Rakennusohjeet
Helppo
Vaikea

Monien vanhojen talojen kellaritilat ovat hyvin matalat. Seisomakorkeutta voi kuitenkin saada lisää, kun purkaa vanhan välikaton ja nostaa uuden katon palkkien väliin. Tämän jälkeen tila näyttää kauttaaltaan huomattavasti korkeammalta. Uuden katon myötä voidaan kohentaa myös lämpöeristystä. Tämä katto rakennetaan teräskiskoista, jotka kiinnitetään palkkeihin. Palkkien välitilat täytetään mineraalivillalla ja peitetään sen jälkeen kahdella kipsilevykerroksella, jotka kiinnitetään teräskiskoihin. Kipsilevyille voi rakentaa alustan myös laudoista, mutta teräskiskojen käyttö on nopeampaa. Kiskot voi katkaista sopivan pituisiksi.