5 ilman vaihtotapaa

Kosteus on paha tikki kylpyhuoneessa. Jos haluaa välttyä homeongelmilta, on huolehdittava tehokkaasta ilmanvaihdosta. Tässä on muutama vaihtoehto.

Rakentamismääräyksissä edellytetään, että rakennuksen ilma vaihtuu joka toinen tunti. Vanhoissa ja heikosti tiivistetyissä rakennuksissa määräykset yleensä täyttyvät helposti, mutta samalla myös lämpö pääsee harakoille. Tästä syystä uudet talot rakennetaankin tiiviiksi, eikä niissä ole tämänkaltaista "luonnollista" ilmanvaihtoa. Ilmanvaihdosta onkin huolehdittava muilla keinoin.

TOIMITUS SUOSITTELEE: 15 homemyyttiä

Hyvään ilmanvaihtoon kannattaa sijoittaa

Puutteellinen ilmanvaihto voi aiheuttaa homesientä, joka ilme- nee vaaleanharmaana, mustana, kellertävänä, punertavana tai vihertävänä untuvaisena kasvustona. Homesienikasvustoa esiintyy yleensä katonrajassa, kylmissä ulkoseinissä sekä sei- nien ja lattioiden välisissä pehmeissä saumoissa.

Toisin kuin lattiasieni, homesieni ei voi saada taloa romahta- maan yhtäkkiä. Sen sijaan se aiheuttaa pahaa hajua ja värjäyty- miä, joista on vaikea päästä eroon. Homesieni-itiöt voivat myös aiheuttaa terveyshaittoja, kuten sivuontelotulehdusta, hengi- tysvaikeuksia, päänsärkyä sekä hengitystie- ja silmä-ärsytystä.

LUE LISÄÄ: Estä poistoputken kondensoituminen

Näin vältät homesienet

Paras ase taistelussa homesieniä vastaan on ilmanvaihto. Tehokkain keino on voimakas mekaaninen ilmanvaihtolaite, joka syöttää kylpyhuoneeseen muusta asunnosta otettua lämmintä ja kuivaa ilmaa. Ikkunan avaaminen voi myös saada aikaan saman vaikutuksen, mutta ikkunoita ei saa pitää auki ilmanvaihtolaitteen ollessa käynnissä. Kun kylmä ulkoilma sekoittuu lämpimään sisäilmaan, kosteutta alkaa tiivistyä pinnoille välittömästi.

Ilmanvaihdon riittävyyden voit tarkistaa itse: Jos huuru haih-tuu ikkunoista ja peileistä puolessa tunnissa, ilmanvaihto on riittävä. Jos ei, sitä on parannettava.

LUE LISÄÄ: Lattiasieni on näin vaarallinen!

1. Lautas- ja läppäventtiilit

Voit porata ulkoseinään reiän ja asentaa siihen pyöreän lautasventtiilin tai nelikulmaisen läppäventtiilin. Molemmat näistä päästävät ilmaa huoneeseen ja huoneesta, mutta lautasventtiili aiheuttaa vähemmän vetoa kuin läppäventtiili. Venttiili asennetaan kuten mekaaninen ilmanvaihto-laite: ulkoseinään porattuun reikään.

2. Rakoventtiil

Ikkunan yläreunaan voidaan asentaa pitkänomainen rakoventtiili, jonka tuuletusaukkoa suurentamalla ja pienentämällä tuuletusta voidaan säätää.

3. Oviventtiil

Nykyaikaiset väliovet eivät ulotu aivan lattiaan asti, vaan ilma pääsee vaihtumaan niiden alareunassa olevasta raosta. Vanhoihin lattiaan asti ulottuviin oviin voidaan asentaa venttiili, joka ajaa saman asian.

4. Läpivet

Halvin ratkaisu on vanha kunnon läpiveto koko talossa 2-3 kertaa päivässä 5-10 minuuttia kerrallaan. Erityisesti kylmänä vuodenaikana ikkuna kannattaa sulkea 5-10 minuu-tin tuuletuksen jälkeen, sillä muutoin huonekalut ja seinät jäähtyvät liikaa ja lämmitys tulee kalliiksi.

5. Mekaaninen ilmanvaihto

Varmimman ilmanvaihdon takaa mekaaninen ilmanvaihto-laite. Niiden hinnat vaihtelevat muutamasta kympistä useisiin satoihin euroihin. Hinta riippuu laitteen edistyneisyydestä - tarvitaanko vain kylpyhuoneesta kosteaa ilmaa imevä laite vai koko talon kattava ilmanvaihto- ja lämmöntalteenottolaite.

Etuna on, että laite toimii automaattisesti. Sinun ei siis tarvitse muista avata ja sulkea ikkunoita. Haittoja puolestaan ovat melu ja laitteen sähkönkulutus.

Pelkästään kosteuden ja homesienet poissa kylpyhuo-neesta pitävä laite ei kuitenkaan ole suuri investointi. Puu-talossa voit sitä paitsi tehdä asennuksen itse. Asennus kivitaloon on hieman monimutkaisempaa. Siihen tarvitaan mm. timanttipora, jolla saa porattua reiän kovan kiviseinän läpi.

Jotta kylpyhuoneeseen ei muodostuisi alipainetta laitteen ollessa käynnissä, on huolehdittava siitä, että tilaan tulee korvausilmaa esimerkiksi oven alaosassa olevasta raosta.

Ohjausmekanismit

Sähköisiä ilmanvaihtolaitteita voidaan ohjata monilla tavoilla. Yksinkertaisissa laitteissa on katkaisija, josta laite kytketään päälle ja pois. Poiskytkennässä on parin minuutin viive, joten laite ei kytkeydy pois välittö-mästi virtaa katkaistaessa. Tällaiset laitteet on kuitenkin helppo unohtaa päälle, jolloin sähköä kuluu turhaan.

Jos haluat välttyä ylimääräi-siltä sähkölaskuilta, kannattaa hank-kia aikakytkennällä, liiketunnistimella tai (kylpyhuoneen kannalta olennaisimmalla) kos-teustunnistimella varustettu laite. Kosteustunnistimella varustettu ilmanvaihtolaite kytkeytyy päälle, kun ilmankos-teus saavuttaa tietyn tason, esimerkiksi peseytymisen aikana. Laite käy, kunnes kosteus on laskenut normaalille tasolle.

LUE LISÄÄ: Asenna kylpyhuoneeseen tuuletin

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Ilmastointi