Onnistuneet portaat

Portaat voivat olla liian jyrkät, epämukavat tai jopa vaaralliset kulkea, jos niiden mittasuhteet eivät ole kunnossa. Portaista on kuitenkin helppo tehdä miellyttävät kulkea, kunhan vain noudattaa valmista porraskaavaa.

Jos porrasaskelmien välit ovat liian pitkät tai askelmat hyvin kapeita, portaita on epämiellyttävä kulkea. Sopivan kulkurytmin löytäminen on vaikeaa ja ehkä kapeimmille askelmille jalka ei kerta kaikkiaan edes mahdu.

Helppokulkuisten portaiden teko ei kuitenkaan vaadi sen suurempia insinöörin taitoja. Yksinkertainen kaava auttaa rakentamaan portaat kuin portaat. Perussääntö on selkeä: aikuisen ihmisen askelpituus on 63 senttimetriä. Loppu on puhdasta matematiikkaa.

TOIMITUS SUOSITTELEE: Portaiden kestävä maalaaminen

Hyvät portaat

  • Noudattavat porraskaavaa
  • Askelmien välinen nousu on 15-18 cm
  • Askelmien syvyys on vähintään 25 cm
  • Portaiden kaltevuus ei ylitä 40 astetta
  • Askelmat ovat riittävän leveitä isojalkaisillekin - myös alaspäin laskeuduttaessa.

63 cm - 2 x nousu = etenemä

Lähtökohtana on, että ”keskivertoaske-leen” pituus on 63 cm. Nousu on kahden etenemän välinen etäisyys toisistaan korkeussuunnassa.

Askelmalla tarkoitetaan askelman sy-vyyttä mitattuna askelman etureunasta seuraavan askelman etureunaan (kun etenemä sen sijaan tarkoittaa koko as-kelman syvyyttä mukaan lukien se osa askelmaa, joka jää seuraavan askelman ulkoneman alle). Nousu, eli askelmasta laskettu etäisyys seuraavan askelman yläpintaan, pitäisi olla 15-18 cm ja se ei saisi ylittää 19 senttimetriä.

Esimerkki: Portaat, jotka vievät 155 senttimetriä maanpintaa korkeammalla olevalle terassille. Luku 155 cm jaetaan sillä askelma-määrällä, joka portaisiin halutaan. Por-taiden nousu ei saa olla yli 19 cm.

Portaat 7:llä askelmalla

Jos portaisiin halutaan 7 askelmaa, kaavaksi tulee: 155 cm : 7 = 22,1 cm.

Eli jokaisen askelman välinen nousu on 22,1 cm. Kerro nousu kahdella kaavan mukaisesti ja vähennä saamasi tulo luvusta 63.

63 - 44,2 = 18,8 cm, joka on etenemän pituus.

Tuloksena liian jyrkät portaat liian kapeilla askelmilla.

Portaat 8:lla askelmalla

Jos portaisiin tulee 8 askelmaa, kaava on:

Nousu: 155 cm : 8 = 19,4 cm

Etenemä: 63 cm - 38,8 cm = 24,2 cm

Lopputuloksena on hyvät portaat hyvillä as-kelmilla, mutta hieman liian jyrkät. Etenemä jää sallittua lyhyemmäksi ja nousua on liikaa.

Portaat 9:llä askelmalla

Nyt kokeillaan 9:n askelman portaita:

Nousu: 155 cm : 9 = 17,2 cm

Etenemä: 63 cm - 34,4 = 28,6 cm

Näistä tulee erinomaiset portaat, joita on mukava nousta, ja joiden riittävän leveille askelmille jalka mahtuu hyvin.

Aina ei voi onnistua

Joidenkin rappusten mallia, esimerkiksi kellarin, voi hankaloittaa seinä, joka määrää portaiden pituuden. Tällöin ideaaliportaista on ehkä tingit-tävä ja tyydyttävä parhaisiin mahdollisiin.

Esimerkki: Kellarinportaat saisivat olla vain 200 cm pitkät, mutta ylhäältä alas on matkaa 250 cm.

Jos valitset 10 askelmaa, kaava on:

Nousu: 250 : 10 = 25 cm.

Etenemä: Jokainen etenemä on 63 - 50 = 13 cm. Surkeat portaat kulkea, mutta harvemmalla askelmäärällä nousu on vielä suurempi ja useammal-la askelmalla taas etenemät kapenevat entisestään.

Ratkaisu: Tikapuut tai, jos tilaa on, portaat, jotka tekevät kaarteen.

Toinen tapa laskea

Portaita voi ryhtyä suunnittelemaan myös niin, että nousua on esimerkiksi 18 cm.

Jos portaiden täytyy ylettyä 155 sentti-metrin korkeuteen, laskukaavaksi tulee: 155 cm : 18 = 8,6 askelmaa.

Koska vain kokonaisia askelmia voi teh-dä, on askelmien lukumääräksi valittava joko 8 kpl tai 9 kpl. Näin saat nousuksi em. laskutapaa noudattaen joko 19,4 tai 17,2 senttimetriä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Sisäportaat