Hyvin pitävä sarana

Kun sarana pitäisi siirtää tai vaihtaa, vanhat ruuvinreiät ovat usein tiellä. Ratkaisemme ongelman helposti ja tehokkaasti.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 tuntia
Hinta
3 euroa

Johdanto

Saranan paikkaa on usein tarve siirtää tai sarana vaihtaa. Silloin voi käydä ilmi, että uusia ruuveja ei saakaan kiinni, koska vanhojen ruuvien reiät ovat tiellä. Tämän ongelman voi ratkaista monella huonolla tavalla, ja moni on varmasti yrittänytkin kerran tai pari. Nyt opit kätevän keinon, joka on yhtä yksinkertainen kuin tehokaskin.

Täytä vanhat ruuvinreiät

Poraa vanhoihin ruuvinreikiin ja täytä reiät tapeilla. Käytä joko pyörökeppiä tai valmiita puutappeja. Näin voit huoletta sijoittaa uuden saranan oikealle paikalleen niin lujasti, että kohdassa ei uskoisi aiemmin saranaa olleenkaan.

Sovelsimme keinoa vanhaan oveen. Ovi asennettiin uuteen karmiin, ja saranaa oli siirrettävä aavistuksen verran. Käytimme työhön tulppaporaa ja työstimme reikiin täydellisesti sopivat tulpat. Tehtävä hoituu hyvin myös tavallisella puuporalla ja tapeilla tai pyörökepeillä.

Materiaalit

Suljemme reiät tulpilla, jotka on porattu tummasta kovapuusta lähinnä sen vuoksi, että tulpat näkyisivät kuvissa paremmin. Jos sinulla ei ole tulppaporaa, voit yhtä hyvin käyttää 10 tai 12 mm:n tappeja tai pyörökepin pätkiä.

Hinta:

Muutamia euroja, noin 2-3 € puutulppiin.

Ajankäyttö:

1-2 tuntia

Vaikeusaste:

Helppo pieni tehtävä, joka säästää isolta vaivalta ja tuottaa varman ja lujan ratkaisun.

Ohjeet

Vanhojen ruuvien ympäriltä vaurioitunut puu poistetaan puuporalla ja uusi säännölli-sen muotoinen reikä täyte-tään tapilla, pienellä pyöröke-pillä tai tulppaporalla työste-tyllä tulpalla.

Heti kun liima on kovettu-nut, tapista voidaan sahata ylimääräinen pituus pois, ja uusi sarana voidaan kiinnit-tää yhtä varmasti ja helposti kuin silloin ensimmäisellä kerralla, kun puuhun kiinni-tettiin ruuveja.

1

Poraa vanhojen ruuvien reiät auki puuporalla. Käytämme 12 mm:n poraa, joka kuuluu tulppaporasarjaan. Voit käyttää myös tavallista puu ­ poraa, kunhan se sopii reikiin liimattavien tappien kokoon.

2

Paina tulpat reikiin, kun olet sivellyt tulppiin puu­ se pän liimaa. Liimaa pitää olla tulpan koko kontaktipinnalla.

3

Naputtele tulpat vasaralla pohjaan asti. Jos ne eivät yllä aivan pohjaan asti, reiässä on ehkä hieman liikaa liimaa. Vedä tulppa pih­ deillä ylös ja kokeile uudestaan.

4

Talttaa tulppien ylimää­ räinen pituus pois vähän kerrallaan, kun liima on vielä sitkeää ja kumimaista. Yleensä odotusaika on 20-30 minuuttia. Jos käytät tappeja, katkaise ne hieno hampaisella sahalla.

5

Sovita saranan upotus­ ta. Tässä työnnämme vanhaa saranaa vain pari millimetriä sivuun. Leikkaamme upotus alueen reunan veitsellä tuke malla sitä samalla metalliseen suorakulmaan.

6

Poista ylimääräinen puuaines saranan koh­ dalta varovasti taltan avulla. Emme voi iskeä talttaan liian kovaa, joten naputte lemme talttaa hiljalleen eteenpäin.

7

Esiporaa uusille ruu­ veil le reiät. Aseta sarana paikalleen ja esiporaa rei kien kes kelle reiät uusia ruuveja var­ ten. Poran pitää olla yhtä ohut kuin ruuvin ydin, jotta kier teelle jää puuta johon pureutua kiinni.

8

Kiinnitä sarana lopuksi paikalleen. Käytämme vanhoja urakantaruuveja, jotka sopivat vanhaan oveen ja saranoihin. Jäljellä on enää tasoite­ ja maalaustyötä, ja nyt ovi istuu täydellisesti karmissaan.

9

Ovi on jälleen vanhassa ovi aukos sa alku peräisin saranoin kiinnitettynä. Saranoita on siirretty, jotta ovi istuu täydelllisesti uuteen karmiin.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Seinät