Video
Helppo
Vaikea

ONGELMA

Talon ulkoverhoilu on kärsinyt kovia, mutta tässä tapauksessa vain lautojen alareunoista.

RATKAISU

Sahaamme vaurioituneet laudanpätkät irti ja asennamme uudet verhoilulaudat ja niin sanotun uhrilaudan.

POISTA LAHOT LAUDAT:

1. Arvioi, kuinka monta julkisivulautaa on korjattava

Katkaise laudat muutama senttimetri vauriokohdan yläpuolelta. Jos laho jatkuu joissakin laudoissa hyvin pitkälle ylös, kannattaa vaihtaa koko laho lauta kerralla.

2. Pyörösahan ohjainkiskosta on paljon apua, kun lyhennät lautoja

Voit kiinnittää seinään myös laudan ja sahata sitä pitkin. Ole tarkkana, sillä seinässä saattaa olla lautojen läpi meneviä nauloja tai ruuveja.

3. Kampea irtolaudat irti

Muista tarkistaa, että alasidepuut, joihin laudat on kiinnitetty alhaalla, eivät ole kärsineet kosteudesta. Jos ovat, ne on vaihdettava. Tämän jälkeen voit asentaa uudet verhoilulaudat.

VERHOILU JA UHRILAUTA:

1. Alimmaksi asennetaan metallinen julkisivupro ili

Nyt on jo tiedettävä, kuinka leveä uhrilauta tarvitaan, jotta profiili saadaan oikealle täisyydelle lautojen sahatuista päistä. Kun profi ilit kohtaavat 45°:n kulmassa, lopputulos näyttää siisteimmältä.

2. Kaksi uhrilautakerrosta asennetaan vaakasuoraan

Lautojen pitkät sivureunat sahataan 15°:n kaltevuuteen, jotta vesi pääsee valumaan alas. Laudat asennetaan ruostumattomilla ruuveilla, joiden pituus on vähintään 55 mm. Muista pohjustaa ja maalata laudat.

3. Voi olla tarpeellista iskeä naulat verhoilulautojen alaosiin

Taivuta naulat, jotta ne tarttuvat sisempään uhrilautakerrokseen. Voit myös esiporata ja käyttää paksuja ruuveja, jolloin laudat on helpompi vaihtaa.