Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Rakenna helppo aurinkokeräin

Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Hanki taloosi kuivaa ja lämmintä ilmaa ja välty kosteus- ja homevaurioilta. Täysin ilman sähköä. Lue, miten tämä onnistuu.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
390 euroa

Johdanto

Tässä on laite, joka luovuttaa läm-pöä ympäri vuoden riippumatta siitä, paistaako aurinko vai ei. Voit ottaa lämmön hyötykäyttöön itse raken-tamasi aurinkokeräimen avulla.

Tekniikkaa et pysty itse rakenta-maan, mutta varmistimme, että voit hankkia sen edullisesti aurinkokeräimiä valmistavalta Aidt-Retrolta.

Esittelemämme aurinkokeräin pystyy tuottamaan noin 70 m3 lämmintä ilmaa tunnissa. Määrä ei riitä lämmittämään taloasi, mutta se riittää huolehtimaan siitä, että sisäilma on kuivaa. Tällä on suuri merkitys esim. kesämökeillä, jotka seisovat usein valtaosan vuotta tyhjil-lään. Kostean talon jälleen lämmittämi-seen menee enemmän aikaa, sillä kos-teuden on ensin haihduttava kalusteista, seinistä, lattioista, katoista jne. Kaikki tuntuu tuolloin kylmemmältä.

Tilaa tekniset osat Aidt-Retrolta Tee Itse -lehden kautta ja rakenna aurinkoke-räin ohjeidemme mukaan, niin olet teh-nyt talosi eteen paljon. Täysin ympäris-töä tai lompakkoasi kuormittamatta, sillä sähköä ei nyt tarvita. Työn iloa!

Aurinkokeräin pitää ilman kuivana

Saimme Aidt-Retrolta oheiset laskelmat, joista selviää, mihin uusi aurinkoilma-keräimesi todella pystyy.

Tämä aurinkoilmakeräin tuottaa 70 m3 ilmaa tunnissa, mikä riittää mökin sisä-ilman vaihtumiseen parissa tunnissa. Lämmin, kuiva ilma saa talon tuntumaan lämpöisemmältä, vaikka aurinkokeräin ei oikeastaan ole lämmityslaite. Näin voit käyttää jopa 450 € johonkin muuhun energiaan, kun et joudu tuulettamaan.

Ohjeet

Rakenna laatikko

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Laatikon pohja (A) valmistetaan 12 mm:n vanerista. Siihen sahataan kuusi pientä imureikää, jotta ilma imeytyy läpi, sekä yksi iso reikä, josta lämmitetty ilma puhaltuu ulos.

Ilma lämmitetään laatikkoon sovitet-tavan mustan huopakankaan avulla. Kangas jätetään hieman irti pohjale-vystä. Etäisyys turvataan höylätyillä mäntylistoilla, joista muutama sahataan viistoon niin, että ilma pystyy kiertä-mään suljetussa laatikossa.

1

Sahaa pohjalevyyn (A) ensin 7 rei-kää. Tee sisään- ja ulospuhalluksen reiät laatikon takapintaan. Sahaa iso reikä 125 mm reikäsahalla ja pienet imureiät 65 mm reikäsahalla.

2

Peitä pienet reiät hyönteisverkol-la. Tiivis hyönteisverkko kiinnitetään imureikien päälle nitojalla. Muussa tapauksessa aurinkokeräin on pian täynnä kuollei-ta hyönteisiä, jotka imeytyvät puhaltimeen.

3

Sahaa päätylista (B1) 40 mm:n korkeuteen. Sahaa se viistoon mo-lemmilta sivuilta kuvan mittojen mukaan. Ota sahatut kappaleet talteen, ne käytetään myöhemmin listanpätkinä (L).

4

Poraa listoihin (C) ja (D) reiät 6 mm:n ohjaustulppia varten, ennen kuin halkaiset listat kahteen osaan (C1/C2) ja (D1/D2). Poraa reiät 40 cm:n välein. Poraa listojen C reiät 35 mm:n syvyyteen ja listo-jen D reiät 55 mm:n syvyyteen.

5

Halkaise listat (C) ja (D) pituus-suunnassa. Huomaa, että listat C1 ja C2 on halkaistu viistoon (noin 15°), jotta ne myötäilevät päätylistojen (B) kaltevuutta. Käytä käsi- tai pöytäpyörösahaa.

6

Sahaa myös listojen D1 päädyt. Sahaa ne 35 cm:n matkalta viistoon 20 mm korkuisiksi. Näin ilma pääsee kiertämään mustan erikoishuovan läpi. Huopa kiinnitetään myöhemmin.

7

Kiinnitä päätylista (B1) liimalla ja ruuveilla pohjalevyn reiälliseen päähän. Kiinnitä samanlainen lista (B2) levyn toiseen päähän. Listat myötäilevät tarkasti pohjalevyn sivuja ja ulkoreunaa. Esiporaa ja upota ruuvien kannat.

8

Kiinnitä listat (C1) liimalla ja ruuveilla. Ne ovat tiukasti päätylistojen (B1 ja B2) välissä ja myötäilevät pohjalevyn ulkoreunoja. Huomaa, että ohjaustappeja varten on porattu reiät.

9

Kiinnitä listat (D1) myös pohja-levyyn (A) liimalla ja ruuveilla. Ne sijoittuvat päätylistojen (B) ja listojen C1 suuntaisesti. Punaiset nuolet osoittavat, miten ilma kiertää ja läpäisee mustan lämpöhuovan.

Kiinnitä huopa

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Musta huopa kiristetään ja kiinnitetään listoihin C1 ja D1. Käytämme 10 mm niittejä ja tehokasta, iskukykyistä niitti-pistoolia.

Listojen kaksi muuta osaa (C2 ja D2) sijoitetaan tarkasti alla olevien listojen päälle. Tämän vuoksi käytämme ohjaus-tappeja, jotka lyödään huovan läpi. Tappien reiät on esiporattu listoihin, ennen kuin listat halkaistiin.

Ylimmät listat maalataan mustiksi, ennen kuin ne kiinnitetään. Alempia listoja ei maalata, sillä ne eivät altistu auringonvalolle.

1

Aseta huopa laatikon päälle niin, että se työntyy yhtä pitkälle ulos sivuilta ja päädyistä. Huopa on hieman ylipitkä ja -leveä, kun saat sen, jotta saat siitä hyvän otteen asennusvaiheessa.

2

Kiinnitä huopa ensin toisen pitkän sivun listaan (C1). Aloita keskeltä ja kiristä huopaa molempaan sivusuuntaan samalla, kun kiinnität sitä niittipistoolia käyttäen 50 mm välein.

3

Jatka siltä sivulta, josta huopa on kiinnitetty, listojen (D1) yli. Aloita joka kerta keskeltä ja kiristä huopaa molempiin sivusuuntiin. Lopeta vastakkaiseen listaan (C1) ja päätylistoihin (B1 ja B2).

4

Iske tapit reikiin huovan läpi. Pistä huopaan ensin saksilla reikä ja iske tapit sitten niin, että ne työntyvät 10-15 mm huovasta esiin. Kaikkiin listoihin (C1 ja D1) tulee tapit, yhteensä 20 tappia.

5

Iske nyt päällimmäiset listat (C2 ja D2) tappien päälle. Käytä lyöntika-pulaa ja kohdista iskut koko listan pituu-delle, kunnes lista ottaa kiinni huopaan joka kohdasta. Upota kaikki listojen kiinnitys-ruuvit. Laita lopuksi lista (L) päälle (B1).

6

Leikkaa ylimääräinen huopa pois terävällä taittoteräveitsellä, jotta se ei työnny laatikon sivuilta ulos.

Sulje laatikko

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Aurinkokeräin lepää ulkokehikossa, joka kannattelee kirkasta levyä ja pitää tuu-len ja sateen ulkona. Kehikko tehdään höylätyistä mäntylistoista, jotka kootaan kulmalistoiksi ja käsitellään pohjustus-öljyllä ja puunsuojalla.

Laatikko suljetaan edestä 10 mm pak-sulla polykarbonaattilevyllä, joka lepää tiivistenauhan päällä. Ulkoraamin ja lis-tojen yläreunan väliin jäävä korkeusero muodostaa huulloksen, jolle polykarbo-naattilevy asetetaan. Lopuksi koko kehikko tiivistetään saumamassalla (TEC7) ja viimeistellään alumiinilistoin. Siisti ja kestävä ratkaisu.

1

Kiinnitä kapeat listat (M) liimalla ja ruuveilla leveän listan (F) ala-reunaan. Tee sama listoille (G ja N) ja maalaa ne mustiksi.

2

Työnnä kaksi pitkää kulmalistaa pohjalevyn (A) alle. Kiinnitä ne pitkällä sivulla pohjaan ja ylimpään listaan (C2). Upota ruuvinkannat ja maalaa.

3

Ulkokehikon kulmaliitokset tiivistetään vedenkestävällä TEC7-saumamassalla, jonka liimausominaisuudet ovat hyvät.

4

Nyt kehikko suljetaan lyhyillä kulmalistoilla, jotka painetaan liimamassaan. Tämän jälkeen kulma kiinnitetään listaan (B) ruuveilla.

5

Lasinauhat (H) liimataan listojen (C2, D2 ja L) päälle. Itsekiinnittyvä nauha takaa, että polykarbonaattilevy (J) lepää pehmeästi listojen yläreunan päällä.

6

Poista alin suojakalvo ja leikkaa polykarbonaattilevy (J) mittaan hienohampaisella sahalla. Aseta levy laatikkoon kumisten lasilistojen päälle.

7

Suojaa teipillä ja levitä saumamassaa niin, että alumiinilistat (P ja Q) voivat kiinnittyä reunoihin. Poraa listojen sisäpuo-lelle reiät 15 cm:n välein ja 7,5 mm päähän kulmasta. Näin ruuvit uppoavat helposti keskelle listan (C2) 15 mm leveää reunaa.

8

Aseta kulmalistat (Q ja P) polykarbonaattilevylle niin, että ne asettuvat saumamassaan. Ruuvaa listat kiinni pienillä ruuveilla. Poista suojateippi, ennen kuin liima kuivuu.

Asenna keräin

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Ilma/aurinkokeräin ja aurinkokennot tulisi asentaa aurinkoiselle seinustalle. Jos mahdollista, valitse eteläseinusta, sillä se on kaikkein alttein auringonsäteille. Seinään tehdään reikä ja laatikko ripustetaan varovaisesti kulmaheloille. Kehikko tulee asentaa 1-2 cm:n päähän seinästä, jotta tuloilmalle jää tilaa keräi-men ja seinän välissä.

1

Kiinnitä asennuskaulus aurinko-keräimen takapintaan ison reiän yläpuolelle. Kyseessä on vakiokokoinen kaulus, joka sopii eri kokoisiin joustoputkiin.

2

Hae seinästä laitteen paikka ja merkitse se. Tarkista talon sisältä, että voit porata tähän kohtaan, ja ettei ilma puhallu sisään kaapin tai hyllyn kohdalta.

3

Poraa puhaltimelle reikä. Iso 135 mm:n reikäsaha on tähän hyvä työkalu. Se on kallis, joten reiän kohdan voi myös vain piirtää ja sahata reiän sen jälkeen pistosahalla.

4

Kiinnitä seinään kaksi kulmahelaa, joiden päälle aurinkokeräin asennetaan. Tarkista etäisyys tarkasti, ja varmista, että helat ovat keskenään vaaterissa.

5

Kiinnitä vielä neljä kulmahelaa, joihin aurinkokeräin kiinnitetään. Sijoita ne 30 cm:n päähän ylhäältä ja alhaalta ja sellaiselle etäisyydelle toisistaan, että aurinkokeräin jää tiukasti niiden väliin.

6

Kiinnitä joustoputki sisään-rakennettuine tuulettimineen aurinkokerääjän takapinnassa olevaan asennuskaulukseen. Kiinnitä putki kiristysnauhalla.

7

Työnnä kehikko paikalleen niin, että joustoputki työntyy tarkasti sei-nän läpi. Nyt apulaisesta on hyötyä.

tärkää! Muista, että tuulettimen johto täytyy viedä seinän läpi.

8

Kiinnitä aurinkokeräin lopuksi kulmaheloihin 5 x 30 mm:n helaruuveilla. Kulmat on käännetty niin, että ne jäävät piiloon aurinko-keräimen taakse.

Kytke laite päälle

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Nyt sinulla on aurinkokeräin, joka läm-mittää ilmaa, ja puhallin, joka puhaltaa ilman taloon. Vielä on saatava tuuletin pyörimään. Tähän saadaan virta pie-nestä aurinkokennosta, joka asennetaan siten, että aurinko varmasti osuu siihen. Vedä aurinkokennon johto talossa ole-vaan termostaattikytkimeen ja johto tuulettimesta kytkimeen. Työ on valmis.

1

Asenna aurinkokenno aurinkoiselle paikalle, ei välttämättä aivan aurinkokeräimen viereen. Kennon mukana saa ripustushelat. Tässä johto on viety seinän läpi termostaattikytkimelle.

2

Asenna lautasventtiili seinään. Sen voi avata ja sulkea kääntämällä kiekkoa. Huomaa, että puhaltimen johto on viety venttiilin viereen poratusta reiästä läpi.

3

Kiinnitä termostaattikytkin seinään ja yhdistä siihen puhaltimen ja aurinkokennon johdot. Näin vältyt siltä, että taloon puhaltuu lämmintä ilmaa vuoden kuumimpana päivänä.

Materiaalit

12 mm vaneria:
• 1 pohja (A), 65 x 195 cm

15 x 95 mm mäntylistaa:
• 2 kehikon sivua (F) á 195 cm
• 2 kehikon päätyä (G) á 68 cm

15 x 45 mm mäntylistaa:
• 2 kehikon pohjaa (M) á 198 cm
• 2 kehikon pohjaa (N) á 60,5 cm

21 x 70 mm höylättyä listaa (halkaistaan ja sovitetaan piirroksen mittoihin):
• 1 päätylista (B1), 65 x 4 cm
• 1 päätylista (B2), 65 x 2 cm
• 1 peitelista (L), 31,6 x 2 cm
• 2 sivulistaa (C1) á 195 x 2 cm
• 2 sivulistaa (C2) á 195 x 4,5 cm
• 2 kanavalistaa (D1) á 195 x 4 cm
• 2 kanavalistaa (D2) á 160 x 2,5 cm

10 mm polykarbonaattilevyä:
• 1 etuosa (J), 65 x 195 cm

20 x 40 mm alumiinikulmaprofiilia:
• 2 päätykappaletta (P) á 68 cm
• 2 sivukappaletta (Q) á 198 cm

Lisäksi:
• 20 ohjaustulppaa, 6 mm, hyönteisverkko
• 8,5 metriä tiivistenauhaa (H), 3 x 12 mm
• 125 mm asennusliitin joustoputkelle
• TEC7 -liimaa ja tiivistettä
• Liimaa, 10 mm, ruuveja, sinkilöitä
• Pohjustusöljyä, puunsuojaa
• Kulmaheloja, helaruuveja

Vie aikaa

Aurinkokeräimen saa käyntiin viikonlopussa.

Hinta

Noin 120 € laatikkoon ja polykarbonaattilevyyn ja noin 270 € Aidt-Retro tekniikkaan.

Vaikeusaste

Vaikeinta on halkaista listat. Muut työt ovat helppoja.

Piirustus

Kirjaudu tai hanki pääsy to see the drawing

Näin halkaiset listat

Halkaise lista D suorassa kulmassa, mutta poraa siihen ensin alapuolelta 55 mm syvät reiät 6 mm tappeja varten. Tapit eivät putoa alas, sillä niiden väliin tulee täyte.

Kirjaudu tai hanki pääsy to see the drawing

Halkaise lista C 15°:n kulmaan, mutta poraa siihen ensin alapuo-lelta 35 mm reiät 6 mm tappeja varten. Tapit eivät putoa alas, sillä niiden väliin tulee täyte.

Kirjaudu tai hanki pääsy to see the drawing

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Luo Profiili

purchase.course_name_message

Luo Profiili
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin