V esivaa’asta saa huomattavasti enemmän irti, jos valitsee digitaalisen mallin. Digitaalinen laite tarjoaa nimittäin tietoja, joita ei tavallisen ”analogisen” mallin pienestä kuplasta voi lukea. Valitse digitaalinen vesivaaka ”analogisen” sijaan, jos aiot esimerkiksi mitata kattokourujen kaltevuuden ja selvittää tarkat mitat millimetreinä per metri tai prosentteina. Jos haluat mitata katon kaltevuuden, saat luvun selvillä asteina, ja yksinkertaiset mallit pystyvät näyttämään myös amerikkalaisen tuumamitat per jalka, jos haluat jostakin syystä käyttää näitä mittoja. Digitaalinen vesivaaka ei myöskään ole niin riippuvainen itse profiilin pituudesta. Kolme astetta on kolme astetta, mitattiinpa se 60:n tai 120 senttimetrin matkalta. Kaikki testaamamme mallit toimivat myös kuten tavalliset libellivesivaa’at. Tämän vuoksi testasimme myös libellien näkyvyyttä ja tarkkuutta, pintamateriaalin laatua yms. Mutta siinä missä ”analogisten” mallien pitäisi kestää tikkailta putoaminen, digitaalinen vesivaaka on pikemminkin herkkä sähköinen työkalu kuin kaiken kestävä mittaväline. Toisaalta digitaalisen vesivaa’an voi kalibroida, jos sen tarkkuus ajan myötä heikkenee. Tämän voi harvoin tehdä ”analogisille” malleille. Kuudesta testaamastamme mallista viisi selvisi loistavasti ja sai hyvät pisteet. Vain halvimman mallin tarkkuudessa ja toimintojen ja hienouksien laadussa oli toivomisen varaa. Myös sen kalibrointi osoittautui todelliseksi haasteeksi. Jos haluat investoida digitaaliseen vesivaakaan, katso mistä toiminnoista sinulle voisi olla hyötyä, esimerkiksi muistista tai kaltevuusarvosta.