta, betonia, metallia kuin lasiakin. Näytämme, mitä terää pitää käyttää ja miten materiaaleja porataan oikein.

Jos haluat porausjäljestä takuulla siistin, valitse oikea pora ja menetelmä, porasitpa sitten puuta, betonia, kiveä tai lasia. Nyt saat ison nipun vinkkejä, joiden avulla poraaminen onnistuu.

Käytä oikeaa terää

PUUPORAT
Lapiopora (vasemmalla) isoja reikiä varten, kierrepora (oikealla) pienempiin reikiin. Molemmissa on kärkipiikki, joka ohjaa poraa. Ohjaustehtä-vän lisäksi kierre-poran kärki vetää poran puuhun.

TIILI-, BETONI-, KIVIJA LAATTAPORAT
Vasemmalla oleva pora on tarkoitettu reikien poraamiseen kiviseinään iskupora-koneella. Pora on sininen, sillä se on yleispora, jolla voi porata reikiä myös puuhun. Vasarapora (oikealla) on tarkoitettu poravasa-raan, ja sitä käytetään betoniin ja graniittiin.

METALLIPORAT
Vasemmalla olevaa karkais tua poraa käyte tään mm. ruostu matto maan te räk-seen. Oikealla on tavallisempi mus ta HSS-pora, jolla voi porata rautaa, terästä ja pehmei tä materiaaleja kuten alu mii nia ja akryylia.

Näin poraat puuta

Kaksi tapaa välttää puun takapinnan lohkeilu.

On ärsyttävää huomata poraa-misen jälkeen, että puun takapinta muistuttaa kraatteria, koska pora on repinyt reiän reunat rikki.

Tältä voi välttyä kokonaan pienen, takapuolelle kiinnitettä-vän laudanpätkän avulla.

Ylimääräisen laudanpätkän sijaan voit käyttää myös perintei-sempää keinoa: porata molem-milta puolilta. Sekä kierre- että lapiopora on nimittäin varus-tettu kärkipiikillä, joka ohjaa poranterää.

Kun kärkipiikki läpäisee puun takapinnan, nosta pora ulos ja poraa takapuolelta kärkipiikin tekemään pieneen reikään. Menetelmä ei vaadi muu ta kuin hieman huolellisuutta.

1

Kun pora läpäisee puupinnan, pinta saattaa rispaantua, vaikka käyttäisit uutta, terävää puuporaa.

2

Kiinnitä kappaleen alle lauta ja purista osat puristimilla yhteen mahdolli-sim man läheltä porauskohtaa. Poraa sitten kokonaan läpi.

3

Reikä näyttää puun takapinnalla näin siistiltä, kun toimit vinkin mukaan.

1

Poraa lapioporalla ja ole tarkkana, että huomaat, kun kärkipiikki läpäisee kappaleen takapinnan.

2

Lopeta poraus, kun kärkipiikki läpäisee puun takapinnan. Jos poraat varo-vasti, voit aavistaa läpitulon jo etukäteen asettamalla sormen kohtaan, mistä pora tulee ulos.

3

Käännä kappale ja poraa tarkasti kärkipiikin teke mään reikään. Lapio poran sivuleikkurit teke vät reiän reunoista veitsenterävät.

Älä poraa liian syvälle.

On monia syitä pysäyttää poraus, ennen kuin pora läpäi-see kappaleen. Kyseessä voi olla piilotettu tappiliitos, kehyksen ristikko, tai ehkä vain halu välttyä poraamasta seinän läpi naapurin puolelle. Kun syvyysrajoitin on sovitettu oikeaan syvyyteen, tiedät tarkasti, kuinka syvä porausreiästä tulee.

Voit ostaa porakoneeseen asennettavan syvyysrajoittimen, tai rajoittimen, joka kiristetään poranterään. Voit myös työstää sen itse pyörökepin pätkästä.

1

Joihinkin porakoneisiin voi asentaa syvyys-rajoittimen. Kun se osuu kappaleeseen, reikä on juuri sopivan syvä. Joka kerta.

2

Poranterään kiristettävää syvyys rajoitinta käyte-tään usein tappi liitoksissa, mutta sitä voi käyttää myös kviseinätulppien asennuksissa.

3

Syvyysrajoittimen voi tehdä pyörökepistä. Huonona puolena on, että se sopii vain tietyn paksuiseen poraan, eikä sen pituutta voi säädellä.

Kaksi tapaa porata reikä keskelle kahta lautaa.

On monia kohteita, joissa laudat kiinnitetään niin, että niiden väliin jää enemmän tai vähem-män rakoa, esimerkiksi terasseilla ja räystäissä. Jos haluat asentaa lamppuja katon räystäs-laudoitukseen tai sijoittaa aurin-kovarjon jalan keskelle puutar-hapöytää, tarvitset reiän.

Jos reiän pitää olla iso, voit käyttää reikäsahaa ja valmistaa sahakaavan, jonka naulaat kiinni.

Jos sen sijaan haluat porata hieman pienemmän reiän tar-kasti kahden laudan väliin, voit käyttää lapioporaa tai kierrepo-raa. Jos liimaat rakoon puukiilan ja katkaiset sen lautojen tasoon, kun liima on kuivunut, saat täy-sin tasaisen porausalustan.

1

Sopivan kokoisella reikäsahalla sahataan kiekko ohuesta ylijäämäpuusta, esimerkiksi kovalevystä tai vanerista.

2

Kiekko kiinnitetään parilla naulalla niin, että sen keskireikä sijoittuu tarkasti lautojen välisen raon keskelle.

3

Keskireiän ohjatessa reikäsahan keskiporaa reikäsaha pureutuu nopeasti ja varmasti lautoihin.

1

Jos reiän ei tarvitse olla erityisen suuri, voit käyttää lapioporaa. Liimaa rakoon ensin kiila, johon poran kärkipiikki voi pureutua kiinni.

2

Sijoita poran kärkipiikki keskelle kiilaa. Sahaa kiila lautojen päällyspinnan tasoon, kun liima on kuivunut.

3

Nyt voit porata lautojen väliin tarkasti. Poista mahdolliset kiilan jäänteet lopuksi terävällä taltalla.

Näin poraat betonia ja laattoja

Välty jättirei’iltä rapatussa seinässä.

Reiän tekeminen kiviseinään vaatii iskuporakoneen ja kivipo-ran. Jos seinä on rapattu, ja var-sinkin jos rappaus on vanhem-paa perua, iskuporakone voi jät-tää reiän, joka on aivan liian iso. Tämän ehkäisemiseksi on yksin-kertainen niksi: laita iskutoiminto päälle vasta sitten, kun olet porannut vanhan rappausker-roksen läpi. Näin et joudu korjaa-maan seinää jälkeen päin.

1

Jos joudut poraamaan rapattuun pintaan tai kevytbetoniin, aloita poraus aina hitaasti ja ilman isku toimin toa, jotta rappaus ei irtoa.

2

Kun pora on työntynyt rappauskerroksen läpi, jatka iskutoiminnolla. Pienet nopeat iskut vetävät poran nopeammin pinnan sisään.

Poraa betoniin ja graniittiin.

Jos asuntosi on rakennettu beto-nielementeistä, voit ostaa halvan kiviseinäporan, kun haluat ripustaa lamppuja, hyllykköjä ja muita vastaavia esineitä.

Suosittelemme, että vuokraat kunnollisen poravasaran ja ostat pari sopivankokoista vasara-poranterää. Ennen kuin poraat, tee betoniin kolo, jotta vasara-pora ei pääse liukumaan.

1

Merkitse porauskohta ja esiporaa perinteisellä kiviporalla ilman iskua, kunnes pinnassa on kolo vasaraporalle.

2

Jatka poraustyötä vasa-raporalla, joka hakkautuu tasaiseen tahtiin betoniin.

3

Voit porata reiän piha-kiveen, kun käytössäsi on poravasara ja oikea poranterä.

Ohjaa pora keraa-miseen laattaan.

Keraamisissa lattia- ja seinälaa-toissa on todella sileä pinta ja hyvin huokoinen ydin. Kiviporan tylppä kärki ”liukuu” helposti pois porauskohdasta ja jättää peruuttamattomia naarmuja. Ongelman voi ratkaista laitta-malla laattaan teipinpalan. Teippiin on myös helpompi tehdä merkintöjä kuin laattaan.

1

Kiinnitä teippi ja merkitse porauskohta. Poraa hitaasti ja ilman iskua. Jos reiän pitää olla iso (Ø 10-12 mm), aloita pienemmällä, esim. 6 mm:n kiviporalla.

2

Kun ohut pora on läpäis-syt kovan pinnan, teipin voi poistaa ja poraamista voi jatkaa halutulla porapaksuu-della. Iskutoimintoa käytetään, kunnes reiän koko on oikea.

3

Jos laattojen takana on betoniseinä, vaihda poravasaraan. Tee se vasta sitten, kun laatassa oleva reikä on oikean kokoinen, muussa tapauksessa laatta halkeaa.

Näin poraat metallia

Poraa metalliin pistepuikon ja öljyn avulla.

Metalliporan pieni kärkikulma hankaloittaa porauksen aloitta-mista. Ennen kuin kohdistat poran ja alat porata, tee pieni kolo, jotta pora ei liu’u sivulle ja reikä synny lopulta täysin toiseen kohtaan kuin halusit. Kolo tehdään vasaralla ja nk. pistepuikolla, teräspuikon kärjellä, joita voi ostaa muuta malla eurol la. Osta laadukas pora, niin se kestää pidempään. Tylsä pora jättää kolmiomaisen reiän.

1

Pistepuikko on jättänyt pienen pisteen, pienen kolon poran ohjaami seksi. Näin pora ei liu’u sivuun.

2

Käytä leikkuuöljyä. Se pi tää poran terävänä ja jäähdyttää poraa ja kappaletta. Tiputa reikään öljyä säännölli-sin väliajoin ja poraa hitaasti.

3

Kun poraat oikealla nopeudella (pienellä) ja öljyät terää säännöllisesti, lastut leikkautuvat spiraalimaisesti, kuten kuvasta näkyy.

Poraa ohueen metallilevyyn.

Kun pora pureutuu ohuen metallilevyn läpi, sillä on taipumus vetää levyä ylöspäin. Näin syntyy hieman epäsiisti reikä, joka ei ole muodoltaan pyöreä. Lisäksi vaarana on, että loukkaat itsesi. Tämän voi välttää käyttä-mällä apulautaa. Menetelmä sopii myös ohuisiin akryyli- ja muovilevyihin.

1

Vältä tilanne, jossa pora vetää metallilevyä ylös-päin ja vaurioittaa reikää.

2

Kiristä metallilevy puule-vyn ja laudan väliin. Näin metallilevy ei pääse nouse-maan ylöspäin.

Näin poraat lasia

Poraa lasiin kiviporalla.

Jos haluat jostakin syystä porata lasilevyyn tai peiliin reiän, selviät tehtävästä, kun sinulla on vähän kittiä ja uusi kivipora.

Lasi on asetettava vaakatasoon, jotta vesi ei valu siltä pois. Aseta lasilevy matolle, niin se ei halkea. Esiporaa kolo ohuim-malla porallasi, ennen kuin poraat varsinaisen reiän. Näin pora ei pääse liukumaan.

1

Työstä kitistä rengas porauskohdan ympärille. Kaada rinkulan keskelle vettä jäähdytysnesteeksi.

2

Poraa pienellä nopeu della uudella (terävällä) kivitai yleisporalla. Kun vesi valuu ulos, pora on läpäissyt lasin.

3

Kivipora jättää hienon, rajatun reiän. Hieman harjoiteltuasi opit painamaan poraa juuri sopivan kovaa.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Porakone