Nyt nähdään, että yläpuolinen lattia viettää hieman. Siksi pitää mitata aukon leveys. Sitten sahataan mdf-levystä tarvittavan kokoinen pala. Korkeutta ei sahata vielä lopulliseen mittaan.

Levyn kohdalle osuu ruuveilla kiinnitetty metallihela. Levy painetaan paikalleen ja tarkistetaan, että se on vaaterissa. Helan kohdalle mdf-levyyn piirretään merkki. Mdf-levystä sahataan pistosahalla vastaavan kokoinen pala pois.

Nyt levy asettuu paikalleen helan ympärille. Tässä vaiheessa sitä ei kuitenkaan vielä ruuvata paikalleen. Ensin on kiinnitettävä pari kiilaa metallihelan kummallekin puolelle. Tässä kiinnitetään vielä pari kiilaa poikkipuun keskelle ja toiseen kulmaan, jotta kattoluukku pysyy oikeassa kohdassa painamatta helaa. Aukon reunaan asetetaan tukilista ja ruuvataan se tiukasti kiinni palkkiin 70 mm:n ruuveilla.

Lista tukee luukkua, jonka päällä portaat lepäävät. Kattoluukku kiinnitetään sopivan kireälle parilla pikaliittimellä ja sen päälle asetetaan vatupassi. Nyt levyä naputellaan paikalleen, kunnes se on vaaterissa.

Tässä levyyn piirretään suuntapiirtimen avulla viiva, joka seurailee ullakon hiukan vinoa reunaa. Nyt piirretään merkkiviiva koko levyn pituudelta, ja sahataan viivaa pitkin pistosahalla. Jälleen kokeillaan, että levy on vaaterissa ja riittävän suorassa seinäpintaan nähden.

Sitten tarkistetaan vielä, että levyn alaosa on suorassa. evy on yläreunasta hiukan vinossa, joten se tuetaan pienellä kumikiilalla, kunnes peitelevy on täysin suorassa. Vastakkaiselle sivulle tehdään samoin, mutta tässä ei tarvita kiilaa. Tiiliseinän puolelta aukko on mdf-levyä pidempi. Siksi siihen tehdään uraliitos. Sillä tavoin levyjä voi jatkaa.

Tässä levyyn kiinnitetään irtonainen urospontti, ja sitä varten levyn päihin piirretään ohjausmerkit. Sitten ura jyrsitään kahden merkin väliin. Urospontti sopii koloon täydellisesti. Sitten piirretään levyn korkeus muurin viereen; peitelevyn on oltava linjassa sen kanssa sekä ylä- että alapuolelta.

Mdf-levyyn piirretään viiva, jota pitkin se sahataan oikean korkuiseksi. Seinä on melko epätasainen, joten siihen on vaikea kiinnittää ruuveja. Siksi on hyvä merkitä kuusi kohtaa, joihin poraaminen onnistuu. Vastaavat kohdat merkitään mdf-levyyn. Sitten merkkien kohdalle porataan reiät.

Nyt peitelevyn voi kiinnittää paikalleen ruuvinvääntimellä. Sitten porataan reiät muuriin peitelevyssä olevien reikien kautta Levy kiinnitetään X mm:n ruuveilla. Jokaisen kiinnitetyn ruuvin jälkeen on vielä hyvä tarkistaa, että levy on varmasti suorassa. Sitten valmistellaan seuraavat levyt. Joissakin kohdissa levy tulee viistoa seinää vasten, joten tarvitaan uusia mittoja. Tässä mitataan levyn leveys ylä- ja alareunassa.

Sitten asetetaan vatupassi levyn reunalle ja säätökulmain vinoa seinää varten. Näin saadaan selville seinän kaltevuusaste. Yläreunan leveys merkitään mdf-levyyn ja säätökulmaimeen otetun mitan avulla piirretään viistotus.Pistosahan ohjainta kuljetetaan lyijykynäviivaa pitkin ja sahataan levy oikeaan kokoon.

Koska viistotus ei ala aivan levyn alareunasta, alin leveys merkitään levyyn ja sahataan merkin kohdalta. Nyt voi olla varma, että kappale sopii viistoon seinään. Sitten levyyn jyrsitään ura niin, että se sopii yhteen viereisen levyn kanssa.

Kuten edellä, tiiliseinästä etsitään pari sopivaa porauskohtaa ja niiden sijainti merkitään mdf-levyyn. Ja jälleen porataan. Nyt kaksi levyä voidaan yhdistää. Urosponttiin sivellään liimaa ja se asetetaan naaraspontin sisään. Liimaa levitetään myös toisen levyn naarasponttiin, joten kappaleet tarttuvat lujasti toisiinsa kiinni. Levyt napautetaan paikalleen. Sitten porataan reiät ja ruuvataan levyt tukevasti kiinni.

Näin viimeinenkin levy on paikallaan. Mdf-levy kiinnitetään nyt naulalla, jotta levyn ullakon puoleinen sivu voidaan piirtää levyyn. Nyt mitataan myös metallihelan paikka, jotta sille voidaan sahata kolo levyn reunaan. Sitten mitat siirretään mdf-levyyn. Kannattaa tehdä hiukan tarvittavaa suurempi kolo. Levyyn piirretään kolo ja se leikataan monitoimileikkurilla. Kolo viimeistellään siistiksi vasaralla ja taltalla. Vielä hiukan liimaa levyn päähän ja levy paikalleen.

Nyt toimitaan samalla tavalla kuin edellä: tarkistetaan, että levy on vaaterissa ennen sen kiinnittämistä paikalleen ja varmistetaan muovikiiloilla, että se pystyy suorassa. Kulma tehdään samalla tavalla uros- ja naarasponteilla, mutta tässä riittää, kun levy kiinnitetään palkkiin naulapyssyllä.

Nyt pitää enää vain kiinnittää peitelevy vinolle seinälle. Levy kiinnitetään tässä kahdessa osassa, sillä seinä ei ole vino koko matkalta. Ensin mitataan alimman kohdan leveys ja korkeus. Näin levystä tulee joka kohdasta oikean levyinen. Tässä vaiheessa se sahataan oikeaan korkeuteen, mutta siihen jätetään reilusti korjaamisen varaa, sillä ullakko viettää, eikä toinen reuna ala samalta korkeudelta.

Se reuna, joka tulee vinoa seinää kohti, sahataan jiiriin niin, että se asettuu kauniisti seinää vasten. Sitten levy asetetaan seinää vasten. Kummallekin sivulle tehdään merkki peitelevyn aloituskohtaan. Sitten piirretään merkki nurkkien väliin. Näkyy selvästi, että levy ei ala joka sivulla yhtä alhaalta.

Sitten sahataan merkkiviivaa pitkin pistosahalla ja levitetään liimaa jiiriin sahattuun reunaan ja sivuille ja painetaan levy paikalleen. Levy kiinnitetään muutamalla naulalla, ja nyt porrasaukon reuna on levytetty.