Usein nikkarille riittää se, että hän selviytyy rakennusvaiheen teknisistä ja käytännöllisistä tehtävistä oikeaoppisesti. Asia korostuu myös tässä lehdessä, jossa asetamme yleensä työskentelyn painopisteen käytännön suoritukseen esitellessämme hankkeita vaihe vaiheelta edeten.