Radioaktiivista kaasua radonia löytyy useimmis-ta asunnoista, joten mitä todennäköisimmin sitä on myös sinun talosi alla. Kaasu on luonnollinen osa maaperää, ja se työntyy talon sisään kellarin ja pe-rustusten epätiiviistä raoista. Tär-keintä on tietää, mikä on hengitet-tävän ilman radonpitoisuus.