Selvitä määräykset

Ennen kuin ryhdyt rakentamaan tai lisärakentamaan, perehdy Suomen rakentamismääräyskokoelmaan, joka löytyy osoitteesta www. ymparisto.fi. Kokoelmasta selviää, milloin tarvitset rakennuslupaa, ja millaisia vaatimuksia rakentamiselle asetetaan.

Rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista, mutta niitä sovelletaan myös korjaus- ja muutostyössä siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät. Kunnan rakennusvalvontaviranomaiset valvovat rakentamista ja kaavojen noudattamista ja seuraavat osaltaan rakennettua ympäristöä.

Kunnan määräykset vaikuttavat mm. talon julkisivuun, kattopinnoitteen valintaan, rakentamistapaan, yms. Selvitä oman kuntasi vaatimukset. Ole yhteydessä myös kuntasi tekniseen toimistoon. Se hyväksyy ratkaisusi, ja toisaalta puuttuu asiaan, mikäli toimit vastoin ohjeita.