Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Hyvä lisäeriste vanhaan taloon

Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Uusilla eristelevyillä muutat puutalosi huippumoderniksi, hyvin eristetyksi rapatuksi taloksi. Nykyaikaista rapattua pintaa eivät entisajan kosteusongelmat enää uhkaa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
Vähintään kuukausi
Hinta
13.000 euroa

Johdanto

Monet haaveilevat puutalon rapatusta julkisivupinnasta, jota ei tarvitsisi koskaan maalata. Varsinkin Keski-Euroopassa puutaloja rapataan jo nyt paljon. Aiemmin puutalon rappaamiseen liittyi kuitenkin riskinsä.

Rapatun puutalon riskinä on nimit-täin puurakenteissa piilevä kosteus-vaurio. Onneksi tähän on nyt keino: Bluclad-rappauksenaluslevyt. Niiden asennuksen yhteydessä talon ulkosei-nät voidaan samalla lisäeristää.

Bluclad-järjestelmässä vanha puu-rakenne ja uusi lisäeriste katetaan kahdella levykerroksella, joiden väliin jää tuulettuva onkalo. Sisempi levyker-ros koostuu tuulitiiviistä levyistä, jotka päästävät takanaan olevasta seinästä kosteuden ulos tuulettuvaan onkaloon. Ulompi levykerros on vankempi ja tiiviimpi, ja se peitetään vahvistetulla rappauskerroksella. Rappauksen värin voit valita itse.

Järjestelmä sopii hyvin esimerkkita-loon, jonka vanha rappaus on alkanyt jättää puurakenteisiin selviä kosteus-jälkiä. Kahden levykerroksen tekniikka sopii myös muurattuihin taloihin, joihin ei voi käyttää kivitaloihin yleensä käytettyä yksinkertaista keinoa, jossa eristelevyt kiinnite-tään seinään ja rapataan.

Rappauksessa on halkeamia ja paljaita alueita.

Rappaus, laudat ja eristejäänteet poistetaan.

Seinäpaksuutta kasvatetaan 190 mm eristeillä.

Kaksi levykerrasta ja väliin jäävä ilmarako.

Uutta seinää vahvistetaan ja se rapataan kahdesti.

Ohjeet

Kaksi eristekerrosta

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Esimerkin puutalo kaipasi kaikin puolin jo huolenpitoa. Seinien eristeet olivat riittämättömät, ja rapattu ja maalattu pinta oli niin tiivis, että sen takana ollut puu oli jo alkanut kärsiä kosteudesta.

Seinien eristäminen sisäpuolelta kasvattaisi ongelmaa entisestään, mutta ulkopuolelta eristäminen uutta julkisi-vurakennetta käyttäen korjaisi tilanteen ja pitäisi rakenteet jatkossa kuivina. Ensin oli poistettava koko vanha julkisi-vuverhoilu: sekä rappaus että laudoitus.

Vanha rappaus poistettiin 30 x 30 cm paloina kulmahiomakoneen timanttilai-kalla. Nyt voitiin purkaa rappauksen aluslaudoitus ja luoda uutta pintaa.

1

Vanhan julkisivun purku. Rappaus-kerros leikattiin kappaleiksi ja poistettiin, minkä jälkeen poistettiin vaakalaudat. Pidä sorkkarautaa niin, että se tukeutuu tolppaan, niin työ sujuu helpommin. Poista myös van-hat eristeet, elleivät ne ole hyvässä kunnossa.

2

Vaakalautojen (K) alustan oikaisu. Naulaa ensin 10 mm paksu välike jokaisen kulmatolpan (L) alareunaan. Kiristä kahden välikkeen väliin naru ja naulaa tarpeeksi paksut välikkeet muihin tolppiin (L), kunnes kaikki välikkeet ovat linjassa.

3

Kiinnitä alin vaakalauta (K) välikkeisiin 5 x 100 mm ruuveilla. Käytä tarvitt. hyväkuntoisimpia vanhoja lautoja. Tee sama välikkeillä ja vaakalaudoilla seinän keskellä ja yläosassa, jotta ne ovat vaakasuorassa ensimmäiseen vaakalautaan nähden.

4

Täytä vanhan koolauksen välit eristeillä (G). Tässä käytetään Rockwoolin Flexibatts- eristelevyjä, jotka ovat tarpeeksi jäykkiä pysyäkseen paikoillaan. Tolpat ovat 100 mm, joten käytämme 95 mm mineraalivillaa.

5

Kiinnitä vaakalautoihin (K) uudet pystytolpat (K). Lyhennä ne 9 cm lyhyemmiksi kuin uusi seinä, sillä ylös ja alas täytyy jäädä tilaa vaakalankulle. Aseta tolpat 40 cm:n välein. Kiinnitä 6 x 120 cm ruuveilla jokaiseen vaakalautaan (K).

6

Kata tolppien alareunat vaakalistalla. Asenna tolppien päälle ylös niihin sopiva vaakalankku. Esimerkki-talon tolpat on sahattu alareunasta viistoon, ja ne yltävät sokkelin yli, joten alalankku sahataan 30 x 45 mm kokoon.

7

Täytä tolppien (H) välit 95 mm mineraalivillalla (G). Ikkuna on jo valmiiksi kehystetty ylimääräisillä laudoilla. Laudat myötäilevät ikkunan sivuilla ja päällä puitteen ulkoreunaa, alareunassa laudat sijaitsevat 55 mm karmin reunasta.

Tuulensuojalevyt

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Ennen kuin ryhdyt asentamaan kahta levykerrosta uuteen paksumpaan sei-nään, ruuvaa väliaikaisesti tukilauta alimman vaakalistan alle.

Levyt voi asettaa sen päälle, kun ne kiinnittää 4,2 x 42 mm ruostumat-tomilla ruuveilla.

Tuulensuojalevyt murtuvat helposti, joten käsittele niitä varovasti.

Esimerkin julkisivu on 3 metriä korkea. Bluclad-levyt sopivat siihen hyvin, sillä ne ovat 300 cm korkeita ja 120 cm leveitä. Alimmaiset tuulensuojalevyt ovat 8 mm paksuja ja 120 cm leveitä, mutta vain 250 cm pitkiä, joten niitä joutuu jatkamaan ylhäällä 50 cm:n levyisillä levypaloilla.

1

Ruuvaa kiinni tuulensuojalevyt (A). Kun levyt on nostettu tukilaudalle kaksissa tuumin, ehdit hyvin kiinnittämään ne tolppiin (H). Kiinnitä pystytolppiin vain muutamia ruuveja, niitä kyllä kiinnitetään myöhemmin lisää.

2

Kulmaa vahvistetaan ylimääräisellä tolpalla (H1), kun ensimmäinen levy (A) on asennettu kulman toiselle puolel-le. Tolppa on sahattu 30 x 45 mm mittaan ja asetettu reunan myötäisesti niin, että kulman toisen puolen levy voidaan kiinnittää siihen.

3

Nyt voit eristää kulman ilman, että eristeet putoavat. Työnnä ensin eriste levyn taakse ja täytä sen jälkeen väli seuraavalle tolpalle asti.

4

Seinä katetaan yläreunasta. Esi-merkissä levyistä leikataan 50 cm pit-kät palat levyn poikkisuuntaan. Ruuvaa palat kiinni kokonaisten levyjen päälle. Saumat tiivistetään erikoistiivisteteipillä.

VINKKI: Levyt on helpoin asentaa niin, että ne jatkuvat ovien ja ikkunoiden yli. Kun olet kiinnittänyt levyt, voit sahata niihin pistosahalla ikkunoiden uusia kehyslautoja pitkin aukon. Laita sahaan kovametallihampainen terä.

Tuuletusvälit

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

1

Kiinnitä tuuletusrimat (J) tuulensuojalevyjen päälle. Sijoita 25 x 50 mm painekyllästetyt pystyrimat levyjen alla olevien tolppien (H) päälle, ja kiinnitä ne 5 x 60 mm ruuveilla 40 cm:n välein.

2

Aseta ikkunoiden alle vaakalista (J). Ikkunan alla olevat pystylistat jäävät 50 mm päähän tästä listasta, joten ikkunan alle jää yhä tuuletusrako. Huomaa, että vaakalankku (H) on sijoitettu 55 mm:n etäisyydelle ikkunan alareunasta.

3

Ikkunan päällä olevat pystytuuletuslistat (J) alkavat 5 mm ylempää kuin lankun (H) alareuna. Näin tilaa jää reunalistoille ja tuuletusprof ileille, jotka sisältyvät järjestelmään.

Bluclad-levyt

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

3 metriä pitkät Bluclad-levyt painavat noin 50 kiloa, joten niitä nostamaan tarvitaan kaksi ihmistä. Tässä vaiheessa huomataan, miksi oli hyvä uhrata hieman aikaa tukilistaan, jonka päälle levyt voi asettaa kiinnityksen ajaksi. Lista helpottaa työtä.

Ikkunat ovat oma lukunsa, ja niistä selvitään erikoisosilla. Sama koskee ikkunan vesipenkkiä, joka toimitetaan valmiina, mittaan leikattavana järjes-telmänä. Seinän ylä- ja alareunat kate-taan erikoisreunalistoilla ja rei’itetyillä metalliprofiileilla, joilla valmistellaan etupuolen rappausta ja taataan tuule-tuksen toimivuus.

1

Bluclad-levyt (B) asennetaan ja kiinnitetään tuuletusrimojen (J) läpi tolppiin (H). Ylimpään ja alimpaan reunaan ei laiteta ruuveja. Kuten ensimmäisessä levykerrokses-sa, nytkin on kätevintä antaa levyjen jatkua ikkunoiden yli. Aukot tehdään myöhemmin.

2

Sahaa pistosahalla kehyslautoja pitkin ikkunan ympäriltä. Pistosahassa pitää olla kovametalliterä. Jatka samaan tapaan seuraavalla levyllä ja leikkaa siihen ikkunaa varten aukko.

3

Seinien ylä- ja alareunat työstetään valmiiksi. Alhaalla tuuletusprof ili (M) työntyy ylös tuuletusriman (J) taakse. Työnnä reunaprof ili (N) levyreunaa vasten ja ruuvaa levy kiinni. Napsauta verkkoreunaprof ili (P) reunaprof ilin päälle. Toista vaiheet ylhäällä.

4

Ikkuna-aukon yläosaa varten on oma ratkaisunsa. Tässä levy (B) työntyy 15 mm lankun (H) alareunan alle. Työnnä tuuletusprof ili (M) ja reunaprof ili (N) levyn alle ja ruuvaa ne kiinni. Napsauta reunaverkkoprof ili (P) reunaprof ilin päälle.

5

Aseta ikkunan vesipenkki (R) ikkunan alle. Leikkaa se leveyteen ja pituuteen käsisahalla niin, että se sopii karmin alle, ja kiinnitä se multilaastilla. Lyhennä päätypaloja ja kiinnitä ne hybridiliimalla.

Ikkunat ja ovet

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

1

Vesipenkki ja karmi vuorataan ohuilla styroksilevyillä (S), kun laasti on saanut kovettua vuorokauden. Vesipenkin toimitukseen kuuluu valkoisia 5 mm paksuja levyjä. Leikkaa niistä kaistaleet ja kiinnitä ne hakasilla.

2

Aukon sivut katetaan sopivan kokoisilla Bluclad-levyillä (B). Paina levykappaleita styroksilevyä (S) vasten, kun kiinnität niitä. Kun olet rapannut valmiiksi, leikkaa styroksilevyt pois, jolloin voit saumata valkoisella Sikaf ex 11FC:llä.

3

Myös ikkunan päälliosa katetaan. Nyt Bluclad-levy (B) leikataan niin, että se on 15 mm aukkoa kapeampi. Ennen kuin ruuvaat sen kiinni, varusta se reunaprof ililla (N) ja yläreunan verkkoprof ililla (P). Tuuletusväli pysyy avonaisena.

Rappaus ja verkko

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Rappaus tehdään kolmessa vaiheessa, ja kaikissa niissä käytetään saman valmistajan toisiinsa sopivia laasteja.

Ensimmäisessä vaiheessa saumoja vahvistetaan vahvikeverkolla, joka kiinnitetään saumoihin multilaastilla.

Seuraavaksi työstetään kantava poh-jarappauslaastikerros, jota vahvistetaan kauttaaltaan vahvikeverkolla. Verkko ylettyy hauraiden reunojen yli vahvis-taen kulmia ja reunoja. Verkot ehkäise-vät halkeamien syntyä. Kun kaikki pinnat ovat tasaisia ja vahvoja, alkaa kolmas vaihe. Laiha värillinen koristelaasti vedetään pintaan ohueksi kerrokseksi, joka pysyy kauniina vuosia.

1

Bluclad-levyt (B) pohjustetaan, jotta siihen saadaan hyvä, tasaisesti kuivuva kiinnityspinta. Valitse pohjuste samalta valmistajalta kuin laastit. Käytä isoa sivellintä tai kalkkiharjaa.

2

Kaikki saumat vahvistetaan. Sivele noin 2 mm sileä multilaastikerros (C) sauman päälle, aseta 20 cm leveä vahvikeverkko laastiin ja vedä pinta lastalla niin, että laasti kiinnittyy verkkoon.

3

Paina myös reunaverkkoprofiilien (P) taakse ohut kerros multilaastia (C). Paina verkko laastiin ja kaavi ylimääräinen laasti pois. Valmiin tuloksen näet kuvan seinässä kulman vas. puolella.

4

Levitä kulman molemmille sivuille pohjarappauslaastia (E). Paina kulmaprof ili (T) kulmaa vasten. Paina verkko molemmille sivuille. Ei-suoriin kulmiin voi käyttää taitettavia erikoiskulmaprof ileja.

5

Ikkunoiden ympärys vahviste-taan myös pohjarappauslaastilla kulmaprofiileineen kahdelta sivulta. Ikkunan yllä oleva reunaverkkoprof ili (P) kiin-nitetään kuten sokkelin prof ili. Kulmien yli viistosti asetetaan 50 x 20 cm verkko (D).

6

Nyt voit rapata isot pinnat, mieluiten jo silloin, kun kulmia voi vielä työstää. Vedä vähintään 5 mm paksu pohjarappauslaastikerros (E) 1 m:n alueelle, joka sopii leveän vahvikeverkkokaistaleen mittaan. Sekoita tarpeeksi laastia etukäteen.

7

Paina vahvikeverkkokaistale (D) pohjarappauslaastiin (E) teräslastalla. Saumoissa verkkokaistaleiden pitää limittyä päällekkäin vähintään 5 cm. Verkko jää rappauskerrospinnan ylimmän kolmanneksen sisään.

8

Pohjarappauslaasti (E) rapataan yhtenäiseksi pinnaksi hiertimellä, kun verkko on painettu laastiin. Jos laasti on liian jäykkää, kostuta hierrintä vedellä.

VINKKI: Erikoislaastia ei hierretä kuten tavallista laastia, vaan se vedetään sileäksi.

Koristerappaus

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Nyt päästään vihdoin tekemään koristerappausta, joka antaa talolle uuden, kestävän ilmeen.

Hienorakeiseen, jo valmiiksi värjättyyn laastiin lisätään sideainetta valmistajan ohjeen mukaan.

Jotta pinnasta tulisi yhtenäinen ja rajaton, pinta rapataan kerralla. Jos et ole kokenut muurari, tämä voi olla vaikeaa. Voit huijata hieman työstä-mällä ensin pienet ja aikaa vievät pinnat ovien ja ikkunoiden ympäriltä ja sekoittamalla sitten ison määrän laastia, joka kattaa isot alueet seu-raavaan kulmaan asti.

1

Koristerappaus (F) vedetään teräslastalla ohuena kerroksena, kun pohja-rappaus on ehtinyt kuivua vähintään kaksi vuorokautta. Kostuta pinta kevyesti, ennen kuin vedät sille koristerappauksen. Työstä pinta kevyesti lastan reunalla.

2

Pinta tasoitetaan kovaksi revityllä sienellä, kun siiitä on tullut tarpeeksi kiinteä. Paina kevyesti koko rappauksen yli. Jos aloitat työn liian aikaisin, painat liian kovaa tai sieni on liian märkä, huuhtelet rappauksesta sidosaineet ja työstät sen irti.

Materiaalit

Bluclad-julkisivurakenne:
• 8 mm tuulensuojalevy (A)
• 10 mm Bluclad-levy (B)
• Multilaastia (C)
• Vahvikeverkko (D)
• Pohjarappauslaastia (E)
• Koristerappauslaastia, värillistä (F)
• Reuna- ja tuuletusprofiileja, vahvikeverkkoa, laastia ja vesipenkki

Lisäksi:
• 95 mm Rockwool Flexibatts (G), 57 x 78 cm
• Tolppia (H), 45 x 95 mm lankkua
• Rimoja (J), 25 x 50 mm (tässä painek. kuusi)
• Poikkilautoja (K), 25 x 100 mm
• Ruuveja, 5 x 60, 5 x 100 ja 6 x 120 mm
• Nauloja, 1,8 x 40 mm
• Sikaflex 11FC -saumausmassaa
• Kovalevyn palasia ja 10 mm vaneria

Vie aikaa

Vähintään kuukausi

Hinta

Noin 13 000 €/kaikki neljä esimerkkitalon ulkoseinää.

Vaikeusaste

Tämä on todella iso hanke. Valtaosa työstä on helppoa, kunhan seuraat ohjeita tarkasti. Rappaaminen voi olla hankalaa, mutta työ palkitsee tekijänsä.

Piirustus

Seinän rakenne

Uuden rapatun levyn alla oleva tuulettuva onkalo pitää seinän sisä-pinnat kuivina ja terveinä, vaikka eristepaksuutta kasvatetaan.

Kirjaudu tai hanki pääsy to see the drawing

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Luo Profiili

purchase.course_name_message

Luo Profiili
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin