Seinän reunoilla on 50-milliset listat, ja niiden ja ulkoseinän välille jää pieni rako. Siksi eristeestä leikataan aluksi muutamia pitkiä 50 millimetrin levyisiä kaistaleita, joilla raot täytetään.

Kun reunat on eristetty koko matkalta, aloitetaan itse seinän eristäminen. Sen voi aloittaa mistä kohdasta tahansa. Eristelevyjä leikattaessa on kätevintä pitää niitä eristettävän tilan vieressä ja leikata ne sitten niin, että ne sopivat paikalleen.

Eristettävät tilat voi myös mitata nivelmitalla ja leikata levyt lattialla, jossa niitä on helpompi käsitellä. Tällaista seinää eristettäessä jää pakostakin hukkapaloja, mutta tarkoitus on käyttää mahdollisimman paljon hukkapaloista. Esimerkiksi tämän tilan yläpuoli on eristetty kokonaan hukkapaloilla.

Näin materiaalia ei mene hukkaan turhan takia. Seinän yläosassa, jossa toisella puolella eristettävä tila ulottuu ylemmäs kuin toisella puolella, korkeus mitataan kummaltakin puolelta ja merkitään levyyn, minkä jälkeen se leikataan merkintöjen väliltä.

Näin saadaan vino levy, joka sopii erinomaisesti paikalleen.Kun koko seinä on eristetty, loput eristeet voi pakata muoviin ja heittää saman tien pois.Eristeen päälle tulee nyt höyrynsulku.Höyrynsulkuun kuuluu alumiinifolio, jonka pitää tulla huoneeseen päin, jotta se toimii.

Höyrynsulku avataan rullalta, kiinnitetään ylhäältä ja leikataan alhaalta oikean korkuiseksi. Sitten sen tarvitsee vain niitata kiinni. Seuraava höyrynsulkurulla tulee vähintään 20 cm edellisen päälle, mutta muuten se kiinnitetään samalla tavalla.

Kun höyrynsulku on kiinnitetty koko seinään, yläreunasta leikataan pois ylimääräiset osat. Lopuksi liitokset suljetaan tiiviisti teipillä, joko alumiiniteipillä, kuten tässä, tai erityisellä höyrynsulkuteipillä.

Ennen sisäverhouksen tekemistä on rakennettava pystysuora kehikko, johon sisäverhous kiinnitetään. Aluksi kiinnitetään lautoja pystysuoraan 60 senttimetrin välein. Nivelmitan avulla mitataan katon kallistuskulma. Se merkitään lautaan, joka sahataan pistosahalla.

Ensimmäinen lauta kiinnitetään päätyseinän suuntaisesti. Kun lauta on paikallaan, mitataan seuraavan laudan paikka. Ensimmäisestä laudasta poiketen toisen laudan on tultava täysin pystysuoraan.

Siksi se kiinnitetään aluksi vain yhdellä naulalla, minkä jälkeen tarkistetaan, että se tulee täysin suoraan, ennen kuin se kiinnitetään kunnolla. Pystysuorien lautojen väliin tulee vaakasuoria tukia, jotka sahataan pistosahalla. Ne voivat olla puolta kapeampia kuin pystylaudat, joten ne puolitetaan.

Jos et ole tottunut pistosahan käyttäjä, lauta kannattaa kiinnittää puristimeen ennen sahaamista. Vaakasuorat tuet ruuvataan kiinni sekä ylhäältä että alhaalta, niin että joka välissä on tuet. Nyt seinään voi kiinnittää verhouslaudat.