Parvisänky ilman tukipylväitä 4 neliötä lisää lattiatilaa

Useimmat parvisängyt on tuettu pystypyl-väillä lattiaan. Tämän parven erikoisrakenne vapauttaa häiritsevistä tukipylväistä.

Parvisängyn alle jää lattiati-laa lähes 4 m2. Pieni lasten-huone on laajentunut sen ansiosta noin 30 %. Parvi ei tarvitse tukipylväitä. Rakenne on yksinkertainen ja kestävä. Malli-parven pituus on yli kolme met-riä, mutta se voisi olla täydet nel- jäkin. Parvea kannattavat pääasiassa 21 x 95 mm laudat. Ne ruuvattiin kiinni kolmeen kaksinkertaiseen kipsilevysei-nään Fischerin kipsilevytulpilla KD8 (6 sivulla ja 8 takaseinällä). Huoneen puoleinen neljäs lauta asennetaan joko ruuvein tai kah-della 40 x 40 mm kulmamallisella naulauslevyllä. Parvisängyn asennuskorkeus riippuu huone-korkeudesta. Sängyn vaakaosien suunta pitää tarkistaa vesivaa’al-la. Kun kehys on saatu paikoil-leen, asennetaan pohjan tukipuut piirroksen mukaisesti.

Tukipuut sijoitetaan niin, että jää tilaa halutunlaiselle pohjama-teriaalille sekä yläpuolelle että parven alapuolelle. Meidän tapauksessamme alapuoli paneloi-tiin lautapaneelilla, joita on katossakin. Niiden tukirimat kiinni-tettiin kattorunkoon 45 mm ruu-veilla. Muuten tukirimoitus nau-lataan normaalisti runkopuihin.

Sen jälkeen asennetaan poikki-puut 40 x 40 mm naulauslevyillä. Lastulevypohja nostetaan tuki-puiden päälle ja ruuvataan kiinni yhdellä ruuvilla joka nurkasta. Jos parvi on pitempi kuin levy, li-säpala sahataan lastulevystä ja kiinnitetään. Esimerkkityömme patjan mitat ovat 120 x 180 cm.

Patjan ulkopuolelle lastulevy-pohjalle voi asentaa kokolat-tiamattoa. Kaiteen pystytuki ei ole kantava lauta, mutta siitä on hyvä ottaa tukea parvelle nousta-essa ja sieltä laskeuduttaessa.

Kestää varmasti

Parven rakenne on riittävän kestävä, mutta suurempaa lu-juusmarginaalia tavoitteleva voi korvata etureunan kannat-timeksi hennon laudan 33 tai 38 mm laudalla. Lattiaan ulot-tuvia tukia ei tarvita. Parvi tes-tattiin neljällä isolla miehellä, joiden yhteispaino oli 320 kg.

Patjan leveys on 120 cm, jolloin se sopii tilaansa hyvin tarkasti.

21 x 95 mm lautaa
• 2 kpl 3000 mm
• 2 kpl 1200 mm

38 x 70 mm rimaa
• 5 kpl 1124 mm
• 2 kpl 2882 mm

18 tai 22 mm lastulevyä
• 1 levy, noin 1200 x 2600 mm
• 1 pala, noin 355 mm (mitat kokolevyn pituuden mukaan)
• 14 kipsilevyankkuria (Fischer KD8)
• 45 mm asennusruuveja
• 40 x 40 m naulauslevyjä, kulma

    Lisää samasta aiheesta Vuoteet