Ensin mitataan liukuesteen leveys. Sitten mitataan portaan leveys. Kun siitä vähennetään liukuesteen leveys ja luku jaetaan kahdella, saadaan selville esteen etäisyys kummastakin reunasta. Sitten liukueste sovitetaan portaan keskelle.

Ensin liukeste kiinnitetään porrasaskelman edestä ja sitten sen päältä.Sitten seuraava askelma: mittaus ja liukuesteen kiinnitys. Ammattilainen käyttää tässä poraruuveja, joten teakpuuhun ei tarvitse porata reikiä erikseen.

Kun olet päässyt muutaman portaan ylöspäin, voit kiinnittää liukuesteen mittaamattakin. Voit asettaa vatupassin portaisiin jo kiinnitettyjen liukuesteiden reunaa vasten ja seuraavan liukesteen vatupassin reunaan. Nyt liukuesteet ovat linjassa. Näin säästyy hiukaan aikaa etenkin, jos kiinnitettäviä liukuesteitä on useita. Tällä tavoin lopputulos on yhtä hyvä kuin mittaamalla.

Sitten pitää vain kiinnittää ruuvit kuten edellä. Nyt portaat ovat turvalliset, eikä niissä enää tarvitse pelätä liukastuvansa.