Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

200 mm eristettä välipohjaan

Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Välipohjan eristäminen säästää energiaa. Investointi maksaa itsensä melko nopeasti takaisin pienempänä lämmityslaskuna. Energiaa säästyy joka vuosi. Menetelmämme avulla työ sujuu helposti. Samalla tavaroita varten saa lisää säilytystilaa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
15 €/m2

Johdanto

Lämmityslaskusta saa nipistet-tyä aika lailla, kun asentaa väli-pohjaan lisää eristet-tä. Kyse on suuresta pinnas-ta, ja koska lämpimin ilma jää aina väli-pohjan alle, jokainen lisäeristesentti-metri palkitsee myöhemmin.

Välipohja on yksi niistä kohteista, jotka on helppo lisäeristää. Eristeet levi-tetään tasaisesti, ja esimerkiksi seinien eristämiseen verrattuna sekä työ että kulut jäävät paljon pienemmiksi. Vaikka ensimmäinen lisäeristekerros tuottaa eniten säästöä, kannattaa sen enempää miettimättä kasvattaa eriste-kerrosta 30 ja 40 cm:iin, sillä työ tuo ilman muuta lisäsäästöä.

Monta kärpästä yhdellä iskulla

Tehtävä on sinänsä yksinkertainen, mutta muutamiin seikkoihin on kiinni-tettävä huomiota, kun ryhdytään eris-tystöihin kattotuolien välissä.

Tehtävästä selviää tyylikkäästi teke-mällä käteviä etukäteisvalmisteluja, jotka näkyvät näissä kuvissa.

Ongelmana on, että eristeet halutaan kannattimien yläpuolelle, samoin kuin se, miten ullakolla pystytään seisomaan töiden ajan eristeitä vaurioittamatta.

Ratkaisu on helppo ja edullinen: ensin kattotuoleihin kiinnitetään vaakasoirot. Siitä on monta selkeää etua:

● Työstä selviää helpommalla ja nopeammin, sillä nyt voi työskennellä soirojen päälle asennetuilla levyillä.

● Räystään tuuletus voidaan varmistaa.

● Eristeet saadaan tiiviisti ja siististi.

● Uusi kulkuväylä on helppo rakentaa

● Ullakolle saa ”lattian” tavaroita varten.

Ohjeet

Soirot kattotuoleihin

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

1

Sahaa ensin kaksi ohjainta, joiden päälle soirot asennetaan niiden kiinnittä-misen ajaksi. Ohjaimet voi sahata halvasta laudasta tai levystä, niiden tehtävänä on vain kannatella soiroja. Korkeus X vastaa uutta eristemäärää miinus uusien soirojen korkeus.

2

Leikkaa muutama levy, joiden päällä voi istua ja seistä työn aikana. Niiden pitää yltää kannattimelta seuraa-valle, jotta ne eivät pääse luistamaan. Aseta ne aluksi kannattimien päälle. Myöhemmin ne asetetaan uusien soirojen päälle.

3

Soirot sahataan ja nostetaan paikalleen. Asettamalla toinen ohjain seinustaa vasten ja pitämällä toista tiiviisti kulkuväylää vasten soirojen alle saadaan riittävä tuki niiden kiinnittämisen ajaksi.

4

Soirot kiinnitetään kattotuoleihin 5 x 80 mm ruuveilla. Liitosta vahvistetaan asettamalla soirot tuolien molemmille puolille. Soirot kannattaa sijoittaa irti kulkuväylästä. Huomioi tämä, kun sahaat ohjaimia.

Viistot reunat

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Seinäreunaan asennettavat levyt leika-taan katon kaltevuuskulmaan. Näin eristeet saadaan mahdollisimman tii-viisti seinustalle asti. Seinän ja katon rajaan jätetään 50 mm tuuletusrako kosteusongelmien välttämiseksi.

Levyt leikataan poikittain, vaikka muut levyt käännetään toisin päin. Tämä tarkoittaa, että levyt leikataan samasta kohdasta niin, että katonrajaa vasten muodostuu levylinja, jota vasten seuraavat levyt tuetaan. Kahden eriste-levykerroksen reunat sen sijaan limite-tään, jotta levyjen saumat saadaan sul-jettua seuraavan kerroksen levyillä.

1

Mittaa kattokaltevuus katon alapuolelta. Katolle ei tarvitse kiivetä, sillä mitan saa helpommin katon alareunasta. Pidä säätökulmainta ja vesivaakaa kuten kuvassa, niin kulmain kertoo tarkan kulmaasteen eristelevyjen leikkaamiseksi.

2

Siirrä kulma ohuelle levylle. Piirrä kolmio ja leikkaa se - sen pitää olla korkeampi kuin eristepaksuus ja niin pitkä kuin leikattujen levyjen lyhemmän osan halutaan olevan. Jos levyä ei ole käytettävissä, piirrä tukevalle paperille.

3

Sahaa levyt muotin avulla. Aseta muotti reunan suuntaisesti kulmaan, niin saat seuraavat levyt helposti leikattua samanlaisiksi paloiksi. Piirrä tarvittaessa, jos viiltoa on vaikea tehdä suorassa kulmassa levyn läpi.

4

Varmista, että kappaleet eivät pääty samaan kohtaan. Toinen pala on niin iso, että se voidaan asettaa alimmaiseksi (ja siis pisimmälle reunaan) ja silti se yltää pitkälle huonetilaan. Työt voidaan tehdä seinustalla valmiiksi asti.

Eristeet ja lattia

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Jäljellä on enää eristeiden asennus ja pintojen verhoilu tarpeen mukaan. Toisin sanoen se työ, joka olisi ehkä jäänyt tekemättä, jos töihin olisi tartuttu tätä artikkelia lukematta.

Hyvin tehdyt alkuvalmistelut palkitse-vat tekijän tässä vaiheessa. Siirtämällä työtasoina toimivia levyjä vanhojen kat-totuolien päälle eristeet saa asennettua helposti paikoilleen. Kun levyt tämän jälkeen siirretään uusien soirojen päälle, seuraavan eristekerroksen saa yhtä siis-tisti edellisen päälle eikä eristeiden päällä tarvitse kontata kertaakaan. Lopuksi rakennetaan uusi kulkuväylä ja verhoillaan se lattialaudoilla.

1

Asenna viistoon sahatut levypalat seinustalle. Jätä vähintään 50 mm rakoa yläpohjaan, soiroihin ym. katon ja seinän rajapinnassa, jotta kosteus pääsee tuulettumaan rakenteista pois.

2

Seuraavat kaksi eristelevy-kerrosta asennetaan limittäin toisiinsa nähden. Kun levyt voidaan tässä asentaa toisin päin, ne saadaan tiiviisti kattotuoleja ja soiroja vasten. Myös soirojen välit on eristettävä tiiviiksi.

3

Kulkuväylällä joudutaan hieman improvisoimaan. Tilaa on vain 150 mm eristeille, joten halkaisemme osan levyistä varovasti puoleen paksuuteen, jotta väylälle saadaan 50 + 95 mm eristettä.

4

Uusi kulkuväylä ruuvataan kiinni soiroihin, kun eristeet ovat paikoil-laan. Ponttilaudat ruuvataan kiinni soiroihin 5 x 60 mm ruuveilla. Laudoitusta voidaan jatkaa seinäreunoille asti.

5

Vintille voi asentaa hienon puulattian tai levittää laudat soirojen päälle vain harvakseltaan. Kumpikin tapa sallii vintillä käynnin ilman, että eristeet vaurioituvat.

Materiaalit

• 2 x 95 mm mineraalivillaa
• 45 x 70 mm soiroja
• Ponttilautoja
• 5 x 60 mm ja 5 x 80 mm ruuveja
• Levypaloja ohjaimia ja työtasolevyjä varten

Erikoistyökalut
• Villaveitsi
• Säätökulmain (tarvittaessa)

Vie aikaa

5-7 päivää (omakotitalo).

Hinta

Noin 15 €/m2 + kulkuväylän laudat ja mahdollinen lattiapäällyste.

Vaikeusaste

Kattokannattimien vaakarimat helpottavat ja nopeut-tavat eristystöitä. Lopputu-loksesta tulee myös parempi.

Piirustus

Soirot paikoillaan kahden ohjaimen avulla

Kun vaakasoirot kiinnitetään kattotuolei-hin, työtä voidaan helpottaa leikkaamalla kaksi ohjainta. Niiden pitää yltää katto-tuolilta seuraavalle kattotuolille niin korkealla, että soirojen päällipinta sijoittuu lisäeristeiden yläpuolelle. Aseta ohjaimet kattotuolien sivujen molemmin puolin ja ruuvaa soirot kiinni.

Kirjaudu tai hanki pääsy to see the drawing

Vinkit & niksit

10 + 10 on enemmän kuin 20, kun puhutaan eristeistä - ja hinta on kutakuinkin sama.

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Luo Profiili

purchase.course_name_message

Luo Profiili
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin