Korjaa vanhasta upea portaikko

Huonokuntoisten kellarinportaiden kunnostamisessa ei ole kyse vain siistin sisäänkäynnin luomisesta. Portaiden rappeutuminen pysähtyy, ja näin säästytään yleensä kalliiksi käyviltä korjausurakoilta.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää
Hinta
40 euroa

Johdanto

Kun kellarinportaiden betoni alkaa halkeilla, siitä ei hyvä seuraa. Vaurioituminen vauhdittuu, kun vesi tunkeutuu pakkasilla halkeamista yhä syvemmälle betonin sisään. Voit kuitenkin pysäyttää portaiden rapistumisen melko yksinkertaisin keinoin paikkaamalla reiät ja rappaamalla pinnat – vaikka työstäisit pehmeää laastia ensimmäistä kertaa elämässäsi.

Tämän talon portaille on käynyt juuri näin. Niitä on korjattu ennenkin ja pahimmat askelmien halkeamat on paikattu ja seinustat maalattu kertaalleen. Vesi ja kosteus löytävät kuitenkin ajan kuluessa uusia reittejä betonin sisään, joten paikat eivät kestä kauaa. Tällä kertaa ryhdymmekin perusteellisempaan korjaukseen ja uudistamme vanhat betoniportaat huolellisesti. Reikien paikkaamisen ja pystypintojen rappaamisen lisäksi laatoitamme askelmat klinkkereillä.

Portaista tulee siistit, ja korjaus on tiivis, pakkasenkestävä ja pitkäikäinen. Valitsemalla hieman tavanomaisesta poikkeavat materiaalit voit varmistaa, että rappaus kiinnittyy tehokkaasti
alustaan, ja työn jälki on
ammattimaisen kestävää.

Ohjeet

01
Kolojen täyttö 8 Vaihe

Askelmat korjataan vasta sitten, kun portaiden perusta on kunnossa. Rappaus ei saa olla mistään irti, eikä sen pinnan alle saa päästä mistään kohdasta vettä.

Työjäljen ei tarvitse näyttää kauniilta, mutta on tärkeää, että pinnoista saadaan lujat, tasaiset ja tiiviit. Pienet halkeamat kaavitaan auki, jotta ne voidaan täyttää tiiviisti. Isommat vauriot puhdistetaan ja paikataan huolellisesti.

Käytämme valmisma te riaaleja, mikä on paljon varmempaa kuin jos yrittäisi itse löytää oikean sekoitussuhteen. Ny -kyi siin betoniseoksiin on myös lisätty aineita, jotka lisäävät lu juut ta ja paranta-vat tiiviyttä ja kiinnittymistä.

1

Poista kohoumat ja irtomateriaali betoniportaista ja seinustojen pinnoilta. Työ sujuu helposti ja nopeasti hiomakoneen hiomakuppia käyttämällä. Vanhan maalin on oltava kunnolla kiinni, jos se halutaan jät tää pintaan - näin korjauslaasti kiinnittyy hyvin.

2

Tarkista askelmat ja seinustat na-put telemalla vasaralla. Jos betoni tai rappaus on irti, kuuluu ontto ääni. Naputtele kaikki ontolta kuuluvat betoni- ja rappauspinnat auki vasaralla ja taltalla.

3

Puhdista ja sivele kaikkiin lohjenneisiin pintoihin ohut kerros betonitasoitetta (A). Tasoitteen pitää olla niin laihaa, että sen voi sivellä pintaan. Alusta kannattaa yleensä jälleen kostuttaa, niin se ei ime tasoitteesta kaikkea vettä.

4

Täytä pienemmät reiät ja kolot yhdellä kerralla. Paina hienoa betonitasoitetta (B) (raekoko 0-2 mm) laasti kauhalla huolel li sesti kolojen pohjaan ja silota tasoitepinta.

5

Isommat reiät täytetään useam-massa erässä. Käytä mieluusti kar-keampaa betonia (esim. 0-4) syviin kohtiin ja täytä ne useampaan kertaan. Paina ensim-mäinen kerros tiiviisti pohjaan. Jätä pinta karkeaksi seuraavaa kerrosta varten.

6

Seuraavan kerroksen tarttumista voi parantaa betonin kiinnitys-aineella (C). Heti kun korjaus on kovettunut niin paljon, että se on kiinteä, sivele sen pintaan betonin kiinnitysainetta.

7

Rujommat korjaukset katetaan silotekerroksella. Taas kannattaa käyt-tää hienorakeista tasoitetta (B). Nyt ei tarvita isoa raekokoa tukea antamaan. Hienompi-rakeisen voi sivellä ohuek si kerrokseksi. Se on myös helpompi silottaa.

8

Isot alueet silotetaan betoni-tasoitteella (B) teräslastaa käyttäen. Kun tasoite on asettunut niin paljon, että kevyestä sormenpainalluksesta ei jää jälkeä eikä tasoite valu, pinnan voi käsitellä rappaushiertimellä.

02
Rappaa pinnat 5 Vaihe

Kun perusta on korjattu ja betoni on saanut kovettua, seinustat ja nousut siistitään uudella, tasaisella betoni-pinnalla. Uusi kiinteä pintakerros suojaa betonia paremmin myös sen sisään pyrkivältä vedeltä.

Koska perusta on tehty betonista, valitsimme nopeakovetteisen korjaus-laastin rappauskerroksen tekoon. Kor-jauslaasti on vahvaa, sitä on helppo levittää ja se kiinnittyy hyvin. Pinta saattaa kylläkin jäädä hiukan läikikkääksi, mutta tämän voi ratkaista viimeistele-mällä työn maalaamalla nousut ja seinustat sokkelimaalilla.

1

Sekoita korjauslaasti porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä. Kun laastia käytetään rappaukseen, siitä sekoitetaan hieman pakkauksen ohjeita ohuempaa. Koostumus muistuttaa puuroa.

2

Sivele seinustoille (D) ja nousuille (E) ohut kerros korjauslaastia. Silota laastipinta teräslastan reunalla tasaiseksi ja yhtenäiseksi.

3

Silota pinta sienellä, rappauslastalla tai huopahiertimellä riippuen haluamastasi pintarakenteesta. Odota 10-15 min, kunnes laastiin ei jää sormenpainaumia, ennen kuin työstät pinnan. Kostuta lastaa tai sientä tarpeen mukaan.

4

Maalaa ensimmäinen kerros. Kun korjauslaasti on täysin kuivunut, voit maalata seinustat ensimmäisen kerran sokkelimaalilla (J), ennen kun jatkat nousujen maalaamisella.

5

Maalaa myös nousut (J). Aloitamme pian nousuihin yhdistyvien askelmien laatoittamisen ja saumaamisen. Kun nousut maalataan jo etukäteen, rajapinnat on helpompi maalata siisteiksi myöhemmin.

03
Asenna klinkkerit 8 Vaihe

Kun asennat klinkkereitä ulos, huomioi, että ne jäävät sadeveden ja pakkasten ar moille. Routavauriot iskevat portaisiin, jos sade- ja sulamisvedet pääsevät klinkkereiden alle.

Klinkkerin ja alustan välinen tila tulisi saada täytettyä tiiviisti laattalaas-tilla, jotta vedelle ei jää tilaa. Levitä laas-tia tämän jälkeen laatalle ja alustalle.

Voi myös olla hyvä idea valita vaalea klinkkeri, jotta laasti ei altistu suurille lämpötilamuutoksille, kun aurinko paistaa laattoihin.

1

Mittaa askelmat ja päätä, miten asennat klinkkerit. Muista laskea mukaan saumavarat sekä laattojen välissä (yleensä 3-5 mm) että seinustaa ja nousuja vasten (yleensä 5-8 mm). Nämä klinkkerit työntyvät 3-5 mm etureunan yli.

2

Merkitse laattoihin (G) leikkaus­ linjat. Mittaa, jotta osaat leikata linjan niin, että käytettäväksi tarkoitetusta laatasta tulee varmasti oikean kokoinen.

VINKKI: Käytä spriitussia. Viiva pysyy työs­ tön ajan, sillä se ei lähde pesemällä pois.

3

Leikkaa laatat. Jotkin laatat ja klink­ ke rit voi katkaista laatta leik ku rilla. Se naarmuttaa laattaan katkaisu linjan, jota pitkin laatan voi napsauttaa kahtia. Märkä­ leik ku ri katkaisee laatan siis tisti. Käänteet voit työstää kulmahiomakoneella.

4

Koesovita klinkkereitä, ennen kuin ryhdyt kiinnittämään niitä. Pidä yksit­ täi set klinkkerit järjestyksessä, jotta tiedät mihin kukin niistä sijoittuu - voit vaikka numeroida ne.

5

Sekoita laattalaasti (F). Käytä elas­ tis ta, ulkokäyttöön tarkoitettua laat ta­ laastia. Sekoita siitä ohjeita laihem paa, sillä sitä levitetään sekä laattaan että alustaan.

VINKKI: Kaada ämpäriin ensiksi oi kea vesi­ määrä, niin laasti on helpompi sekoittaa.

6

Levitä laasti (F) laatalle ja askel­ malle. Aloita yläportaasta, niin et astu asetetuille laatoille. Harjaa askelmat ensin puhtaaksi. Levitä laasti aluksi lattalastalla ja vedä sitten laatan ja askelman pintaan urat sopivan kokoisella hammaslastalla.

7

Paina klinkkeri (G) paikalleen. Tämä on työn onnistumisen kannalta ratkai­ seva vaihe. Käännä ja paina klinkkeriä niin paljon, että olet varma, että sen alle ei jää ilmareikiä. Muista, että klinkkereiden täytyy työntyä hieman askelman reunan yli.

8

Puhdista saumat laastista. Kun laastia pursuu ulos kaikista saumoista, saumat ovat oletettavasti täynnä laastia. Puhdista sauma heti, jotta laasti ei myöhemmin näy saumojen reunasta, ja pyyhi laatat liinalla puhtaaksi.

04
Täytä saumat 3 Vaihe

1

Täytä saumat saumalaastilla (H), kun laasti on saanut kovettua vuoro-kauden tai mieluummin kaksi. Käytä saumalaastia, joka käyttöohjeiden mukaan sopii saumaleveyteesi ja täytä kaikki laatan ympärillä olevat saumat.

2

Pese ylimääräinen saumamassa pois sienellä, kun massa on kiinnitty-nyt. Väännä sieni puhtaaksi puhtaassa ve-dessä. Kiillota loput kalkki jään teet kuival la liinalla. Maalaa lopuksi seinustat ja nousut.

3

Viimeinen maali-kerros viimeistelee portaiden ilmeen. Nyt ne ovat yhtä siistit kuin upouusina!

Materiaalit

Betonitasoite (hieno ja karkea)
• Paisuntakerros (A)
• Kolojen ja halkeamien (B) täyttö

Betonin kiinnitysaine (tarvittaessa)
• Tehostaa kerrosten kiinnittymistä (C)

Nopeasti kovettuvaa korjauslaastia
• Seinustojen rappaus (D)
• Nousujen rappaus (E)

Elastista laattalaastia
• Askelmien klinkkerit (F)

Roudan kestäviä klinkkereitä
• Askelmat ja mahdollinen edusta (G)

Elastista saumalaastia
• Klinkkereiden saumat (H)

Sokkelimaalia
• Seinät ja nousut (J)

Erikoistyökalut:

• Kulmahiomakoneen hiomakuppi
• Laastikauha
• Teräslasta
• Rappaus/huopahierrin
• Laattaleikkuri
• Tussi
• Hammaslasta, 4 mm ja 8 mm
• Porakone + vispilä

Vie aikaa

2-4 päivää + kuivumis- ja kovettumisaika

Hinta

Noin 40 €/porrasaskelma

Vaikeusaste

Hanke ei vaadi paljon koke-musta, ja tarjoaa hyvän mahdollisuuden oppia muu-raamaan ja laatoittamaan.

Piirustus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.