Näin paljon puu lämmittää

Useimmat tietävät, että toiset puulajit palavat pidempään ja antavat enemmän lämpöä kuin toiset. Esimerkiksi koivun paloarvo on monen mielestä parempi kuin kuusen, mutta tämä ei pidä paikkaansa.

Jos näiden kahden puulajin kosteuspitoisuus on lähtökohtaisesti sama, niiden paloarvot ovat hyvin samanlaiset, kun polttoa arvioidaan kiloissa. Itse asiassa kuusen paloarvo on jopa hieman koivua parempi.

Puulajien välinen ero ei siis ilmene paloarvossa, vaan puun tiheydessä. Koska koivu on painavampaa kuin kuusi, koivukuutiosta saa enemmän lämpöä kuin kuutiosta kuusipuuta. Isosta kuusesta saa siis saman lämpömäärän kuin pienemmästä koivusta.