Tulitiiliä poistettaessa aloitetaan nostamalla ylin tiili sivuun ja poistamalla tiili toisesta reunasta.Sen jälkeen poistetaan toinen sivutiili ja sitten ylimmäinen tiili ja savuaukon tiili ja lopuksi takimmainen tiili.

Kun uudet tiilet asetetaan paikalleen, aloitetaan takimmaisesta tiilestä, sitten on vuorossa savuaukon tiili, sitten ylin ja lopuksi vutiilet.

Lämmitysuunin tulitiilten kestoikä vaihtelee, mutta jos yhteenkin niistä tulee yli puolen senttimetrin halkeama, ne on aika vaihtaa. Se on tärkeää itse uunin ja savun kannalta, mutta myös palaminen on tehokkaampaa kun tulitiilet on vaihdettu.