Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Eristämällä seinät saat kellaritilat käyttöön

Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Synkän ja kylmän kellarin voi muuttaa houkuttelevaksi harrastehuoneeksi, kun seinät eristää ja verhoilee kipsilevyillä ja paneelilaudoilla. Katso, miten eristät tehokkaasti ja luot omin käsin kivan oleskelutilan.

Vaikeusaste
Vie aikaa
6 päivää
Hinta
60 €/m

Johdanto

Tässä talossa on suuri kellari, joka on onneksi myös mukavan kuiva. Sei-niä ei kuitenkaan ole eristetty, ja se on tehtävä, jos kellariin on tarkoitus tehdä lapsille leikkitilaa.

Perhe päätyi puurunkoon, johon asennetaan eristeet ja joka verhoillaan kipsilevyillä. Ratkaisu on edullinen ja helppo toteuttaa, sillä runkoelementit ovat samankokoisia. Sarjana valmistettu ja pystytetty runkorakenne nopeuttaa työtä merkittävästi. Ratkaisu sopii hyvin tähän kohteeseen, sillä perhe haluaa verhoilla seinien alaosat vaakapaneeleilla, joiden yläreunaan tulee hyllyt kaikille seinille. Paneelit on helppo kiinnittää puurunkoon.

Kellarinseinät olisi voitu eristää myös ns. lämpöseinäelementeillä, jotka kiin-nitetään suoraan seinään, tai teräsran-kaan upotetulla mineraalivillalla ja kipsilevyillä. Nämä vaihtoehdot ovat kuitenkin puurunkoa kalliimpia, eivätkä ne ole yhtä käteviä paneelien kiinnitystä aja tellen. Puurunkoon kiinnittäminen on huo mattavasti helpompaa.

Puurungon ja muiden materiaalien käyttö edellyttää tietenkin, että kellari on täysin kuiva. Tämän voi tarkistaa tut-kimalla seiniä. Jos seinissä on huolestut-tavia läikkiä tai lohkeillutta maalia, kel-lari on liian kostea ja tästä on ensimmäi-seksi päästävä eroon esimerkiksi sala-ojittamalla kellarin ympäristö.

Ohjeet

Kokoa rakenteet

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Seinän rakentaminen samankokoisista elementeistä kannattaa, sillä tällöin run-korakenne voidaan rakentaa sarjatyönä. Useita rimoja voi sahata yhdellä kertaa "vakiokokoon", ja ne saa koottua ran-goiksi pikavauhtia, jos käytössä on nau-lain. Puurunkoinen rakenne helpottaa myös mineraalivillaeristeitä paikallaan pitävän rautalangan kiinnittämistä.

Puurungon osioiden leveysmitaksi on valittu 135 cm, joka vastaa puolen-toista kipsilevyn leveyttä. 90 cm levei-den kipsilevyjen käyttö kannattaa, sillä ne on helppo kuljettaa alas kellariin.

1

Mittaa ja merkitse ylä- ja ala-rimoihin (A), mihin tolpat (B) sijoitetaan. Jos teet 135 cm pitkän mittariman, saat nopeasti siirrettyä mitat suorakulman avulla ylä- ja alarimoihin.

2

Kiinnitä neljä tolppaa (B) ylä-ja alarimoihin (A). Tämä onnistuu sala mannopeasti naulaimella. Saat hy vän työskentelyasennon, jos käytössäsi on neljä pukkia, joiden päälle voit asettaa rimat.

3

Naulaa poikkirimat (C) kiinni. Merkitse tolppiin (B), mihin poikkirimat sijoittuvat - n. 1/3:n etäisyydelle ylä- ja alarimoista. Asenna tukirimat vuorotellen poikkirimojen ylä- ja alapuolille.

4

Kiinnitä tukirimat (D) poikki-rimoihin (C), jos aiot verhoilla seinät paneeleilla, kuten tässä kohteessa. Aseta tukirimat kohtiin, joissa kipsilevyt ja paneelit kohtaavat, niin saat leveämmän kiinnitysalustan levyille ja paneeleille.

5

Vedä rautalankaa rungon taakse, jotta saat eristeet pysymään paikoillaan. Viritä rautalanka runkoon ja kiinnitä lanka tolppiin noin 20 cm:n välein.

Pystytä elementit

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Puurunko tehdään 135 cm leveistä osioista, mutta tästä vakiomitasta joudutaan tinkimään kulmissa ja ikkunan kohdalla, jotta runko sopisi paremmin tilaan.

Kun elementit pystytetään, ne asetetaan vähintään 3 cm:n - mieluiten 5 cm:n - etäisyydelle kellarinseinästä. Tällä varmistetaan tuulettuvan ilmaraon olemassaolo, mikäli ulkoseinästä vuotaisi hieman kosteutta sisäseinään.

Eristeet asetetaan tiukasti rimojen väliin, joten eristeet saavat mielellään olla pari senttimetriä rimojen välisiä aukkoja suurempia.

1

Pystytä elementit bitumikermi-kaistaleen päälle, jotta mahdollinen lattiasta nouseva kosteus ei pääse puu-runkoon. Kiinnitä rakenteet ruuvipuristi-milla sivuilta ja kiilaa ne kattoa vasten.

2

Kokoa elementit 5 x 80 mm:n ruuveilla toisiinsa. Kiinnitä elemen-tit ruuveilla myös kattoon. Kiinnittäminen on helppoa, kun runko on tehty puusta.

Poraa 8 mm:n reiät alariman läpi betonilattiaan. Asenna reikiin 8 x 80 mm:n karminaulat.

3

Asenna U-muotoiset reunaprof ilit ikkunakarmin ympärille, jotta kipsi le-vyt voidaan kiinnittää ikkunasyvennykseen. Kiinnitä profiilit 45 mm:n kipsilevyruuveilla.

U-muotoiset reunaprofiilit yhtyvät kulmissa toisiinsa.

4

Räätälöi yksi elementeistä sopi-maan kulmasta ikkuna-aukkoon, sillä vakioelementti on tähän liian suuri. Myös ikkunan alle asennetaan erikoiselementti ja aukon päälle kiinnitetään rima. Näin pääset parhaiten "ohittamaan" ikkunan.

5

Leikkaa mineraalivilla ja täytä sillä puurunko. Mineraali villan on istuttava rakenteessa tiiviisti. TÄRKEÄÄ! Älä työnnä eristeitä liian syvälle. Ne vain lepäävät rautalangan päällä.

Näin rakennat kulman

Kun yhdistät kaksi elementtiä kulmaksi, tarvitset riman (F) avuksi. Aseta toinen elementti 3 cm:n päähän toisesta, jotta kipsilevyn molempien sivujen kiinnityk-selle saadaan kunnon alusta. Levyjen väli-nen aukko suljetaan ylimääräisellä rimalla, joka kiinnitetään toiseen elementeistä ennen kuin se asetetaan paikoilleen.

Piirros on läpileikkauskuva ylhäältä päin nähtynä.

Asenna kipsilevyt

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Sisäpuolen seinäverhoilun on oltava ilmatiivis, jotta kosteus ja kondenssi eivät tunkeudu kellaritilasta sisään ja puurakenteeseen. Tämän vuoksi seinät verhoillaan ensin kipsilevyillä. Ensim-mäisen levykerroksen päälle tulee toi-nen levykerros, mutta vain rungon ylä-osaan, sillä alaosa paneloidaan.

Kun levyt on saatu paikoilleen, kaikki reunat saumataan akryylisaumamas-salla, jotta verhoilusta tulee ilmatiivis.

Seiniin ei kiinnitetä höyrynsulkua, sillä tässä kohteena on tavallinen kellari-tila, jossa on aina pieni kosteusvaara. Höyrynsulku voisi synnyttää riskin, että kosteus jää puurakenteisiin.

1

Kiinnitä ensin kulmaan kokonainen kipsilevy. Säilytä 5-10 mm:n etäisyys kattoon, lattiaan ja seinään. Kiinnitä levy 45 mm:n kipsilevyruuveilla.

2

Leikkaa kipsilevy ikkunan ympärillä yllä ja alla olevien rimojen mukaan. Leikkaa levyn sivut takana olevan tolpan mukaan. Katkaise levy taivuttamalla sitä, viillä kartonkipinta auki ulkopinnalta ja poista levypala ikkunan edestä.

3

Laita rakoihin akryylisauma-massaa katon, lattian ja seinien raja-kohdissa, kun kaikki kipsilevyt ovat paikoil-laan. Imuroi raot ennen kuin täytät ne, jotta saumamassa kiinnittyy hyvin.

4

Kiinnitä seinään väliaikainen rima kohtaan, johon paneelien yläreuna päättyy. Se auttaa toisen kipsilevy kerroksen asemoinnissa. Aloita kulmasta puolikkaalla kipsilevyllä, niin levykerrosten liitokset tulevat limittäin.

5

Sovita levyt ikkunasyvennykseen. Työnnä levyt U-muotoisiin profiileihin, jotka on tätä ennen kiinnitetty ikkuna-karmeihin. Kiinnitä levyt ruuveilla rimoihin.

6

Paina itsekiinnittyvä vahviketeippi kipsilevyjen liitoskohtiin. Kaikissa pystyliitoksissa on viistetyt reunat, joten levyjen liitokset saadaan piiloon tasoitemassalla.

7

Aloita karkealla tasoitteella ja paina se hyvin liitokseen sisään. Jatka sen jälkeen 2-3 kerroksella hienotasoitetta. Tasoitemassa on kuivunut, kun se muuttuu väriltään valkoiseksi.

Paneelit ja hyllyt

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

1

Kiinnitä paneelit nauloilla. Jos merkitset kipsilevyihin poikkirimojen paikat, tiedät tarkalleen, mihin kohtaan paneelilaudat kannattaa kiinnittää.

2

Ikkunalauta ja hylly yhdistetään toisiinsa jiiriliitoksella ja lamelli-liuskoilla. Lamelleille on tehty urat lamelli-jyrsimellä, ja lamellit liimataan kiinni uraan. Sivele hieman puusepänliimaa lamellin ulos työntyvään osaan ja yhdistä hyllylevy siihen.

3

Kiinnitä hylly vahvoilla karmiruuveilla, jotka on ruuvattu paneelilautojen läpi rimoihin. Hyllyn takareunaan on porattu reikiä.

Kellarissa on nyt valoisa ja mukava leikkitila

Perhe sai ylimääräistä leikkitilaa kellarikerrokseen eristämällä kellarin seinät. Paneelit, jotka päättyvät huoneen ympäri jatkuvaan hyllyyn, tekevät tilasta viihtyisän ja kodikkaan.

Materiaalit

• 38 x 56 mm:n rimoja: ylä- ja alarimat (A), tolpat (B), poikkirimat (C), tukirimat (D) • 13 mm:n kipsilevyjä, leveys 90 cm
• 50 mm:n mineraalivillaa
• 18 mm:n liimapuuta ikkunalautaan ja hyllyihin
• Koristelistaa hyllyjen alle
• 15 mm:n paneelilautoja

Lisäksi:
• 90 mm:n nauloja naulaimeen
• 5 x 80 mm:n ruuveja
• 8 x 80 mm:n karminauloja
• 2 mm:n galvanoitua rautalankaa
• Niittejä
• 45 mm:n kipsilevyruuveja
• Karkeaa tasoitetta
• Hienotasoitetta
• Vahviketeippiä
• 2,5 x 55 mm:n nauloja
• 7,5 x 132 mm:n karmiruuveja
• Puusepänliimaa
• Pu-liimaa
• Lamelleja tai tappeja
• Maalia
• Muovikiiloja
• Akryylisaumamassaa
• Reunavahvike
• Kulmavahvike

Erikoistyökalut
• Naulain
• Tarv. lamellijyrsin

Vie aikaa

4-6 päivää noin 20 m2:n kellari huoneeseen (jos käy-tössä on tehokkaat työkalut)

Hinta

Noin 60 € / seinämetri

Vaikeusaste

Jos olet tarkkana puu-rakenteiden mittojen kanssa, rakentamisen pitäisi sujua ongelmitta.

Piirustus

Näin rakennat puurungon

Rakentamalla itse puurungon, johon eristeet asetetaan, säästät sekä rahaa että aikaa, sillä samankokoisista osista valmistuvat rungot voi valmistaa sarjatyönä.

Kirjaudu tai hanki pääsy to see the drawing

Video

TYÖKALUT: Näin käytät viimeistelynaulainta

Videolla esitellään viimeistelynaulaimen toiminnot ja säätömahdollisuudet. Naulaimesta on paljon apua monissa eri töissä kuten listojen tai räystäspohjalautojen asentamisessa. Naulaimen ansiosta toinen käsi jää vapaaksi listojen ja lautojen kannatteluun.

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen leikkaaminen

Työ sujuu nopeasti terävällä mattoveitsellä

VINKIT: Nosta kipsilevy kattoon asti

VINKIT: Kipsikärjenpidin ruuvaa oikeaan syvyyteen

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen saumaaminen

Liimapohjainen lasikuituverkko tekee saumasta kestävän

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Luo Profiili

purchase.course_name_message

Luo Profiili
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin